von Spruners Atlas zur Geschichte der Staaten Europas, 1e druk (1846)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: von Spruners Atlas zur Geschichte der Staaten Europas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1846 [1e druk]

Titelpagina zonder inhoudsopgave: Historisch-geographischer Hand-Atlas zur Geschichte der Staaten Europa's
vom Anfang des Mittelalters bis auf die Neueste Zeit
von Dr. Karl von Spruner, königlich bayerischem Ober-Lieutenant,
correspondirendem Mitgliede der königlich bayerischen Academie der Wissenschaften zu München.
Drei und Siebzig colorirte Karten nebst Vorbemerkungen.
Gotha: bei Justus Perthes.  1846.
Vertaling:
Historisch-geografische Handatlas voor de geschiedenis van de landen in Europa
vanaf het begin van de Middeleeuwen tot de Nieuwste Tijd
door Dr. Karl von Spruner, eerste luitenant van het Koninklijke Beierse Leger,
corresponderend lid van de Koninklijke Beierse Academie van Wetenschappen in München.
Drieënzeventig kaarten in kleur met toelichtende tekst.
Gotha: Justus Perthes.  1846.

Titelpagina met inhoudsopgave: Dr. Karl von Spruner's Historisch-geographischer Hand-Atlas.
Zweite Abtheilung.
Geschichte der Staaten Europa's vom Anfange des Mittelalters bis auf die Neueste Zeit.
Drei und Siebzig in Kupfer gestochene colorirte Karten nebst erläuternden Vorbemerkungen.
Gotha: Justus Perthes.  1846.
Inhalt nach systematischer Folge der Karten geordnet.
[Inhoudsopgave]
Vertaling:
Dr. Karl von Spruner's Historisch-geografische Handatlas.
Tweede afdeling.
Geschiedenis van de landen in Europa vanaf het begin van de Middeleeuwen tot de Nieuwste Tijd
Drieënzeventig gekleurde kaarten in kopoergravure met toelichtende tekst.
Gotha: Justus Perthes. 1846.
Inhoud in systematische volgorde van de kaarten.
[Inhoudsopgave]

Band

De kaarten, met afmetingen  37 × 45,5 cm (H × B),  zijn doorgaans gevouwen of ongevouwen ingebonden. Dit exemplaar bestaat uit alleen de titelpagina, de inhoudsopgave en de losse kaarten.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina zonder inhoudsopgave, een titelpagina met inhoudsopgave, een gedeelte met toelichtende tekst bij de kaarten, en 73 kaartbladen. De kaarten geven een beeld van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika vanaf de Middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw. Bijna alle kaarten bevatten de nodige bijkaarten om details te laten zien of een bepaalde periode te benadrukken.

De nummering van de kaarten is een beetje ongelukkig. Dat blijkt ook al uit de inhoudsopgave, waarin niet de 'numerieke' maar de 'systematische' volgorde gegeven wordt. Dat geeft de opbouw weer van de atlas in 12 afdelingen, waarbinnen de kaarten chronologisch gerangschikt zijn.

 1. Oudheid (1 inleidende kaart)
 2. Europa (10 kaarten)
 3. Duitsland, Zwitserland, Nederland, landen aan de Oostzee (12 kaarten)
 4. Italië (5 kaarten)
 5. Frankrijk (6 kaarten)
 6. Britse Eilanden (4 kaarten)
 7. Spanje en Portugal (6 kaarten)
 8. Scandinavië, Polen, Rusland (8 kaarten)
 9. Zuidoost-Europa, Klein-Azië (8 kaarten)
 10. Hongarije (4 kaarten)
 11. Kerkelijke indeling (8 kaarten)
 12. Volkeren en talen (1 kaart)

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. Rechtsboven staat de tekst 'K. v. Spruner's histor. Atlas Nº ' met het bladnummer. Op 60 van de 73 kaarten staat rechtsonder de naam van de graveur; de meest genoemde graveurs zijn W. Alt, C. Poppey, E. Luther en Joh. Carl Ausfeld. Alle andere informatie, zoals de naam van het blad of een schaalstok, staat binnen het kaartkader.von Spruners Atlas zur Geschichte der Staaten Europas, 1st edition (1846)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS