von Spruner-Sieglin, Atlas antiquus, Neubearbeitung (1893-1909)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: von Spruner-Sieglin, Atlas antiquus
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1893-1909 (niet voltooid)

Titelpagina (omslag 2e aflevering): v. Spruner-Sieglin, Hand-Atlas zur Geschichte des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit.
I. Abteilung:  Atlas Antiquus  Atlas zur Geschichte des Altertums.
34 kolorierte Karten in Kupferstich enthaltend 19 Übersichtsblätter, 94 historische Karten und 73 Nebenkarten.
Entworfen und bearbeitet von Dr. Wilhelm Sieglin.
Erscheint in 8 Lieferungen (6 Lieferungen mit 4 Karten u. 2 Lieferungen mit 5 Karten) zum Preise von je 2 Mark 50 Pf.
Nach Erscheinen der letzten Lieferung wird den Abonnenten ein vollständiges Namenverzeichnis zum Atlas Antiquus für einen mäßigen Preis zur Verfügung gestellt. Zur Abnahme desselben ist kein Abonnent verpflichtet.
2 Lieferung.  Inhalt:

Gotha: Justus Perthes.
Vertaling:
v. Spruner-Sieglin, Handatlas
voor de Geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
1e Afdeling:  Atlas Antiquus  Atlas voor de Geschiedenis van de Oudheid.
34 gekleurde kaarten in kopergravure
met 19 overzichtskaarten, 94 historische kaarten en 73 bijkaarten.
Ontworpen en getekend door Dr. Wilhelm Sieglin.
Verschijnt in 8 afleveringen (6 afleveringen met 4 kaarten en 2 afleveringen met 5 kaarten) voor 2 Mark 50 Pf. per stuk.
Na het verschijnen van de laatste aflevering wordt de abonnees een volledig namenregister van de Atlas Antiquus voor een bescheiden prijs ter beschikking gesteld. Een abonnee is niet verplicht dat aan te schaffen.
2e aflevering. Inhoud:

Gotha: Justus Perthes.

Band

De atlas is nooit voltooid en er is geen band van de uitgever bekend. Bij dit exemplaar zijn de kaarten, met afmetingen  39,5 × 48 cm (H × B)  gevouwen ingebonden. Het omslag van de tweede aflevering fungeert daarbij als titelpagina.

Inhoud

De onvoltooide atlas heeft 25 kaartbladen; zie de inhoudsopgave. De kaarten geven een beeld van de wereld zoals die in de klassieke oudheid bekend was, van ongeveer 1000 v. Chr. tot 300 n. Chr. De kaarten behandelen de wereld zoals die bekend was in de Oudheid, dus Griekenland en het Midden-Oosten – het rijk van Alexander de Grote – en het Romeinse Rijk, met aangrenzende gebieden. Bijna alle kaarten bevatten de nodige bijkaarten om details of een bepaalde periode te benadrukken.

De kaarten zijn opgesteld in het Latijn (zie ook de vertaling). Ze zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd: meestal randkleur voor de staatkundige indeling.

Bovenaan de kaarten staat links de naam van de redacteur W. Sieglin of M. Kiessling, in het midden de naam van het kaartblad in het Latijn, en rechts 'Atlas antiquus Tab. ' met het bladnummer. Onderaan staat op de meeste kaarten links de naam van de cartograaf V. Geyer. In het midden staat steeds de tekst 'Gotha: Justus Perthes'. Rechts staat een code voor de graveerdatum zoals  IV I  dat wil zeggen april 1901 (dus de maand en het laatste cijfer van het jaar). Omdat de kaarten verschenen zijn in de periode 1893-1909 is het jaartal daaruit niet met zekerheid af te leiden: de code  IX V  kan september 1895 of 1905 betekenen.von Spruner-Sieglin, Atlas antiquus, Neubearbeitung (1893-1909)© M. Witkam, 2014
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper

valid HTML    valid CSS