Stielers Hand-Atlas, 6e druk (1875-1881)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881

Titelpagina (volledige uitgave 1875, 'oude' versie): Adolf Stieler's Hand-Atlas.
90 colorirte Karten in Kupferstich. 1875.
Inhalt.
...
Vertaling:
Adolf Stieler's Handatlas.
90 gekleurde kaarten in kopergravure. 1875.
Inhoud.
...

Titelblad = kaartblad Nº 1 (volledige uitgave 1875): Hand Atlas
über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude
Herausgegeben von Adolf Stieler
Gotha  Justus Perthes
Vertaling:
Handatlas
van de gehele aarde en van het heelal
Onder redactie van Adolf Stieler
Gotha  Justus Perthes

Titelpagina (beknopte uitgaven 1878, 1880): Stieler's Hand-Atlas.
Auswahl von 31 Karten.
Inhalt.
...
Gotha: Justus Perthes
Vertaling:
Stieler's Handatlas.
Selectie van 31 kaarten.
Inhoud.
...
Gotha: Justus Perthes

Band

Bij de volledige uitgave zijn de kaarten met het Bericht ingebonden. Bij gevouwen kaarten is de breedte van de band 25 cm en de hoogte 38,5 cm. Bij ongevouwen kaarten is de band ongeveer 48 cm breed.

De band met gevouwen kaarten is van donkergroen 'calico' (gedrukt katoen) met leer op de rug en de hoeken. Op de voorkant staat de vergulde titel 'Stieler’s Hand-Atlas.' Op de rug staat dezelfde titel tussen ornamenten. De 'Auswahl-Ausgabe' of beknopte uitgave heeft een band met gepreegde ornamenten en de titel 'Stieler’s Hand-Atlas' met soms ook de vermelding '31 Karten.'

Inhoud

De volledige uitgave van de atlas begint met het titelblad – meteen kaartblad Nº 1 – waarop titel, de naam van Adolf Stieler en van uitgeverij Justus Perthes in Gotha. Het geheel wordt geïllustreerd met een wereldkaart in de vorm van een achtpuntige ster, op een grijze achtergrond met ornamenten in de hoeken. Verder is er een pagina met de inhoudsopgave, waarop alle kaarten en bijkaarten worden genoemd. Anders dan in de eerdere drukken van de atlas is de nummering van de kaartbladen nu doorlopend van 1 t/m 90.

De eigenlijke atlas begint met 4 kaartbladen met een beschrijving van het toen bekende heelal en 4 wereldkaarten: het westelijk en oostelijk halfrond, wereldkaarten met lucht- en zeestromen en verbindingen over land en op zee. Vervolgens zijn er 81 kaartbladen: de Poolgebieden (2 bladen), Atlantische Oceaan en Middellandse Zee (3), Europa (43), Azië (10), Afrika (5), Australië (3), Oceanië (2) en Amerika (13). In totaal zijn er dus 89 kaartbladen. Het in de inhoudsopgave vermelde totaal van 90 kaarten is inclusief het titelblad.

De 43 kaarten van Europa bestaan uit een overzichtskaart (staatkundige indeling) en verder overzichtskaarten en deelkaarten van Midden-Europa (14 kaartbladen), Zuid- en West-Europa (19) en Noord- en Oost-Europa (9). Bij de 13 kaarten van Amerika ligt de nadruk op de Verenigde Staten (7). Details zijn te vinden in de inhoudsopgave.

De meeste kaarten zijn in koper gegraveerd en met de hand ingekleurd (randkleur). Maar de kaartbladen van de sterrenhemel (Nº 2 en 3), de Maan (Nº 5), Zeestromen en hoofdverbindingen (Nº 7), het Noordpoolgebied (Nº 10), het Zuidpoolgebied (Nº 11), de Atlantische Oceaan (Nº 12) en Midden-Europa, natuurkundig (Nº 16) zijn uitgevoerd in kleurenlithografie (in vlakkleur). Als experiment zijn in de uitgave van 1875 ook de kaarten van Iran en Turan (Nº 62) en Indië en Centraal-Azië (Nº 63, 64) uitgevoerd in kleurenlithografie – gedrukt door Hellfarth in Gotha, dus niet door Perthes. In latere uitgaven zijn deze kaarten weer in koper gegraveerd en met de hand gekleurd.

Op bijna alle kaarten staat het jaar waarin ze zijn uitgegeven, meestal onderaan in het midden, buiten het kaartkader. Vaak is ook de datum (maand en jaar) aangegeven waarop de kaart gegraveerd is. Deze staat meestal rechtsonder op de kaart, buiten het kaartkader, met een code zoals VIII.III voor 'augustus 1873'. De code bestaat dus uit maand en eindcijfer van het jaar in Romeinse cijfers. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. De code VIII.III bijvoorbeeld is daar numeriek weergegeven in de vorm 1873-08.

Op veel kaarten wordt de naam van de tekenaar/cartograaf genoemd, en vaak ook die van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs. Uit het overzicht van cartografen blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door August Petermann, Carl Vogel, Hermann Habenicht, Hermann Berghaus en Friedrich von Stülpnagel. Ook Adolf Stieler – overleden in 1836 – wordt nog een paar keer vermeld. De meest genoemde graveurs zijn Eberhardt, Jungmann, Weiler, Kühn en Poppey.

De schaal van de kaarten is natuurlijk wisselend: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Als 'basisschaal' voor de kaarten van Europese landen wordt regelmatig  1:3.700.000  gebruikt. Voor detailkaarten is de schaal daar vaak een veelvoud van, zoals  1:1.850.000  of  1:925.000.  Deze verhouding, die tot in de laatste uitgave van de atlas (1945) voorkomt, is gebaseerd op niet-metrische eenheden die bij het verschijnen van de eerste drukken van de atlas nog in gebruik waren.

Uitgaven

In alle jaren in de periode 1875-1881 is een nieuwe uitgave van de atlas verschenen. De kaarten zijn zo nodig bijgewerkt. In nieuwere uitgaven kunnen de oorspronkelijke kaarten van het westelijk en oostelijk halfrond (getekend door Friedrich von Stülpnagel) vervangen zijn door twee nieuwe wereldkaarten (getekend door Hermann Berghaus) met hoogten en diepten en de verdeling van land en water.

Er zijn twee versies van de uitgave van 1875. In de 'oude' versie zijn de kaarten nog genummerd zoals in de 5e druk, dus met dubbele nummers zoals 2.3 en met supplementnummers zoals 13b. Ook de volgorde van de kaarten is nog die van de 5e druk en de atlas bevat nog oude kaarten van de Straat van Gibraltar, van Frankrijk, van Iran en Turan en van Indië. Dat lijkt dus een 'overgangsuitgave' van de 5e naar de 6e druk. Merkwaardigerwijs zijn in deze 'oude' versie de kaarten doorgaans nieuwer dan die in de 'nieuwe' versie. Van de 'oude' versie is er een aparte pagina met plaatjes van de kaarten. De 'nieuwe' versie uit 1875 is wel zoals hier beschreven. Zoals hierboven al opgemerkt zijn daarin als experiment de kaarten van Iran en Turan (Nº 62) en Indië en Centraal-Azië (Nº 63, 64) uitgevoerd in kleurenlithografie.

Vergelijking met de 5e druk

Vergeleken met de 5e druk (uitgave 1874) zijn er in de 6e druk (uitgave 1875, 'nieuwe' versie) de nodige wijzigingen.

De nieuwe kaarten in de 6e druk werden ook apart verkocht als "Neue Bearbeitungen" (20 kaarten).

Zie ook de vergelijkende tabellen

Er is ook een pagina met plaatjes van de kaarten van de 6e en de 5e druk ter vergelijking naast elkaar.Stielers Hand-Atlas, 6th edition (1875-1881)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS