Lüddecke, Atlas Escolar Portuguez, 2e druk (1902)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke, Atlas Escolar Portuguez
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1902 (2e druk)

Titelpagina: Atlas Escolar Portuguez de Ricardo Lüddecke,
Doutor em Philosophia e Membro do Instituto Geographico de Justus Perthes.
Mandado organisar pela Direcção Geral de Instrucção Publica
para uso dos Lyceus e Institutos de ensino secundario.
Segunda ediçao correcta.
Gotha: Justus Perthes. 1902.
Vertaling:
Portugese Schoolatlas door Richard Lüddecke,
Doctor in de filosofie en Lid van het Geografisch Instituut van Justus Perthes.
In opdracht van de Algemene Directie van het Openbaar Onderwijs
voor gebruik op Lycea en instellingen van middelbaar onderwijs.
Tweede herziene druk.
Gotha, Justus Perthes. 1902.

Band

De atlas heeft een donkerbruine linnen band van  26 × 30 cm (B × H).  Op de voorkant staan titel, auteur, opdrachtgever en uitgever, bijna identiek aan de tekst van de titelpagina. Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 1 bladzijde met de inhoudsopgave en 46 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave.

De atlas begint met een plattegrond van Lissabon en 10 bladzijden kaarten van Portugal en koloniën. Daarna komen 16 bladzijden voor Europa en 13 voor de andere werelddelen. Tenslotte zijn er 5 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van Portugal en koloniën zijn staatkundig gekleurd. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als staatkundige versie, de deelkaarten zijn staatkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "R.Lüddecke:" en rechts "Atlas Escolar Portuguez" met het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Vergelijking met de 1e druk en met de Duitse uitgave

Vergeleken met de 1e druk zijn er niet veel veranderingen. Enkele kleine wijzigingen (tussen haakjes het bladzijnummer)

Op de pagina's over de 1e druk is een vergelijking te vinden met de Duitse uitgave, ook in tabelvorm en met plaatjes.Lüddecke, Atlas Escolar Portuguez, 2nd edition (1902)


© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS