Perthes' Taschen-Atlas vom Deutschen Reich, 1e-6e druk (1907-1922)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Taschen-Atlas vom Deutschen Reich
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1907-1922 (1e-6e druk)

Titelpagina (2e druk, 1908): Justus Perthes' Taschen-Atlas vom Deutschen Reich
Bearbeitet von Hermann Habenicht
24 kolorierte Karten in Kupferstich mit Namenverzeichnis
Geographisch-statistische Notizen von Hugo Wichmann
Zweite Auflage
Gotha: Justus Perthes  1908
Vertaling:
Justus Perthes' Zakatlas van het Duitse Rijk
Bewerkt door Hermann Habenicht
24 gekleurde kaarten in kopergravure met een register
Geografisch-statistische aantekeningen door Hugo Wichmann
Tweede druk
Gotha, Justus Perthes  1908

Band

De atlas heeft een witte of beige band van 'calico' (gedrukt katoen). Op de voorkant staat de rijksadelaar – bij de uitgave 1922 de 'republikeinse' adelaar – en de titel. Op de achterkant staat soms de tekst "abwaschbar" (afwasbaar) of "Justus Perthes' Buchbinderei" (Justus Perthes' boekbinderij). De titel staat ook op de rug. Op de schutbladen staat de bladwijzer en reclame voor andere geografische uitgaven van Justus Perthes zoals de andere zakatlassen en Stielers Hand-Atlas.

Inhoud

Aan de binnenkant van de band staat de bladwijzer van de atlas. Daarna komen de titelpagina, 1 bladzijde inhoudopgave en 2 bladzijden voorwoord. Het geografisch-statistische deel heeft 16 bladzijden en het plaatsnamenregister 75 of 76. Tenslotte zijn er de 24 kaarten (op 2 pagina's) van  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's.

Van de 24 kaarten zijn er 19 voor de verschillende delen van Duitsland op de schaal 1:1.500.000. De uitsnede daarvan sluit zo goed mogelijk aan bij de staatkundige indeling. Verder zijn er 5 detailkaarten van enkele toeristische gebieden op de schaal 1:500.000. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De 19 'hoofdkaarten' bestaan uit delen van de kaart van Duitsland in 4 bladen van Carl Vogel uit de 9e druk van Stielers Hand-Atlas (kaartbladen 9-12). Deze atlas verscheen in de periode 1905-1924. De 5 detailkaarten geven enkele toeristische gebieden weer: het dal van de Rijn, de Harz, het Thüringerwoud, het Reuzengebergte en de Beierse Alpen. Deze kaarten bestaan uit delen van 'Vogels Karte des Deutschen Reichs', een kaart van Duitsland in 27 bladen.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Bovenaan de kaart staan steeds de naam van het blad, de titel van de atlas en het nummer van de kaart. Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok. In de marge staan letters (verticaal) en cijfers (horizontaal) om met behulp van het register de namen op de kaart te kunnen vinden.

In de 1e tot en met de 5e druk (1907-1914) zijn de grenzen per deelstaat verschillend gekleurd. Het reliëf wordt in zwarte arcering aangegeven. Rivieren zijn zwart, meren en zeeën blauw, spoorwegen rood (hoofdlijnen) of oranje (secundaire lijnen). Op de detailkaarten van toeristische gebieden is alleen het reliëf aangegeven; bredere rivieren zijn daar blauw gekleurd.

In de 6e druk (1922) is het kleurenschema anders. De grenzen van de staatkundige eenheden zijn daar alleen groen gekleurd. Het reliëf wordt in bruine arcering aangegeven. Spoorwegen zijn alleen rood, dik voor hoofdlijnen en dun voor secundaire lijnen. Dit kleurenschema is hetzelfde als bij de latere drukken.

Uitgaven

In de periode 1907-1914 zijn de 1e tot en met de 5e druk van de atlas verschenen; zie ook de lijst met uitgaven. De indeling van de atlas is in die periode niet veranderd. De kaarten zijn regelmatig geactualiseerd.

De 6e druk verscheen in 1922. Deze wijkt af van de eerdere uitgaven. Hierboven is al het andere kleurenschema genoemd. Ook de band is anders, met een 'republikeinse' in plaats van een 'keizerlijke' adelaar. Verder is natuurlijk de naoorlogse situatie weergegeven. De kaarten zijn dezelfde als in de eerdere uitgaven, maar sommige gebieden liggen niet meer in Duitsland. Dat geldt bijvoorbeeld voor Elzas-Lotharingen en grote delen van de voormalige provincies West-Pruisen en Posen. Op die kaarten zijn nog steeds de Duitse namen gebruikt. Dit is overigens ook in de latere uitgaven zo gedaan.

Cartografisch lijkt de 6e druk meer op de latere drukken dan op de 1e tot en met de 5e druk. Vanwege de overeenkomsten in band, auteurs en omvang van de aantekeningen en het register is de 6e druk toch in deze reeks uitgave ingedeeld.

Vergelijking met de kaarten van Carl Vogel in Stielers Hand-Atlas

De kaarten op de schaal 1:1.500.000 in deze Taschen-Atlas zijn in principe uitsneden uit de kaart van Duitsland in 4 bladen, van Carl Vogel, uit de 9e druk van Stielers Hand-Atlas. Daarbij zijn – in de 1e-5e druk van de Taschen-Atlas – onder andere de volgende wijzigingen aangebracht.

Zie ook de pagina met plaatjes van beide kaartwerken ter vergelijking naast elkaar.Perthes' Taschen-Atlas vom Deutschen Reich, 1st-6th editions (1907-1922)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS