Stielers Hand-Atlas, 5e druk (1868-1874)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874

Titelpagina (volledige uitgave 1869): Adolf Stieler's Hand-Atlas.
Vollständige Ausgabe in 84 Karten. 1869.
Inhalt.
...
Vertaling:
Adolf Stieler's Handatlas.
Volledige uitgave in 84 kaartbladen. 1869.
Inhoud.
...

Titelblad = kaartblad Nº 1 (volledige uitgave 1869): Hand Atlas
über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude
Herausgegeben von Adolf Stieler
Gotha  Justus Perthes
Vertaling:
Handatlas
van de gehele aarde en van het heelal
Onder redactie van Adolf Stieler
Gotha  Justus Perthes

Titelpagina (beknopte uitgave 1874): Stieler's Hand-Atlas.
Auswahl von 31 Karten.
Inhalt.
...
Vertaling:
Stieler's Handatlas.
Selectie van 31 kaarten.
Inhoud.
...

Titelpagina (beknopte uitgave voor Oostenrijk 1869): Stieler's Hand-Atlas.
Auswahl von 28 Karten für Österreich.
Inhalt.
...
Vertaling:
Stieler's Handatlas.
Selectie van 28 kaarten voor Oostenrijk.
Inhoud.
...

Band

Bij de volledige uitgave zijn de kaarten met het Bericht ingebonden. Bij gevouwen kaarten is de breedte van de band 25 cm. De hoogte – bij mijn exemplaren – loopt in de jaren op van 37,5 tot 38,5 cm. Bij ongevouwen kaarten is de band ongeveer 47 cm breed.

De band met gevouwen kaarten is van donkergroen of donkerblauw 'calico' (gedrukt katoen) met leer op de rug en de hoeken. Op de voorkant staat de vergulde titel 'Stieler’s Hand-Atlas. 84 Karten.' Op de rug staat dezelfde titel tussen ornamenten. Achterin de band staat een korte fondslijst van uitgeverij Justus Perthes, en linksboven de binddatum. De 'Auswahl-Ausgabe' of beknopte uitgave heeft een iets bescheidener bruine band met gepreegde ornamenten en de titel 'Stieler’s Hand-Atlas' in Fraktur of 'gotische letter'.

Inhoud

De volledige uitgave bevat een titelpagina met daarop de titel, het jaar van uitgave en de inhoudsopgave. De atlas bevat bovendien een titelblad – meteen kaartblad Nº 1 – met titel, de naam van Adolf Stieler en van uitgeverij Justus Perthes in Gotha. Het geheel wordt geïllustreerd met een wereldkaart in de vorm van een achtpuntige ster, op een grijze achtergrond met ornamenten in de hoeken.

Na de titel komen 4 kaartbladen met een beschrijving van het toen bekende heelal en 4 wereldkaarten: het westelijk en oostelijk halfrond, wereldkaarten met lucht- en zeestromen en verbindingen over land en op zee. Vervolgens bevat de atlas 75 kaartbladen: de Middellandse Zee (2 bladen), Europa (44), overzichtskaarten van de overige werelddelen, de Atlantische Oceaan en de Poolgebieden (6) en deelkaarten van Azië (7), Afrika (4), Amerika (7), Australië (3) en Oceanië (2). In totaal zijn er dus 83 kaartbladen. Het op band en titelpagina genoemde totaal van 84 kaarten is inclusief het titelblad.

De 44 kaarten van Europa bestaan uit een overzichtskaart (staatkundige indeling) en verder overzichtskaarten en deelkaarten van Spanje en Portugal (5 kaartbladen), Frankrijk (5), de Britse Eilanden (4), Midden-Europa (16), Italië (3) en Noord- en Oost-Europa (9). Heel apart is de kaart van de Straat van Gibraltar met gedetailleerde bijkaarten van de vestingen Ceuta en Gibraltar aan de ingang van de Middellandse Zee. Details zijn te vinden in de inhoudsopgave.

De nummering van de kaarten is een beetje rommelig, met aan de ene kant 'dubbele' nummers zoals 2.3 en 30.31, en aan de andere kant 'supplementnummers': 13a, 13b, 13c, 13d, 13e enz. Dit komt doordat de oorspronkelijk atlas (in 1823) 50 kaartbladen zou bevatten. Dit aantal is tot en met de uitgave van 1831 geleidelijk met supplementen uitgebreid tot 75. Het principe van deze nummering is tot de 6e druk van de atlas (1875-1881) gehandhaafd.

De meeste kaarten zijn in koper gegraveerd en met de hand ingekleurd (randkleur). Maar de kaartbladen van de Maan (Nº 2.3), de sterrenhemel (Nº 5a en 5b), Zeestromen en hoofdverbindingen (Nº 9), Midden-Europa, natuurkundig (Nº 18), het Noordpoolgebied (Nº 41b), de Atlantische Oceaan (Nº 41c) en het Zuidpoolgebied (Nº 42a) zijn uitgevoerd in kleurenlithografie (in vlakkleur).

Op bijna alle kaarten staat het jaar waarin ze zijn uitgegeven, meestal onderaan in het midden, buiten het kaartkader. Vaak is ook de datum (maand en jaar) aangegeven waarop de kaart gegraveerd is. Deze staat meestal rechtsonder op de kaart, buiten het kaartkader, met een code zoals III.IX voor 'maart 1869'. De code bestaat dus uit maand en eindcijfer van het jaar in Romeinse cijfers. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. De code III.IX bijvoorbeeld is daar numeriek weergegeven in de vorm 1869-03.

Op veel kaarten wordt de naam van de tekenaar/cartograaf genoemd, en vaak ook die van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs. Uit het overzicht van cartografen blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door August Petermann, Friedrich von Stülpnagel, Hermann Berghaus, Hermann Habenicht en Carl Vogel. Ook Adolf Stieler – overleden in 1836 – wordt nog een paar keer vermeld. De meest genoemde graveurs zijn Alt, Jungmann, Poppey, Stichart en Stier.

De schaal van de kaarten is natuurlijk wisselend: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Als 'basisschaal' voor de kaarten van Europese landen wordt regelmatig  1:3.700.000  gebruikt. Voor detailkaarten is de schaal daar vaak een veelvoud van, zoals  1:1.850.000  of  1:925.000.  Deze verhouding, die tot in de laatste uitgave van de atlas (1945) voorkomt, is gebaseerd op niet-metrische eenheden die bij het verschijnen van de eerste drukken van de atlas nog in gebruik waren.

Uitgaven

In alle jaren in de periode 1868-1874 is een nieuwe uitgave van de atlas verschenen. Daarbij zijn in de loop van de tijd een aantal kaarten helemaal nieuw getekend of grondig bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

De gewijzigde kaarten van nieuwe uitgaven waren ook los verkrijgbaar. Van de meeste van deze kaarten zijn op de pagina met plaatjes verschillende versies gegeven.

Vergelijking met de 4e druk

Vergeleken met de 4e druk (uitgave 1864) zijn er in de 5e druk (uitgave 1869) de nodige wijzigingen.

Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel.

Verder zijn veel kaarten helemaal nieuw getekend.

Bij de nieuwe kaarten is een overgang te zien van de decoratieve stijl van Von Stülpnagel en Berghaus naar de meer zakelijke stijl van Petermann en Vogel. Die overgang was ook al in de 4e druk merkbaar. De nieuwe kaarten hebben een veel grotere gegevensdichtheid en fijnere arcering van berggebieden. Ze worden daardoor wel donkerder en minder 'open'.

Tenslotte valt nog op te merken

Het aantal kaarten is niet gewijzigd. Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van de 5e en de 4e druk ter vergelijking naast elkaar.Stielers Hand-Atlas, 5th edition (1868-1874)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS