von Spruners Historische Handatlas (1846-1909)

See below for (a summary of) this text in English.

De Historische Handatlas in drie afdelingen, uitgegeven door Justus Perthes in Gotha. Oorpronkelijk onder redactie van Karl von Spruner (1803-1892), vanaf ongeveer 1860 Theodor Menke (1819-1892). De (onvoltooide) nieuwe uitgave, vanaf 1893, onder redactie van Wilhelm Sieglin (1855-1935), later Max Kiessling (1877-1946). De Atlas van de Bijbel van Theodor Menke wordt, wegens de overeenkomstige opzet, wel beschouwd als de 'vierde afdeling'.

Zie ook het overzicht van von Spruners historische schoolatlassen.

von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens etc. 1855
Voorkant band von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens etc. 1855
Voorkant band   XL

Historisch-Geographischer Hand-Atlas

Edities
Bronnen:von Spruners Historical Hand Atlas (1846-1909)

The Historical Hand Atlas in three sections, published by Justus Perthes in Gotha. Originally edited by Karl von Spruner (1803-1892), from around 1860 by Theodor Menke (1819-1892). The new edition (never completed), from 1893, edited by Wilhelm Sieglin (1855-1935), later Max Kiessling (1877-1946). Because of a similar design, the Bible Atlas by Theodor Menke is sometimes considered to be the 'fourth section'.

See also the overview of von Spruners historical school atlases.

von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens etc. 1855
Front cover von Spruners Atlas zur Geschichte Asiens etc. 1855
Front cover   XL

Historisch-Geographischer Hand-Atlas

EditionsSources:© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS