Taschenatlas der ganzen Welt, 80e-83e druk (1949-1953)
Die Erde Taschenatlas, 84e-94e druk (1954-1967)
Kleiner Weltatlas, 1e-11e druk (1953-1967)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Taschenatlas der ganzen Welt, Die Erde Taschenatlas, Kleiner Weltatlas (plano-uitgave)
Uitgever: Justus Perthes en VEB Hermann Haack, Gotha
Jaar: 1949-1967 (80e-94e druk)

Titelpagina uitgave 1949 (Flemming): Taschenatlas der ganzen Welt
Völlig neubearbeitete Auflage
24 Karten in Kupferstich
Flemmings Verlag  Kartographisches Institut  Hamburg
Vertaling:
Zakatlas van de hele wereld
Geheel nieuw bewerkte uitgave
24 kaarten in kopergravure
Uitgeverij Flemming  Cartografisch instituur  Hamburg

Titelpagina uitgave 1952 (81e druk, Justus Perthes): Justus Perthes Taschenatlas der ganzen Welt
81., neubearbeitete Auflage
26 Karten in Kupferstich  Mit Index und statistischem Text
Justus Perthes Gotha  1952
Vertaling:
Justus Perthes Zakatlas van de hele wereld
81e nieuw bewerkte uitgave
26 kaarten in kopergravure  Met register en statistische gegevens
Justus Perthes Gotha  1952

Titelpagina plano-uitgave 1953 (83e druk, VEB Geographisch-Kartographische Anstalt): Kleiner Weltatlas
I. Planoausgabe der 83. Auflage des Taschenatlas der ganzen Welt
völlig neubearbeitet und erweitert
26 Karten in Kupferstich mit Index und statistischem Text
VEB Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha
Vertaling:
Kleine wereldatlas
1e plano-uitgave van de 83e druk van de Zakatlas van de hele wereld
Geheel nieuw bewerkt en uitgebreid
26 kaarten in kopergravure, met een register en statistische gegevens
VEB Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha

Titelpagina uitgave 1958 (88e druk, VEB Hermann Haack): Die Erde Taschenatlas
88., neubearbeitete Auflage
30 Karten in Kupferstich  mit statistischem Text und Namenverzeichnis
VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha  1958
Vertaling:
De Aarde, zakatlas
88e nieuw bewerkte uitgave
30 kaarten in kopergravure, met statistische gegevens en een register
VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha  1958

Banden

De atlassen uit deze reeks hebben een groot aantal verschillende banden. De titel staat meestal op de voorkant van de band, soms ook op de rug. De uitgave 1949 heeft een blauwe 'calico' (gedrukt katoenen) band, de uitgaven 1952-1953 een lichtbruine of lichtgele linnen band en de uitgaven 1954-1955 een lichtbruine kartonnen band met linnen rug, soms met stofomslag. Vanaf 1958 (of eerder) hebben de atlassen een donkerbruine plastic band. De afmetingen zijn steeds ongeveer  10 × 17 cm (B × H).  Bij de plano-uitgaven (Kleiner Weltatlas) hebben de vroege een eenvoudige lichtbruine kartonnen band met linnen rug, de latere een meer decoratieve lichtgroene linnen band. De banden van de plano-uitgaven zijn natuurlijk ook twee keer zo groot als die van de andere uitgaven:  20 × 17 cm (B × H).

Inhoud

Ook de inhoud van de verschillende uitgaven varieert nogal. Er is steeds een titelpagina met op de achterkant de namen van redacteur(en), soms ook van cartografen en graveurs, van uitgever en drukker – voor het tekstdeel een enkele keer Engelhard-Reyher, die ook vroeger regelmatig voor Perthes werkte – en de oplage.

Vanaf 1954 staat de oplage er ook in duizendtallen (vanaf de 1e druk, neem ik aan) met een merkwaardige sprong van 1954 naar 1955 (1071e-1090e duizendtal in 1954, 2001e-2020e duizendtal in 1955). In de laatste uitgave (94e druk, 1967) is sprake van het 2371e-2430e duizendtal. Dat zou dan betekenen dat er vanaf de 1e druk in 1845 ruim 2.400.000 exemplaren van de zakatlas zijn verschenen.

De uitgave van 1949 heeft een voorwoord, de andere niet. Er is steeds een inhoudsopgave van het tekstdeel en de kaarten. Het tekstdeel bevat meestal enkele uitspraakregels en verder geografisch-statistische informatie (76-184 bladzijden). Het aantal kaarten is 24 (uitgave 1949), 26 (1952-1955) of 30 (1956-1967). Alle uitgaven behalve die van 1949 hebben een plaatsnamenregister (68-106 bladzijden). Bij de plano-uitgaven passen er natuurlijk twee bladzijden op één vel. In de uitgaven vanaf 1962 is een ander lettertype gebruikt waardoor er minder tekst op een bladzijde past.

De 24 kaarten in de uitgave van 1949 zijn nog dezelfde als die in de vooroorlogse uitgaven – in de uitgaven van 1940-1944 waren ook veel deelkaarten van Duitsland opgenomen. Ze zijn bijgewerkt naar de actuele situatie en fotografisch gereproduceerd in matige kwaliteit. De indeling: een wereldkaart, Europa (14 kaarten), Azië (3), Afrika (1), Australië (1) en Amerika (4).

De uitgaven van 1952-1955 hebben 26 kaarten. De kaart van noordoostelijk Midden-Europa is vervallen, en er zijn kaarten toegevoegd van Polen en de Oostzeelanden, en van het Aziatische deel van de Sovjet-Unie (2 bladen). Enkele kaarten zijn verschoven om beter aan te sluiten bij de staatkundige situatie van na de tweede wereldoorlog. De kaarten van Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika zijn grondiger gewijzigd. De druk van deze kaarten is van betere kwaliteit. De indeling: een wereldkaart, Europa (14 kaarten), Azië (5), Australië (1), Amerika (4) en Afrika (1).

In 1956 zijn er vier kaarten toegevoegd: West-Tsjechoslowakije en Oostenrijk, de Benelux, het Midden-Oosten, en het gebied van de Grote Meren in Noord-Amerika. Ook nu zijn enkele kaarten verschoven. De indeling: een wereldkaart, Europa (16 kaarten), Azië (6), Australië (1), Amerika (5) en Afrika (1). Alle details zijn te vinden in de gecombineerde inhoudsopgave 1949-1967. Zie ook het overzicht van alle uitgaven van deze zakatlas.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en gedrukt in kleur. Alle kaarten zijn staatkundig gekleurd (randkleur). Bovenaan de kaart staan steeds de naam en het nummer van het blad. Onderaan staan de schaal en een schaalstok. In de marges staan letters (verticaal) en getallen (horizontaal) om met behulp van het register plaatsnamen te kunnen vinden. In de uitgave van 1949 zijn de schalen 1:60.000.000, 1:30.000.000 en veelvouden daarvan. In latere uitgaven hebben de nieuwe kaarten soms schalen die daar iets van afwijken. Details staan in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Vergeleken met de uitgaven 1940-1944 en de vooroorlogse uitgaven zijn er cartografisch niet veel verschillen. De stijl van de kaarten is in grote lijnen gelijk gebleven. Het aantal kaarten is wel veranderd: van 24 in de vooroorlogse uitgaven, via 44 of 45 in de uitgaven 1940-1944 (met 23 of 24 deelkaarten van Duitsland), tot opnieuw 24 in de uitgave 1949, 26 in de uitgaven 1952-1955 en 30 vanaf 1956. Ook zijn er vanaf 1952, zoals hierboven beschreven, wijzigingen in de uitsnede van sommige kaarten.

Interessant is ook een vergelijking met de zakatlas zoals die voor het eerst verscheen in 1884 (de 'tweede reeks' van uitgaven van deze zakatlas). Van de oorspronkelijke 24 kaarten uit (bijvoorbeeld) de uitgave van 1886 zijn er in 1967 (de allerlaatste uitgave) 14 in wezen gelijk gebleven, 5 verschoven, 4 geheel vernieuwd en 1 weggelaten. Dat betekent dat ruim de helft van de kaarten uit 1886 ook ruim 80 jaar later nog steeds bruikbaar is gebleken. De kaarten maken ook in 1967 nog zeker geen gedateerde indruk.

Details zijn te vinden in de vergelijkende tabellen.

Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten uit de uitgaven 1886 en 1967 ter vergelijking naast elkaar.


Geraadpleegde exemplaren: jaar (druk)Taschenatlas der ganzen Welt, 80th-83rd editions (1949-1953)
Die Erde Taschenatlas, 84th-94th editions (1954-1967)
Kleiner Weltatlas, 1st-11th editions (1953-1967)© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS