Justus Perthes See-Atlas, 12e-13e druk (1925-1940)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: See-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1925-1940 (12e-13e druk)

Titelpagina (12e druk, 1925): Justus Perthes See-Atlas
24 Karten in Kupferstich
Zwölfte Auflage
Mit nautischen Erläuterungen
Neu bearbeitet von Kapitän L. Schubart
Gotha: Justus Perthes  1925
Vertaling:
Justus Perthes' Zeeatlas
24 kaarten in kopergravure
Twaalfde druk
Met aantekeningen voor de scheepvaart
Opnieuw bewerkt door Kapitein L. Schubart
Gotha: Justus Perthes  1925

Titelpagina (13e druk, 1940): Justus Perthes See-Atlas
24 Karten in Kupferstich und nautische Erläuterungen
Neu bearbeitet von Kapitän L. Schubart-Hamburg
Dreizehnte Auflage
Gotha: Justus Perthes  1940
Vertaling:
Justus Perthes' Zeeatlas
24 kaarten in kopergravure en aantekeningen voor de scheepvaart
Opnieuw bewerkt door Kapitein L. Schubart, Hamburg
Dertiende druk
Gotha: Justus Perthes  1940

Band

De atlas heeft een band van blauw 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes See Atlas" met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. De titel staat ook op de rug van de band. Op de schutbladen wordt reclame gemaakt voor enkele andere cartografische uitgaven van Justus Perthes zoals de overige zakatlassen en de 10e druk van Stielers Hand-Atlas.

De schutbladen zijn voorzien van een drukcode. In deze exemplaren

Deze code bestaat uit het druknummer (Druckauftragsnummer), de datum en het aantal gedrukte exemplaren van het schutblad – dat hoeft niet hetzelfde te zijn als het aantal exemplaren van de atlas.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 1 bladzijde inhoudsopgave, 2 bladzijden voorwoord, 2 bladzijden met een lijst van de plattegronden van havens en 2 bladzijden met de inhoudsopgave van de aantekeningen en tabellen. Daarna komen 46 bladzijden in de 12e druk (1925) en 53 bladzijden in de 13e druk (1940) met aantekeningen en tabellen voor de scheepvaart. Tenslotte zijn er de 24 kaartbladen met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister.

De atlas begint met 2 kaarten van de sterrenhemel, een staatkundige kaart van de wereld en 3 bladen met thematische wereldkaarten – aardmagnetisch veld, isothermen en zeestromen, isothermen en wind. De overige 18 kaarten geven een beeld van de oceanen en andere zeeën, met onder andere gegevens over winden en zeestromen. De nadruk ligt natuurlijk op de drukst bevaren zeeën. Verder bevatten ze ruim 120 bijkaartjes van havens, zeestraten en dergelijke. Sommige kaarten bestaan zelfs uitsluitend uit zulke bijkaartjes. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Bijna alle kaarten zijn getekend in zijn getekend in de Mercatorprojectie. Deze is gebruikelijk op zeekaarten omdat in die projectie een vaste kompaskoers – een loxodroom – een rechte lijn op de kaart is. Een nadeel van deze projectie is dat de schaal op verschillende breedten nogal kan variëren, dus zeker op overzichtskaarten van grotere gebieden.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en gedrukt in kleurenlithografie. Bovenaan de kaart staat steeds de naam van het blad, de titel "See-Atlas" en het nummer van het blad. Onderaan staat de tekst "Gotha: Justus Perthes" en soms de schaal of een schaalstok. Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken.

Uitgaven

Volgens de titelpagina's dateert de 12e druk van 1925 en de 13e van 1940. De drukcodes op de schutbladen wijken daar iets van af: 1927 in de 12e druk en 1938 in de 13e druk. Waarschijnlijk is de 12e druk dus in meer jaren verschenen. Van de 13e druk is dat op deze manier niet helemaal duidelijk. Uit andere bron blijkt dat de 13e druk verschenen is in de periode 1931-1940. Zie ook de lijst van uitgaven.

Ten opzichte van de 12e druk zijn de belangrijkste wijzigingen in de 13e druk


Geraadpleegde exemplarenJustus Perthes See-Atlas, 12th-13th editions (1925-1940)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS