Stielers Hand-Atlas, 4e druk (1863-1867)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1863, 1864, 1865, 1866, 1867

Titelpagina (volledige uitgave 1864): Adolf Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
Vollständige Ausgabe. 1864.
83 Karten, nebst Bericht über den Atlas und Erläuterungen zu den einzelnen Karten.
Inhalt ...
Vertaling:
Stielers Handatlas van de gehele aarde en van het heelal
Volledige uitgave. 1864.
83 kaarten, met notities over de atlas en toelichting bij de afzonderlijke kaarten.
Inhoud ...

Titelblad = kaartblad Nº 1 (volledige uitgave 1864): Hand-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und über das Weltgebäude.
Herausgegeben von Adolf Stieler, bearbeitet von Demselben so wie von F. v. Stülpnagel, Heinr. Berghaus, Herm. Berghaus u. Aug. Petermann.
[Grundriss von Gotha, ohne Jahr]
Gotha bei Justus Perthes.
Vertaling:
Handatlas van de gehele aarde, volgens de laatste gegevens, en van het heelal.
Onder redactie van Adolf Stieler, vervaardigd door hemzelf en ook door F. v. Stülpnagel, Heinr. Berghaus, Herm. Berghaus en Aug. Petermann.
[plattegrond van Gotha, zonder jaartal]
Gotha, Justus Perthes

Titelpagina (beknopte uitgave 1867): Auswahl von 31 Karten aus
Stieler's Hand-Atlas
über alle Theile der Erde, nach dem neuesten Zustande, und über das Weltgebäude.
Schul-Ausgabe.
Gotha, bei Justus Perthes. 1867.
Inhalt ...
Vertaling:
Selectie van 31 kaarten uit
Stielers Handatlas
van de gehele aarde, volgens de laatste gegevens, en van het heelal.
Schooluitgave.
Gotha, Justus Perthes, 1867.
Inhoud ...

Band

De kaarten hebben het formaat 46 × 37 cm (B × H). De atlas was verkrijgbaar in een band van de uitgever (47 × 38 cm) waarin de kaarten ongevouwen zijn ingebonden. Deze band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) heeft op de voorkant de vergulde titel 'Stieler’s Hand-Atlas. 83 Karten.' Er was ook een band verkrijgbaar (24,5 × 38 cm) waarin de kaarten gevouwen zijn ingebonden. Mijn exemplaar van de 'Auswahl-Ausgabe' heeft een blauwgroene band met de titel 'Stieler’s Hand-Atlas. 31 Karten.'

Inhoud

De volledige uitgave uit 1863 bevat een titelpagina met daarop de titel, het jaar van uitgave en de inhoudsopgave. De atlas bevat bovendien een titelblad – meteen kaartblad Nº 1 – met de titel, de namen van redacteur Adolf Stieler en de andere auteurs, de plattegrond van Gotha – waar de atlas werd gemaakt – en de naam van de uitgeverij Justus Perthes.

Daarna komen 4 kaartbladen met een beschrijving van het toen bekende heelal en 5 wereldkaarten: het westelijk en oostelijk halfrond, de 'antipodenkaart', een overzichtskaart van de wereld in Mercatorprojectie, en hoogteprofielen van de belangrijkste bergen. Vervolgens bevat de atlas 74 kaarten, met de nadruk op Europa: 45 kaartbladen.

De 45 kaarten van Europa zijn 2 overzichtskaarten (bergen en rivieren, staatkundige indeling) en verder overzichtskaarten en deelkaarten van Spanje en Portugal (5 kaartbladen), Frankrijk (5), de Britse Eilanden (4), Scandinavië (3), Midden-Europa (16), Italië (3) en Oost-Europa (7). Na de kaarten van Europa komen 3 overzichtskaarten van Azië, Afrika en Amerika, en 3 kaarten van het Noordpoolgebied, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Tenslotte zijn er kaarten van delen van Azië (7 bladen), Afrika (4), Noord- en Zuid-Amerika (7), Australië (3) en Polynesië (2). Details zijn te vinden in de inhoudsopgave.

Bij latere uitgaven wijkt de inhoud iets af. In mijn exemplaar van 1864 zijn de hoogteprofielen (Nº 10) en de kaart van bergen en rivieren in Europa (Nº 11) vervangen door een kaart van de Middellandse Zee in 2 bladen. De oorspronkelijke kaart van de Middellandse Zee (Nº 42a) heeft plaatsgemaakt voor een kaart van het Zuidpoolgebied. In plaats van de overzichtskaart van Australië en Polynesië (Nº 50a) is er een kaart van West-Australië en Nieuw-Zeeland. In nog latere uitgaven zijn de kaarten van Scandinavië en Rusland (Nº 16a, 17, 36, 37a, 37b, 37c) vervangen zijn door overzichtskaart en 6 detailkaarten.

De nummering van de kaarten is een beetje rommelig, met aan de ene kant 'dubbele' nummers zoals 2.3 en 30.31, en aan de andere kant 'supplementnummers': 13a, 13b, 13c, 13d, 13e enz. Dit komt doordat de oorspronkelijk atlas (in 1823) 50 kaartbladen zou bevatten. Dit aantal is tot en met de uitgave van 1831 geleidelijk met supplementen uitgebreid tot 75. Het principe van deze nummering is tot de 6e druk van de atlas (1875-1881) gehandhaafd.

De meeste kaarten zijn in koper gegraveerd en met de hand ingekleurd (randkleur). Alleen de kaartbladen van de Maan (Nº 2.3), de sterrenhemel (Nº 5a en 5b) en 'Midden-Europa, natuurkundig' (Nº 18) zijn uitgevoerd in kleurenlithografie (in vlakkleur).

Op bijna alle kaarten staat het jaar waarin ze zijn uitgegeven, meestal onderaan in het midden, buiten het kaartkader. Vaak is ook de datum (maand en jaar) aangegeven waarop de kaart gegraveerd is. Deze staat meestal rechtsonder op de kaart, buiten het kaartkader, met een code zoals III.II met als betekenis 'maart 1862'. De code bestaat dus uit maand en eindcijfer van het jaar in Romeinse cijfers. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. De code III.II bijvoorbeeld is daar numeriek weergegeven in de vorm 1862-03.

Op veel kaarten wordt de naam van de tekenaar/cartograaf genoemd, en vaak ook die van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs van de uitgaven uit 1863 en 1864. Uit het overzicht van cartografen blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door Friedrich von Stülpnagel, Hermann Berghaus en August Petermann. Zelfs Adolf Stieler – overleden in 1836 – heeft er nog een aantal op zijn naam staan. De belangrijkste graveurs zijn Alt, Jungmann, Metzeroth en Poppey.

De schaal van de kaarten is natuurlijk wisselend: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Als 'basisschaal' voor de kaarten van Europese landen wordt regelmatig  1:3.700.000  gebruikt. Voor detailkaarten is de schaal daar vaak een veelvoud van, zoals  1:1.850.000  of  1:925.000.  Deze verhouding, die tot in de laatste uitgave van de atlas (1945) voorkomt, is gebaseerd op niet-metrische eenheden die bij het verschijnen van de eerste drukken van de atlas nog in gebruik waren.

Uitgaven

In alle jaren in de periode 1863-1867 is een nieuwe uitgave van de atlas verschenen. Daarbij zijn in de loop van de tijd een aantal kaarten vervangen, helemaal nieuw getekend of grondig bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen – enkele zijn al hierboven genoemd – zijn de volgende.

De gewijzigde kaarten van nieuwe uitgaven waren ook los verkrijgbaar. Van de meeste van deze kaarten zijn op de pagina met plaatjes verschillende versies gegeven.

Vergelijking met de 3e druk

De inhoudsopgaven van de 4e druk (uitgave 1863) en de 3e druk (uitgave 1859) zijn zowat gelijk; zie ook de vergelijkende tabel. De belangrijkste verschillen zijn de volgende.

Het aantal kaarten is daardoor niet gewijzigd. Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van de 4e en de 3e druk ter vergelijking naast elkaar.


Stielers Hand-Atlas, 4th edition (1863-1867)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS