Justus Perthes' Atlas antiquus, 1e-8e druk (1893-1909)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Atlas antiquus
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1893-1909 (1e-8e druk)

Titelpagina Duitse uitgave (8e druk, ca. 1908): Justus Perthes' Atlas antiquus.
Taschen-Atlas der Alten Welt von Dr. Alb. van Kampen.
24 Karten in Kupferstich mit Namenverzeichnis und einem Abrisse der alten Geschichte.
Achte Auflage
Gotha: Justus Perthes
Vertaling:
Justus Perthes' Atlas antiquus.
Zakatlas van de Oudheid door Dr. Alb. van Kampen.
24 kaarten in kopergravure met een register en een schets van de Oude Geschiedenis.
Achtste druk
Gotha: Justus Perthes

Titelpagina Franse uitgave (3e druk, 1895): Justus Perthes, Atlas antiquus.
Atlas de poche du monde ancien par Dr. Alb. van Kampen.
24 cartes coloriées et gravées sur cuivre avec un index.
Troisième édition.
Gotha: Justus Perthes. 1895
Vertaling:
Justus Perthes, Atlas antiquus.
Zakatlas van de Oudheid door Dr. Alb. van Kampen.
24 gekleurde kaarten in kopergravure met een register.
Derde druk
Gotha: Justus Perthes. 1895

Titelpagina Engelse uitgave (6e druk, 1898): Justus Perthes' Atlas antiquus.
Pocket Atlas of the Ancient World by Dr. Alb. van Kampen.
24 Copper-plate maps, colored; with an index.
Sixth edition.
Gotha: Justus Perthes.
Vertaling:
Justus Perthes' Atlas antiquus.
Zakatlas van de Oudheid door Dr. Alb. van Kampen.
24 gekleurde kaarten in kopergravure; met een register.
Zesde druk
Gotha: Justus Perthes.

Band

De atlas heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes' Atlas antiquus" in sierletters op een achtergrond van een plantaardig motief. De titel staat ook op de rug van de band. Vanaf 1906 – of eerder – staat op de achterkant van de band de tekst "Justus Perthes. Buchbinderei".

Vanaf 1895 – of eerder – wordt op de schutbladen reclame gemaakt voor verwante uitgaven van Justus Perthes, zoals

Zie ook de pagina met plaatjes.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 1 bladzijde inhoudsopgave, 1 of 2 bladzijden voorwoord en een register van 56 bladzijden. De Duitse uitgaven hebben vanaf de 6e druk (1898) een schets van de Oude Geschiedenis in 26 bladzijden in het Duits (zie het voorwoord bij de 6e druk). Die tekst ontbreekt in de uitgaven in andere talen. Verder zijn er de 24 kaarten met afmetingen  20 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's.

De atlas begint met een wereldkaart en een afbeelding van de Peutinger-kaart. Daarna komen 19 kaarten, min of meer geordend van oost (Afrika, Azië, Griekenland) naar west (Romeinse Rijk). Tenslotte zijn er 3 kaartbladen met plattegronden (Athene, Rome, enkele kleinere steden). Zie ook de inhoudsopgave, de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal en de vertaling van de Latijnse kaartnamen.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Tot ongeveer 1896 lijkt de kleur met de hand aangebracht, daarna in druk. Bovenaan de kaart staat steeds de titel "Atlas antiquus", de naam en het nummer van het blad. Onderaan staat de naam van de tekenaar V. Geyer en de tekst "Gotha: Justus Perthes".

Op veel kaarten staat rechtsonder de graveerdatum in de bij Perthes gebruikelijke codering: de maand en het laatste cijfer van het jaar in Romeinse cijfers. In de geraadpleegde exemplaren zijn die als volgt.

Dat zou betekenen dat de kaarten in de 3e druk dateren van september en oktober 1896, de kaarten in de 6e druk van september 1898 en die in de 8e druk van september 1908. De code IX VIII komt zowel in 1898 als in 1908 voor. Die kaarten zijn ook echt verschillend, wat het duidelijkst blijkt uit de kleuring van de bergen: in 1898 zwart en in 1908 lichtbruin.

Uitgaven

In de periode 1893-1909 zijn de 1e tot en met de 8e druk van de atlas verschenen; zie de lijst met uitgaven. De opzet van de atlas is in die periode niet veranderd. De kaarten hoefden natuurlijk ook niet geactualiseerd te worden. Er is wel overgegaan van handgekleurde kaarten naar kleurendruk (in ieder geval vanaf 1898). Ook het gebergte is in latere uitgaven (in ieder geval vanaf 1906) lichtbruin in plaats van zwart. Zie ook de pagina met plaatjes, en de aparte pagina's voor de uitgaven van 1895 en 1908.

Vergelijking met Orbis terrarum antiquus

De auteur Albert van Kampen van deze 'Atlas antiquus' was ook auteur van de schoolatlas voor de Oudheid 'Orbis terrarum antiquus' (1e druk 1884, 2e druk 1888). Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkele kaarten uit deze atlas gebaseerd zijn op kaarten uit die schoolatlas, namelijk die van Egypte, Palestina, Griekenland en het Romeinse Rijk. Ook de meeste stadsplattegrondjes (kaart 24) zijn afkomstig uit de schoolatlas. Zie voor de details de vergelijkende tabel.


Geraadpleegde exemplarenJustus Perthes' Atlas antiquus, 1st-8th editions (1893-1909)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS