Perthes Atlas portátil del mundo entero, 12e-17e druk (1925-1938)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de Spaanse en Zuid-Amerikaanse uitgaven van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's.

en ook

Titelgegevens

Titel: Atlas portátil del mundo entero
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1925-1938 (12e-17e druk)

Titelpagina Zuid-Amerikaanse uitgave (12e druk, 1925): Justus Perthes Atlas portátil del mundo entero
32 mapas grabados en cobre
Con noticias geográfico-estadísticas
Duodécima edición
Gotha: Justus Perthes  1925
Vertaling:
Justus Perthes' Zakatlas van de gehele wereld
32 kaarten in kopergravure
Met geografisch-statistische aantekeningen
Twaalfde druk
Gotha: Justus Perthes  1925

Titelpagina Spaanse uitgave (17e druk, 1938): Justus Perthes Atlas portátil del mundo entero
28 mapas grabados en cobre
Con noticias geográfico-estadísticas
Décimo séptima edición
Gotha: Justus Perthes  1938
Vertaling:
Justus Perthes' Zakatlas van de gehele wereld
28 kaarten in kopergravure
Met geografisch-statistische aantekeningen
Zeventiende druk
Gotha: Justus Perthes  1938

Band, schutbladen

De atlas heeft een band van geel 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes Atlas portátil del mundo entero" met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. Bij de Zuid-Amerikaanse uitgaven staat onderaan "Edición sudamericana". De titel staat ook op de rug.

Op de schutbladen achterin wordt reclame gemaakt voor enkele andere cartografische uitgaven van Justus Perthes.

De schutbladen zijn voorzien van een drukcode. Bijvoorbeeld

Deze code bestaat uit het druknummer (Druckauftragsnummer), de datum en het aantal gedrukte exemplaren van het schutblad – dat hoeft niet hetzelfde te zijn als het aantal exemplaren van de atlas.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 1 bladzijde voorwoord, 1 bladzijde inhoudsopgave en 38 bladzijden (in latere uitgaven 40) geografisch-statistische tekst. Tenslotte zijn er de 28 kaarten met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. De Zuid-Amerikaanse uitgave heeft nog 4 extra kaarten. Er is geen plaatsnamenregister.

De atlas begint met een wereldkaart en een kaart van Europa. Daarna zijn 4 kaarten van Spanje en Portugal (plattegronden van Lissabon en Madrid staan op de kaart van Marokko en Algerije), 8 kaarten van de andere landen in Europa, 3 van Azië, 2 van Afrika, 1 van Australië, 5 van Latijns-Amerika, 2 van Noord-Amerika en 1 van voormalige Spaanse koloniën (Cuba, Puerto Rico en de Filippijnen). De Zuid-Amerikaanse uitgave heeft daarna 4 kaarten van Argentinië en Paraguay (met een plattegrond van de hoofdstad Asunción). Zie voor de details de inhoudsopgave.

Vanwege het formaat van de kaarten is de schaal klein. Zo hebben de overzichtskaarten van de werelddelen de schaal 1:60.000.000 (Europa 1:30.000.000). De andere schalen zijn daar veelvouden van, zoals 1:7.500.000 (de meeste landen in Europa en Latijns-Amerika). De deelkaarten van het Iberisch Schiereiland zijn overgenomen uit Stielers Hand-Atlas en hebben een iets afwijkende schaal van 1:3.700.000 (dus niet 1:3.750.000). Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Ondanks die kleine schaal staan er veel gegevens op de kaarten zonder dat ze overvol zijn.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Bovenaan de kaart staan steeds de naam van het blad, de tekst "Atlas portátil" en het nummer van het blad. Onderaan staat de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok. Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken (behalve op de kaart van Paraguay, getekend door Bruno Domann).

Uitgaven

Deze reeks loopt van de 12e druk (1925) tot en met de 17e druk (1938). Er zijn in ieder geval Zuid-Amerikaanse uitgaven uit 1925 (12e druk), 1929 (14e druk) en 1931 (15e druk). Details staan in de lijst met uitgaven. De opzet van de atlas is in die periode van 14 jaar niet veranderd. Het aantal tekstpagina's is tussen 1925 en 1931 met twee toegenomen.

De kaarten werden wel regelmatig geactualiseerd. Dat is onder andere in de volgende gebieden te zien.

Zie ook de pagina met plaatjes van de uitgaven van 1925 en 1938.

Vergelijking met de Duitse en de voorafgaande Spaanse uitgaven

Vergeleken met de voorafgaande Spaanse uitgaven zijn er nauwelijks verschillen. De kaarten zijn natuurlijk geactualiseerd. De kleuren in de nieuwere uitgaven lijken iets feller.

In de Spaanstalige uitgaven (met 28/32 kaarten) staan 20 kaarten die ook in de Duitse uitgave (24 kaarten) voorkomen. Van de Duitse uitgave zijn de 3 deelkaarten van Duitsland en de kaart van Zweden, Noorwegen en Denemarken vervallen. De uitsnede van de overzichtskaart van Duitsland is verschoven waardoor ook Denemarken op die kaart past. Scandinavië is in de Spaanstalige uitgaven alleen nog te vinden op de kaart van Rusland, die daarvoor ook een stukje verschoven is.

Ook bij de bijkaarten is een en ander gewijzigd. De hoofdkaart van Spanje en Portugal heeft hier bijkaarten van Madeira en de Kaapverdische Eilanden. Op de kaart van Afrika zijn de bijkaarten van de voormalige Duitse koloniën vervangen door bijkaarten van de Canarische Eilanden, van de Congomonding en van Spaans Guinea. Op de kaart van Oceanië zijn de bijkaarten van Nieuw-Guinea, Samoa en Hawaï vervangen door kaarten van enkele vroeger Spaanse eilanden.

De 8 kaarten die niet in de Duitse uitgave voorkomen, zijn de 3 deelkaarten van het Iberisch Schiereiland, de kaart van Marokko en Algerije met plattegronden van Lissabon en Madrid, 3 deelkaarten van Latijns-Amerikaanse landen en de kaart van de voormalige Spaanse koloniën. Deze 8 kaarten zijn grotendeels ontleend aan Stielers Hand-Atlas. Dat geldt ook voor de 3 extra kaarten van Argentinië in de Zuid-Amerikaanse uitgave, maar niet voor de kaart van Paraguay.

Zie voor alle details de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de Spaanse uitgave uit 1925 en de Duitse uit 1927 ter vergelijking naast elkaar.

Alle teksten en plaatsnamen zijn natuurlijk in het Spaans vertaald. De meeste namen zijn, ook zonder veel kennis van het Spaans, vrij eenvoudig te herkennen. Verrassend is wel de Spaanse naam Puerto Cruz voor Willemstad op Curaçao. In de uitgave van 1938 is die Spaanse naam weggelaten.


Geraadpleegde exemplarenPerthes Atlas portátil del mundo entero, 12th-17th editions (1925-1938)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS