Perthes Taschenatlas vom Deutschen Reich, 7e-13e druk (1925-1938)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Taschenatlas vom Deutschen Reich
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1925-1938 (7e-13e druk)

Titelpagina (13e druk, 1938): Justus Perthes Taschenatlas vom Deutschen Reich
24 Karten in Kupferstich
Dreizehnte Auflage
Mit einem Namenverzeichnis und geographisch-statistischen Nachweisen
Gotha: Justus Perthes  1938
Vertaling:
Justus Perthes' Zakatlas van het Duitse Rijk
24 kaarten in kopergravure
Dertiende druk
Met een register en geografisch-statistische informatie
Gotha, Justus Perthes  1938

Band

De uitgave uit 1938 van de atlas heeft een kartonnen band, beplakt met beige papier, en een witlinnen rug. Op de voorkant staat de titel met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. De titel staat ook op de rug. De speciale uitgaven zijn vaak iets minder sober, met een linnen band en de naam en het logo van het betreffende bedrijf. Zie ook de pagina met plaatjes van enkele speciale uitgaven.

Inhoud

Aan de binnenkant van de band staat de bladwijzer van de atlas. Daarna komen de titelpagina, de inhoudopgave en het voorwoord (elk 1 bladzijde). Het geografisch-statistische deel heeft 18 bladzijden en het plaatsnamenregister 96. Tenslotte zijn er de 24 kaarten (op 2 pagina's) van  20 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op degelijker papier dan dat van de tekstpagina's.

Van de 24 kaarten zijn er 19 voor de verschillende delen van Duitsland op de schaal 1:1.500.000. De uitsnede daarvan sluit zo goed mogelijk aan bij de staatkundige indeling. Verder zijn er 5 detailkaarten van enkele toeristische gebieden op de schaal 1:500.000. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De 19 'hoofdkaarten' bestaan uit delen van de kaart van Duitsland in 4 bladen van Carl Vogel uit de 9e druk van Stielers Hand-Atlas (kaartbladen 9-12). Deze atlas verscheen in de periode 1905-1924; de kaarten zijn natuurlijk verder bijgewerkt. Er is dus niet gekozen voor de kaarten van Duitsland uit de 10e druk (1925-1945). Een reden daarvoor kan zijn dat die kaarten de schaal 1:925.000 hebben, waarbij voor eenzelfde dekking van Duitsland minstens 40 kaarten op zakatlasformaat nodig zouden zijn.

De 5 detailkaarten geven enkele toeristische gebieden weer: het dal van de Rijn, de Harz, het Thüringerwoud, het Reuzengebergte en de Beierse Alpen. Deze kaarten bestaan uit delen van 'Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer', een kaart van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in 33 bladen.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Bovenaan de kaart staan steeds de naam van het blad, de titel van de atlas en het nummer van de kaart. Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok. In de marge staan letters (verticaal) en cijfers (horizontaal) om met behulp van het register de namen op de kaart te kunnen vinden.

De grenzen van de staatkundige eenheden zijn groen gekleurd. Het reliëf wordt in bruine arcering aangegeven. Rivieren zijn zwart, meren en zeeën blauw, spoorwegen rood. Op de detailkaarten van toeristische gebieden is alleen het reliëf aangegeven; bredere rivieren zijn daar blauw gekleurd.

Uitgaven

In de periode 1925-1938 zijn de 7e tot en met de 13e druk van de atlas verschenen, dus gemidddeld elk twee jaar een nieuwe druk; zie de lijst met uitgaven. De opzet van de atlas is in die periode niet veranderd. De kaarten werden wel regelmatig geactualiseerd.

In de periode 1926-1930 zijn ook enkele speciale uitgaven verschenen, voor kranten en andere bedrijven. Daarbij wordt op de band de naam van het bedrijf vermeld en niet die van Justus Perthes. Meestal zijn enkele pagina's gewijd aan het betreffende bedrijf. Het oorspronkelijke voorwoord is vervallen, en soms vervangen door een 'eigen' voorwoord. De bladzijden met statistische informatie, het register en de kaarten zijn hetzelfde als in de oorspronkelijke uitgave. Zie ook de pagina met plaatjes van enkele speciale uitgaven. Minstens één van deze uitgaven – die voor Siemens-Schuckert – bevat extra kaarten.Perthes Taschenatlas vom Deutschen Reich, 7th-13th editions (1925-1938)


© M. Witkam, 2011
(rev. 2012-04-24)

valid HTML    valid CSS