Stielers Hand-Atlas, 7e druk (1882-1889)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1887, 1888, 1889

Titelblad = kaartblad Nº 1 (volledige uitgave 1882): Adolf Stieler's Hand Atlas
über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude
in 95 Karten
Gotha  Justus Perthes
Vertaling:
Adolf Stielers Handatlas
van de gehele aarde en van het heelal
in 95 kaartbladen
Gotha  Justus Perthes

Titelpagina (beknopte uitgave 1884): Stieler's Hand-Atlas.
Ausgabe in 33 Karten.
Inhalt ...
Gotha: Justus Perthes.
Vertaling:
Stielers Handatlas.
Uitgave in 31 kaartbladen.
Inhoud ...
Gotha: Justus Perthes

Band

Dit exemplaar van de volledige uitgave uit 1882, met ongevouwen kaarten, heeft een band  (49 × 40 cm, B × H)  van rood linnen met een leren rug. Op de voorkant staat de titel 'Stieler's Handatlas'. Het exemplaar van de volledige uitgave uit 1885, met gevouwen kaarten, heeft een band  (27 × 39 cm, B × H)  van zwart 'calico' (gedrukt katoen) met leer op rug en hoeken. Ook hier staat de titel op de voorkant. Op de rug staat de titel 'Stielers's Hand-Atlas' en onderaan 'Gotha Justus Perthes'. In beide exemplaren is het 'Bericht' mee ingebonden.

De beknopte uitgave (1884) heeft een band  (26 × 39 cm, B × H)  van donkergroen 'calico' met op de voorkant gepreegde ornamenten en de titel 'Stieler's Hand-Atlas'. Er staat dus geen aanduiding op van het veel kleinere aantal kaarten dan in de volledige uitgave.

Inhoud

De volledige uitgave van de atlas begint met het door Hermann Berghaus ontworpen gegraveerd titelblad – meteen kaartblad Nº 1 – waarop Adolf Stieler, uitgeverij Justus Perthes en het aantal kaarten worden vermeld. Het geheel wordt geïllustreerd met in het midden een wereldkaart in de vorm van een vijfpuntige ster en langs de versierde randen acht wereldkaartjes in verschillende kaartprojecties. Daarna komen een pagina met de inhoudsopgave, waarop alle kaarten en bijkaarten worden genoemd, en het 'Bericht'.

Het kaartendeel begint met 4 kaartbladen met een beschrijving van het toen bekende heelal en 4 wereldkaarten: kaarten met lucht- en zeestromen en verbindingen over land en op zee, een kaart met hoogten en dieptes en een kaart met de verdeling van land en water op aarde. Vervolgens zijn er 86 kaartbladen: de Poolgebieden (2 bladen), Atlantische Oceaan en Middellandse Zee (3), Europa (43), Azië (10), Afrika (5), Australië (3), Oceanië (2) en Amerika (18). In totaal zijn er dus 94 kaartbladen. Het in op het titelblad vermelde totaal van 95 kaarten is inclusief dat titelblad zelf.

De serie van 43 kaarten van Europa bestaat uit een overzichtskaart met de staatkundige indeling en verder overzichtskaarten en deelkaarten van Midden-Europa (14 kaartbladen), Zuid- en West-Europa (14) en Noord- en Oost-Europa (14). Bij de 18 kaarten van Amerika zijn er twee series kaarten van de Verenigde Staten; de ene serie (4 kaartbladen) geeft ook Midden-Amerika en West-Indië weer, de andere (6) geeft in meer detail alleen de Verenigde Staten zelf. Details zijn te vinden in de inhoudsopgave.

De beknopte uitgave heeft één pagina met titel en inhoudsopgave, waarop alleen de namen van de hoofdkaarten worden genoemd. De nummers daarvan zijn dezelfde als die in de volledige uitgave. Er is geen 'Bericht'.

In de beknopte uitgave, met 33 van de 94 kaartbladen, zijn alleen die kaarten opgenomen die nodig zijn om een volledige wereldatlas samen te stellen. Dat betekent dat vrijwel uitsluitend overzichtskaarten zijn opgenomen, en dat de meeste deelkaarten – niet die van Duitsland en Oostenrijk – zijn vervallen. Zie voor de details de inhoudsopgave.

De meeste kaarten zijn in koper gegraveerd en met de hand ingekleurd (randkleur, de zeeën soms in vlakkleur). Maar de kaartbladen van de sterrenhemel (Nº 2 en 3), de Maan (Nº 5), hoogten en dieptes (Nº 8), verdeling van land en water (Nº 9), het Zuidpoolgebied (Nº 11) en Midden-Europa, natuurkundig (Nº 16) zijn uitgevoerd in kleurenlithografie (vaak in vlakkleur).

Op bijna alle kaarten staat het jaar waarin ze voor het laatst zijn herzien, links onderaan buiten het kaartkader. Vaak is ook de datum (maand en jaar) aangegeven waarop de kaart gegraveerd is. Deze staat meestal rechtsonder op de kaart, buiten het kaartkader, met een code zoals VI.I voor 'juni 1881'. De code bestaat dus uit maand en eindcijfer van het jaar in Romeinse cijfers. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. De code VI.I bijvoorbeeld is daar numeriek weergegeven in de vorm 1881-06, wat het sorteren zinvol maakt.

Op veel kaarten wordt de naam van de tekenaar/cartograaf genoemd, en vaak ook die van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs. Uit het overzicht van cartografen blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door August Petermann, Hermann Habenicht, Carl Vogel en Hermann Berghaus. Ook Adolf Stieler – overleden in 1836 – wordt nog één keer vermeld. De meest genoemde graveurs zijn Eberhardt, Kühn, Weiler, Jungmann en Kramer.

De schaal van de kaarten is natuurlijk wisselend: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Als 'basisschaal' voor de kaarten van Europese landen wordt regelmatig  1:3.700.000  gebruikt. Voor detailkaarten is de schaal daar vaak een veelvoud van, zoals  1:1.850.000  of  1:925.000.  Deze verhouding, die tot in de laatste uitgave van de atlas (1945) voorkomt, is gebaseerd op niet-metrische eenheden die bij het verschijnen van de eerste drukken van de atlas nog in gebruik waren.

Uitgaven

In de periode 1882-1889 is elk jaar een nieuwe uitgave van de atlas verschenen. De kaarten zijn zo nodig bijgewerkt, wat onder andere te zien is op de kaarten van het Verre Oosten (Nº 66-67), Afrika (Nº 68-72) en Zuid-Amerika (Nº 89-95). Sommige kaarten zijn kleuriger geworden, meestal doordat de zee is ingekleurd – soms met verschillende tinten blauw voor verschillende dieptes. Op de pagina met plaatjes zijn van die kaarten de versies uit 1882 en 1885 gegeven.

Vergelijking met de 6e druk

Bij vergelijking van de uitgave van 1882 (7e druk) met die van 1875 (6e druk) zijn een aantal verschillen te constateren. Het aantal kaarten is toegenomen van 89 tot 94. Dat is vooral te danken aan de nieuwe kaart van Zuid-Amerika in 6 bladen – in de 6e druk waren dat 2 bladen. Verder zijn er kaarten vervallen en meestal vervangen door nieuwe, zoals in de onderstaande tabel aangegeven.

nieuw vervangt
Titelblad (Nº 1) Titelblad
Zonnestelsel (Gebiet der Sonne, Nº 4) Zonnestelsel (Planeten-System der Sonne
- Oostelijk en westelijk halfrond (al aanwezig in de eerste uitgaven van de atlas)
Hoogte- en dieptegegevens (Nº 8) en Verdeling van land en water (Nº 9) -
Noordpoolgebied (Nº 10) Noordpoolgebied
Hoogtekaart van Midden-Europa (Nº 16) Midden-Europa, natuurkundig
Duitse Rijk in 4 bladen (Nº 19-22) De 6 deelkaarten van Duitsland en 'Duits-Oostenrijk'
Westelijk deel van Oostenrijk-Hongarije (Nº 28-29) De 6 deelkaarten van Duitsland en 'Duits-Oostenrijk'
Frankrijk (Nº 33) Frankrijk
Azië (Nº 58) Azië
Chinese Rijk (Nº 66) -
- Oost-Indië
Indische Archipel (Nº 67) Indische Archipel
Afrika en Noordwest-Afrika (Nº 68-69) Afrika en Noordwest-Afrika
- Amerika
Noord-Amerika (Nº 78) Noord-Amerika
West-Indië in 4 bladen (Nº 79-82) Verenigde Staten, West-Indië en Midden-Amerika
Zuid-Amerika, overzichtskaart en 6 deelkaarten (Nº 89-95) Zuid-Amerika, overzichtskaart en 2 deelkaarten

De atlas is dus grondig herzien en enigszins uitgebreid. Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Stielers Hand-Atlas, 7th edition (1882-1889)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS