(Stielers) Schul-Atlas der alten Welt / Orbis terrarum antiquus (1824-1853)

See below for (a summary of) this text in English.

De schoolatlas van de Oudheid, uitgegeven door Justus Perthes, Gotha.

Overzicht

Duitse uitgaven

Zweedse uitgaven

Tsjechische uitgaven

Niet te verwarren met

Details

Schul-Atlas der alten Welt

 • [1e druk]: 1824
 • 2e druk: 1824
 • 3e druk: 1825
 • 4e druk: 1827
 • 5e druk: 1829
 • 6e druk: 1830
 • 7e druk: 1832
 • 8e druk: 1833
 • 9e druk: 1834
 • 10e druk: 1836
 • 11e druk: 1837
 • 12e druk: 1838

Orbis terrarum antiquus. Schul-Atlas der alten Welt

 • 13e druk: 1839
 • 14e druk: 1840
 • 15e druk: 1841
 • 16e druk: 1842
 • 17e druk: 1844
 • 18e druk: 1845
 • 19e druk: 1846
 • 20e druk: 1847
 • 21e druk: 1849
 • 22e druk: 185?
 • 23e druk: 1852

Atlas öfver gamla verlden

 • uitgave 1825
 • uitgave 1827
 • uitgave 1832
 • uitgave 1833
 • uitgave 1836
 • uitgave 1840

Stielers Skol-Atlas (Schol-Atlas) öfver gamla verlden

 • uitgave [1835]
 • uitgave 1849
   

Atlas starého světa

 • [1e druk]: 1853
 • 2e druk: 1853
   


Bronnen:

Verwijzing naar afzonderlijke exemplaren:
(Stielers) Schul-Atlas der alten Welt / Orbis terrarum antiquus (1824-1853)

The school atlas of the Ancient World, published by Justus Perthes, Gotha.

Overview

German versions

Swedish versions

Czech versions

Not to be confused with

Details

Schul-Atlas der alten Welt

 • [1st edition]: 1824
 • 2nd edition: 1824
 • 3rd edition: 1825
 • 4th edition: 1827
 • 5th edition: 1829
 • 6th edition: 1830
 • 7th edition: 1832
 • 8th edition: 1833
 • 9th edition: 1834
 • 10th edition: 1836
 • 11th edition: 1837
 • 12th edition: 1838

Orbis terrarum antiquus. Schul-Atlas der alten Welt

 • 13th edition: 1839
 • 14th edition: 1840
 • 15th edition: 1841
 • 16th edition: 1842
 • 17th edition: 1844
 • 18th edition: 1845
 • 19th edition: 1846
 • 20th edition: 1847
 • 21st edition: 1849
 • 22nd edition: 185?
 • 23rd edition: 1852

Atlas öfver gamla verlden

 • 1825 edition
 • 1827 edition
 • 1832 edition
 • 1833 edition
 • 1836 edition
 • 1840 edition

Stielers Skol-Atlas (Schol-Atlas) öfver gamla verlden

 • [1835] edition
 • 1849 edition
   

Atlas starého světa

 • [1st edition]: 1853
 • 2nd edition: 1853
   


Sources:

References to individual copies:
© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS