Justus Perthes Atlas antiquus, 9e-10e druk (1924-ca. 1943)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas antiquus
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1924-ca. 1943 (9e-10e druk)

Titelpagina Duitse uitgave (9e druk, 1931): Justus Perthes Atlas antiquus
Taschen-Atlas der Alten Welt
24 Karten in Kupferstich mit Namenverzeichnis und einem Abriß der alten Geschichte
Bearbeitet von Dr. Alb. van Kampen
Neunte Auflage
Gotha: Justus Perthes
Vertaling:
Justus Perthes' Atlas antiquus
Zakatlas van de Oudheid
24 kaarten in kopergravure met een register en een schets van de Oude Geschiedenis
Bewerkt door Dr. Alb. van Kampen.
Negende druk
Gotha: Justus Perthes

Titelpagina Franse uitgave (9e druk, ca. 1924): Justus Perthes Atlas antiquus
Atlas de poche du monde ancien
24 cartes coloriées et gravées sur cuivre avec un index
par Dr. Alb. van Kampen
Neuvième édition
Gotha: Justus Perthes
Vertaling:
Justus Perthes' Atlas antiquus
Zakatlas van de Oudheid
24 gekleurde kaarten in kopergravure met een register
door Dr. Alb. van Kampen.
Negende druk
Gotha: Justus Perthes

Band

De atlas heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes Atlas antiquus" met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. De titel staat ook op de rug. Op de schutbladen wordt reclame gemaakt voor enkele andere cartografische uitgaven van Justus Perthes zoals de overige zakatlassen en de 10e druk van Stielers Hand-Atlas. Latere uitgaven (vanaf 1941?) hebben een soberder kartonnen band met een linnen rug, waarbij de reclame op de schutbladen ontbreekt.

De schutbladen van de 9e druk (Duitse uitgave, 1931) zijn voorzien van een drukcode.

Deze code bestaat uit het druknummer (Druckauftragsnummer), de datum en het aantal gedrukte exemplaren van het schutblad – dat hoeft niet hetzelfde te zijn als het aantal exemplaren van de atlas.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, een bladzijde met de inhoudsopgave en een bladzijde met de gebruikte afkortingen. De Duitse uitgave heeft daarna een voorwoord van twee bladzijden en een schets van de Oude Geschiedenis in 26 bladzijden. Die tekst ontbreekt in de uitgaven in het Frans – waarschijnlijk ook in de andere talen. Daarna zijn er de 24 kaarten met afmetingen  20 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Tenslotte is er een register van 56 bladzijden.

De atlas begint met een wereldkaart en een afbeelding van de Peutinger-kaart. Daarna komen 19 kaarten, min of meer geordend van oost (Afrika, Azië, Griekenland) naar west (Romeinse Rijk). Tenslotte zijn er 3 kaartbladen met plattegronden (Athene, Rome, enkele kleinere steden). Zie ook de inhoudsopgave, de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal en de vertaling van de Latijnse kaartnamen.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en gedrukt in kleurenlithografie. Bovenaan de kaart staat steeds de titel "Atlas antiquus", de naam en het nummer van het blad. Onderaan staat de naam van de tekenaar V. Geyer (Valentin Geyer, 1832-1909) en de tekst "Gotha: Justus Perthes".

In de Franse uitgave van de 9e druk (ca. 1924), en in de 10e druk, staat op veel kaarten rechtsonder de graveerdatum in de bij Perthes gebruikelijke codering: de maand en het laatste cijfer van het jaar in Romeinse cijfers.

Deze codes zijn dezelfde als in de 8e druk (ca. 1908). Ook de kaarten zijn niet gewijzigd. Ik denk dus dat de kaarten in al deze uitgaven, net als die in de 8e druk, dateren van september 1908.

Uitgaven

De uitgaven (9e en 10e druk) uit deze reeks hebben geen jaartal op het titelblad. Ook aan de kaarten is niet te zien uit welk jaar de uitgave dateert. In bibliotheken zijn exemplaren van de 9e druk aanwezig die gedateerd zijn van 1924 tot 1931. Exemplaren van de 10e druk hebben daar het jaartal 1938.

Op het schutblad van mijn exemplaar van de 9e druk (Duitse uitgave) komt de drukcode  VI/31  voor. Ik neem dus aan dat het jaartal 1931 is. Mijn exemplaar van de Franse uitgave van de 9e druk heeft helemaal geen datum. Omdat de kaarten (nog?) de graveerdatum  IX VIII  hebben, neem ik aan dat het een vroege uitgave is, dus van ongeveer 1924. Merkwaardigerwijs staat in dit exemplaar de tekst "Abreviaciones" (op de bladzijde met afkortingen) in het Spaans.

Ook mijn exemplaar van de 10e druk heeft, behalve de graveerdatum  IX VIII  op de kaarten, geen enkele datum. De band is goedkoop uitgevoerd in karton en het papier van de tekstpagina's is van slechte kwaliteit. Daarom denk ik dat dit exemplaar een oorlogsuitgave is van 1941 of later. Mijn datering 1943 is dus een ruwe schatting.

Vergelijking met de 1e-8e druk

Vergeleken met de eerste reeks (1e-8e druk, 1893-1909) zijn er nauwelijks verschillen. Alleen de band is duidelijk anders: soberder dan bij de eerdere uitgaven. Het voorwoord van de Duitse uitgave is identiek evenals de kaarten in alle uitgaven. Mijn exemplaar van de Franse uitgave (9e druk) heeft geen voorwoord. De eerdere Franse uitgaven hebben dat wel.


Geraadpleegde exemplarenJustus Perthes Atlas antiquus, 9th-10th editions (1924-ca. 1943)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS