Justus Perthes' See-Atlas, 1e-11e druk (1894-1922)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: See-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1894-1922 (1e-11e druk)

Titelpagina (1e druk, 1894): Justus Perthes' See-Atlas
Eine Ergänzung zu Justus Perthes' Taschen-Atlas,
entworfen und bearbeitet von Hermann Habenicht.
24 kolorierte Karten in Kupferstich mit 127 Hafenplänen.
Mit nautischen Notizen und Tabellen von Erwin Knipping.
Gotha: Justus Perthes.  1894.
Vertaling:
Justus Perthes' Zeeatlas
Een aanvulling op Justus Perthes' Zakatlas,
ontworpen en bewerkt door Hermann Habenicht.
24 gekleurde kaarten in kopergravure met 127 plattegronden van havens.
Met aantekeningen en tabellen voor de scheepvaart door Erwin Knipping.
Gotha: Justus Perthes.  1894.

Titelpagina (11e druk, 1922): Justus Perthes' See-Atlas
Eine Ergänzung zu Justus Perthes' Taschen-Atlas,
entworfen und bearbeitet von Hermann Habenicht
24 kolorierte Karten in Kupferstich mit 127 Hafenplänen
Mit nautischen Notizen und Tabellen von Erwin Knipping
neu bearbeitet von Kapitän L. Schubart  Regierungsrat bei der Deutschen Seewarte
Elfte Auflage
Gotha: Justus Perthes  1922
Vertaling:
Justus Perthes' Zeeatlas
Een aanvulling op Justus Perthes' Zakatlas,
ontworpen en bewerkt door Hermann Habenicht
24 gekleurde kaarten in kopergravure met 127 plattegronden van havens
Met aantekeningen en tabellen voor de scheepvaart door Erwin Knipping
opnieuw bewerkt door Kapitein L. Schubart  referendaris bij het Duitse Marineobservatorium
Elfde druk
Gotha: Justus Perthes  1922

Band

De atlas heeft een band van blauw 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes' See-Atlas" in sierletters op een achtergrond van een stervormige wereldkaart, een anker en een kompas. De titel staat ook op de rug van de band. Vanaf 1911 – misschien al eerder – staat op de achterkant van de band de tekst "Justus Perthes. Buchbinderei". Bij de uitgave van na de eerste wereldoorlog (1922) ontbreekt de tekst op de achterkant weer.

Op de schutbladen wordt reclame gemaakt voor verwante uitgaven van Justus Perthes, zoals

Zie ook de pagina met plaatjes.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 1 bladzijde inhoudsopgave, 2 bladzijden voorwoord, 2 bladzijden met een lijst van de plattegronden van havens en 2 bladzijden met de inhoudsopgave van de aantekeningen en tabellen. Daarna komen 40 bladzijden – 39 bladzijden in de 11e druk (1922) – met aantekeningen en tabellen voor de scheepvaart. Tenslotte zijn er de 24 kaartbladen met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister.

De atlas begint met 2 kaarten van de sterrenhemel, een staatkundige kaart van de wereld en 3 bladen met thematische wereldkaarten – aardmagnetisch veld, isothermen en zeestromen, isothermen en wind. De overige 18 kaarten geven een beeld van de oceanen en andere zeeën, met onder andere gegevens over winden en zeestromen. De nadruk ligt natuurlijk op de drukst bevaren zeeën. Verder bevatten ze ruim 120 bijkaartjes van havens, zeestraten en dergelijke. Sommige kaarten bestaan zelfs uitsluitend uit zulke bijkaartjes. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Bijna alle kaarten zijn getekend in zijn getekend in de Mercatorprojectie. Deze is gebruikelijk op zeekaarten omdat in die projectie een vaste kompaskoers – een loxodroom – een rechte lijn op de kaart is. Een nadeel van deze projectie is dat de schaal op verschillende breedten nogal kan variëren, dus zeker op overzichtskaarten van grotere gebieden.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. In de uitgaven van 1894 en 1899 lijkt de kleur met de hand aangebracht, daarna in druk. Bovenaan de kaart staat steeds de naam van het blad, de titel "See-Atlas" en het nummer van het blad. Onderaan staat de tekst "Gotha: Justus Perthes". Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken.

In de uitgave van 1894 staan er in Romeinse cijfers graveerdata rechtsonder op de kaart, in een code zoals  VIII IV  voor augustus 1894. De data zijn augustus 1894 (kaarten 1-16) en oktober 1894 (kaarten 17-24). In latere uitgaven zijn deze data weer verdwenen.

Uitgaven

In de periode 1894-1922 zijn de 1e tot en met de 11e druk van de atlas verschenen; zie de lijst met uitgaven. De 1e druk is niet als zodanig aangegeven. De opzet van de atlas is in die periode van bijna 30 jaar niet veranderd; de kaarten zijn wel regelmatig geactualiseerd. Alleen de aantekeningen en tabellen voor de scheepvaart zijn in de 11e druk helemaal herzien.


Geraadpleegde exemplarenJustus Perthes' See-Atlas, 1st-11th editions (1894-1922)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS