Perthes Atlas portátil de España y Portugal, 1e-3e druk (1929-1938)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas portátil de España y Portugal / Atlas portátil de Espanha e Portugal
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1929 (1e druk), 1930-36 (2e druk), 1938 (3e druk)

Titelpagina Spaanse uitgave (3e druk, 1938): Justus Perthes Atlas portátil de España y Portugal
28 mapas grabados en cobre
con noticias geográfico-estadísticas
[logo Justus Perthes]
Tercera edición
Gotha: Justus Perthes  1938
Titelpagina Portugese uitgave (3e druk, 1938) Justus Perthes Atlas portátil de Espanha e Portugal
28 mapas gravados em cobre
com anotações geográfico-estatísticas
[logo Justus Perthes]
Terceira edicão
Gotha: Justus Perthes  1938
Vertaling:
Justus Perthes' Zakatlas van Spanje en Portugal
28 kaarten in kopergravure
met geografisch-statistische aantekeningen
[logo Justus Perthes]
Derde druk
Gotha: Justus Perthes  1938

Band, schutbladen

De atlas heeft een band van oranje 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de Spaanse titel "Justus Perthes Atlas portátil de España y Portugal" of de Portugese titel "Justus Perthes Atlas portátil de Espanha e Portugal" met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. De titel staat ook op de rug.

Op de schutbladen achterin wordt reclame gemaakt voor enkele andere cartografische uitgaven van Justus Perthes.

De schutbladen zijn voorzien van een drukcode.

Deze code bestaat uit het druknummer (Druckauftragsnummer), de datum (maand/jaar) en het aantal gedrukte exemplaren van het schutblad – dat hoeft niet hetzelfde te zijn als het aantal exemplaren van de atlas.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, een bladzijde voorwoord en een bladzijde inhoudsopgave. Daarna komen 8 bladzijden met informatie over Spanje en koloniën en 9 over Portugal en koloniën. Dan is er een bladzijde met uitleg over het plaatsnamenregister en vervolgens het register zelf van 100 bladzijden. Tenslotte zijn er de 28 kaarten met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's.

De atlas begint met 4 kaartbladen van het Iberisch Schiereiland (overzichtskaart, bevolking en economie, klimaat, geschiedenis). Daarna zijn er 16 detailkaarten van Spanje en 2 kaarten van de Spaanse koloniën, en tenslotte 3 detailkaarten van Portugal en 3 van de Portugese koloniën. Zie ook de inhoudspgave.

Vanwege het formaat van de kaarten is de schaal betrekkelijk klein. De detailkaarten van Spanje en van Portugal hebben de schaal 1:1.500.000, de kaarten van de koloniën schalen zoals 1:2.500.000, 1:3.700.000 en 1:7.500.000. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Al deze kaarten zijn in dezelfde schaal overgenomen 10e druk van Stielers Hand-Atlas.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Alle kaarten, behalve de thematische kaarten aan het begin, zijn staatkundig gekleurd (randkleur). Bovenaan de kaart staan steeds de naam en het nummer het blad. Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok. In de marges staan letters (horizontaal) en cijfers (verticaal) die helpen bij het vinden van een plaatsnaam op de kaart met behulp van het register.

Uitgaven

Van deze atlas zijn drie uitgaven verschenen.

Bij de 2e druk wordt zowel 1930 als 1936 als jaar van uitgave genoemd. In latere uitgaven van de 3e druk is de informatie over de staatsinrichting van Spanje afgeplakt en vervangen door een tekst over de toestand tijdens de Spaanse Burgeroorlog.


Geraadpleegde exemplarenPerthes Atlas portátil de España y Portugal, 1st-3rd editions (1929-1938)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS