Justus Perthes' Taschen-Atlas, 20e-59e druk (1884-1923)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de Duitse en Oostenrijkse uitgaven van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Taschen-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1884-1923 (20e-59e druk)

Titelpagina Duitse uitgave (21e druk, 1884): Justus Perthes' Taschen-Atlas
21. Auflage
Vollständig neu bearbeitet von Hermann Habenicht.
24 kolorierte Karten in Kupferstich.
Mit einem geographisch-statistischen Text.
Gotha: Justus Perthes. 1884
Vertaling:
Justus Perthes' Zakatlas
21e druk
Volledig nieuw bewerkt door Hermann Habenicht.
24 gekleurde kaarten in kopergravure.
Met een geografisch-statistische tekst.
Gotha, Justus Perthes. 1884

Titelpagina Duitse uitgave (24e druk, 1888): Justus Perthes' Taschen-Atlas
24. Auflage
Vollständig neu bearbeitet von Hermann Habenicht.
24 kolorierte Karten in Kupferstich.
Mit geographisch-statistischen Notizen.
Gotha: Justus Perthes. 1888.

Titelpagina Duitse uitgave (29e druk, 1893): Justus Perthes' Taschen-Atlas
29. Auflage
Vollständig neu bearbeitet von Hermann Habenicht.
24 kolorierte Karten in Kupferstich.
Mit geographisch-statistischen Notizen von H. Wichmann.
Gotha: Justus Perthes. 1893.

Titelpagina Oostenrijkse uitgave (39e druk, 1902): Justus Perthes' Taschen-Atlas
39. Auflage
Vollständig neu bearbeitet von Hermann Habenicht.
24 kolorierte Karten in Kupferstich.
Mit geographisch-statistischen Notizen von H. Wichmann.
Sonderausgabe mit vier weiteren Karten für die Österreichisch-Ungarische Monarchie.
Gotha: Justus Perthes. 1902.
Speciale uitgave met vier extra kaarten voor de Oostenrijks-Hongaarse monarchie.

Titelpagina "Franse" uitgave (42e druk, 1905): Justus Perthes' Taschen-Atlas
42. Auflage
Vollständig neu bearbeitet von Hermann Habenicht.
24 kolorierte Karten in Kupferstich.
Mit geographisch-statistischen Notizen von H. Wichmann.
Gotha: Justus Perthes.
Paris: Haar & Steinert. 21 rue Jacob.
1905.

Titelpagina Duitse uitgave (54e druk, 1917): Justus Perthes' Taschen-Atlas
54. Auflage
Vollständig neu bearbeitet von Hermann Habenicht
24 kolorierte Karten in Kupferstich
Mit geographisch-statistischen Notizen von H. Wichmann
Gotha: Justus Perthes  1917
met handstempel  Z.XI.

Band

De atlas heeft een band van groen 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes' Taschen-Atlas" in sierletters op een achtergrond van een stervormige wereldkaart en een plantaardig motief. In ieder geval vanaf 1896 – misschien al een jaar eerder – heeft die wereldkaart lengte- en breedtecirkels, en staat de titel ook op de rug van de band. Vanaf 1907 staat op de achterkant van de band de tekst "Justus Perthes. Buchbinderei". De uitgaven van na de eerste wereldoorlog hebben een wat soberder kartonnen band. Bij die uitgaven ontbreekt de tekst op de achterkant weer.

Vanaf 1896 – of een jaar eerder – wordt op de schutbladen reclame gemaakt voor verwante uitgaven van Justus Perthes, zoals

Zie ook de pagina met plaatjes.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 1 bladzijde inhoudsopgave en 2 bladzijden voorwoord; verder de geografisch-statistische tekst, in de eerste uitgaven 28 bladzijden, vanaf 1893 opeens 64 bladzijden en vanaf 1902 zelfs 76. Daarna komen de 24 kaarten – of 28 voor de Oostenrijkse uitgave – met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister – de Italiaanse uitgave heeft dat wel.

De atlas begint met een wereldkaart. Daarna zijn er 14 kaarten van Europese landen, met ook 3 deelkaarten van Duitsland. In de Oostenrijkse uitgave zijn daar 4 deelkaarten van Oostenrijk-Hongarije aan toegevoegd die ontleend zijn aan Stielers Hand-Atlas (vandaar ook de iets afwijkende schaal). Tenslotte zijn er 3 kaarten van Azië, 1 van Afrika en 1 van Australië, en 4 van Noord- en Zuid-Amerika. Zie ook de inhoudsopgave.

Vanwege het formaat van de kaarten is de schaal klein. Zo hebben de overzichtskaarten van de werelddelen de schaal 1:60.000.000 (Europa 1:30.000.000). De andere schalen zijn daar veelvouden van, zoals 1:7.500.000 (de meeste landen in Europa) en 1:3.750.000 (Duitsland); maar de extra kaarten van Oostenrijk-Hongarije hebben de schaal 1:3.700.000. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Ondanks die kleine schaal staan er veel gegevens op de kaarten zonder dat ze overvol zijn. Een indicatie daarvan is het register van de Italiaanse uitgave (ook met 24 kaarten), dat 50 bladzijden beslaat en ongeveer 9000 namen bevat.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Tot ongeveer 1900 lijkt de kleur met de hand aangebracht, daarna in druk. Het papier heeft vanaf die tijd ook wat meer glans. Bovenaan de kaart staan steeds de naam en het nummer van het blad. Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok. Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken.

Vanaf 1893 staan er in Romeinse cijfers graveerdata rechtsonder op de kaart, in een code zoals  II III  voor februari 1893. In de uitgave van 1893 is dat alleen op de kaarten 4, 8, 12, 16, 20 en 24 – de veelvouden van 4. In de uitgave van 1896 staan ze op bijna alle kaarten. In 1898 zijn deze data weer verdwenen, maar ze staan wel op de extra kaarten van Oostenrijk-Hongarije in de Oostenrijkse uitgaven van 1902, 1907 en 1914 (overigens in al deze uitgaven met dezelfde datering  III II = maart 1902).  Zie voor de details de lijst van kaarten en datering.

Uitgaven

In de periode 1884-1923 zijn de 20e tot en met de 59e druk van de atlas verschenen, dus zowat elk jaar een nieuwe druk; zie de lijst met uitgaven. De opzet van de atlas is in die periode van 40 jaar niet veranderd. De kaarten werden wel regelmatig geactualiseerd, wat bijvoorbeeld goed te zien is op de kaarten van de Balkan en van Afrika.

In de uitgaven van na de eerste wereldoorlog zijn de nieuwe grenzen in rood op het oude kaartbeeld afgedrukt; die uitgaven zitten ook in een soberder band en het papier is van matige kwaliteit. Zie ook de pagina met plaatjes, en de aparte pagina's voor de uitgaven van 1888, 1902, 1913 en 1921.

Vergelijking met de 1e-19e druk

Vergeleken met de eerdere uitgaven is de atlas volledig vernieuwd: nieuwe kaarten, nieuwe druktechniek, kleuring. Dat was ook wel nodig want de 1e druk dateerde al van 1845 en de kaarten waren daarna niet wezenlijk vernieuwd. Ook de verwijzing naar Stielers Hand-Atlas, zoals in de vorige reeks, ontbreekt. Een vergelijking van deze reeks met de vorige is dus nauwelijks zinvol. Voor de volledigheid is er een pagina met naast elkaar plaatjes van de kaarten van de uitgaven van 1888 (24e druk) en 1878 (15e druk).


Geraadpleegde exemplarenJustus Perthes' Taschen-Atlas, 20th-59th editions (1884-1923)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS