Giusto Perthes. Atlante tascabile, 1e-3e druk (1891-1912?)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de Italiaanse uitgaven van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Giusto Perthes. Atlante tascabile
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1891-1912? (1e-3e druk)

Titelpagina (1e druk, 1891): Atlante tascabile di Ermanno Habenicht.
24 Carte incise su rame.
Con Indice alfabetico dei nomi.
Gotha: Giusto Perthes. 1891.
Torino, Firenze, Roma: Ermanno Loescher.
Palermo: Carlo Clausen.
Vertaling:
Zakatlas door Hermann Habenicht.
24 kaarten gegraveerd in koper.
Met een alfabetisch namenregister.
Gotha: Justus Perthes. 1891.
Turijn, Florence, Rome: Ermanno Loescher.
Palermo: Carlo Clausen.

Titelpagina (3e druk, 1902): Atlante tascabile di Ermanno Habenicht.
24 Carte incise su rame.
Con Notizie geografiche-statistiche e Indice alfabetico dei nomi.
Terza edizione.
Gotha: Giusto Perthes.
Torino: Carlo Clausen.
1902.
Vertaling:
Zakatlas door Hermann Habenicht.
24 kaarten gegraveerd in koper.
Met geografisch-statistische aantekeningen en een alfabetisch namenregister.
Derde druk.
Gotha: Justus Perthes.
Turijn: Carlo Clausen.
1902.

Titelpagina (3e druk, 1912?): Atlante tascabile di Ermanno Habenicht
24 Carte incise su rame
Con Notizie geografiche-statistiche e Indice alfabetico dei nomi
Terza edizione
Gotha: Giusto Perthes

Band

De atlas heeft een band van blauw 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Giusto Perthes. Atlante tascabile" in sierletters op een achtergrond van een stervormige wereldkaart en een plantaardig motief. Bij de latere uitgaven staat de titel ook op de rug en staat op de achterkant onderaan de tekst "Justus Perthes. Buchbinderei".

In de uitgave 1912 van de 3e druk wordt op de schutbladen reclame gemaakt voor de Italiaanse uitgave van Stielers Hand-Atlas en voor de grote kaarten op linnen die samengesteld zijn uit losse bladen daarvan. Zie ook de pagina met plaatjes van deze uitgave.

Inhoud

De 1e druk van de atlas (1891) bevat een titelpagina, 1 bladzijde inhoudsopgave en 2 bladzijden voorwoord en uitleg bij het namenregister, het register zelf van 50 bladzijden (met ongeveer 9.000 namen) en 2 bladzijden met reclame voor andere atlassen en kaarten van Justus Perthes. Tenslotte zijn er de 24 kaarten met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's.

In de 3e druk (1902-1912?) is de indeling anders. Na titelpagina, inhoudsopgave en voorwoord (2 bladzijden) komen nu 30 bladzijden met geografisch-statistische aantekeningen, daarna de 24 kaarten en tenslotte het register met 1 bladzijde uitleg, 3 bladzijden met aanvullingen en wijzigingen bij het register van de 2e druk, en 50 bladzijden met namen.

De atlas begint met een wereldkaart en een kaart van Europa. Daarna zijn er 4 kaarten van Italië (een overzichtskaart en drie deelkaarten), 9 van de andere Europese landen, 3 van Azië, 1 van Afrika en 1 van Australië, en 4 van Noord- en Zuid-Amerika. Zie ook de inhoudsopgave.

Vanwege het formaat van de kaarten is de schaal klein. Zo hebben de overzichtskaarten van de werelddelen de schaal 1:60.000.000 (Europa 1:30.000.000). De andere schalen zijn daar veelvouden van, zoals 1:7.500.000 (de meeste landen in Europa) en 1:3.750.000 (Italië). Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Ondanks die kleine schaal staan er veel gegevens op de kaarten zonder dat ze overvol zijn.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Tot ongeveer 1900 lijkt de kleur met de hand aangebracht, daarna in druk. Het papier heeft vanaf die tijd ook wat meer glans. In de uitgave 1912 zijn wel recente correcties met de hand aangebracht.

Bovenaan de kaart staan steeds de naam van het blad, de tekst "Atlante tascabile" en het nummer van het blad (Tª = Tav. = Tavola). Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Giusto Perthes" en een schaalstok. Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken. In de 1e druk (1891) staat rechtsonder op de kaarten 4, 8, 12, 16, 20 en 24 – dus de veelvouden van 4 – de graveerdatum  III I  (maart 1891). In de 3e druk zijn die data weer verdwenen. In de marge staan letters (verticaal) en cijfers (horizontaal) om met behulp van het register de namen op de kaart te kunnen terugvinden.

Uitgaven

Van deze atlas heb ik de 1e druk (niet als zodanig aangegeven) uit 1891 kunnen vinden, de 2e druk uit 1900 en de 3e uit 1902. Van de 3e druk zijn in ieder geval tot in 1912 bijgewerkte uitgaven verschenen, soms zonder jaartal op de titelpagina. De kaarten zijn in alle uitgaven dezelfde maar in latere uitgaven is het geografisch-statistische deel toegevoegd.

Vergelijking met de Duitse uitgave

Het grootste verschil met de Duitse uitgaven is de aanwezigheid van een register – de Duitse zakatlassen hebben dat pas vanaf 1952 – en daarmee de letters en cijfers in de marge van de kaarten. Alles is natuurlijk in het Italiaans vertaald. Verder zijn er 3 deelkaarten van Italië; de deelkaarten van Duitsland uit de Duitse uitgave zijn weggelaten. De overige kaarten komen op een paar kleine details na overeen – op de bijkaarten bij de kaart van Afrika zijn een paar Duitse koloniën vervangen door Italiaanse en, heel subtiel, op de bijkaart van Zuid-Brazilië is sprake van Italiaanse in plaats van Duitse nederzettingen. Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de Italiaanse uitgave uit 1891 en de Duitse uit 1888 ter vergelijking naast elkaar.Giusto Perthes. Atlante tascabile, 1st-3rd editions (1891-1912?)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS