Justus Perthes' Taschen-Atlas
Justus Perthes' Zakatlassen

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat een overzicht van de zakatlassen van Justus Perthes, Gotha. Daarbij horen ook de volgende pagina's.

Zakatlassen van Justus Perthes, Gotha

Chronologische schema's van de uitgaven

Taschen-Atlas (Wereldatlas)
Duitse uitgaven: 1874, 1878, 1916, 1927, 1940, 1953 Taschen-Atlas (Wereldatlas)
Duitse uitgaven: 1874, 1878, 1916, 1927, 1940, 1953
Atlas portátil, Atlante tascabile (Wereldatlas)
Andere uitgaven: 1910, [1912], 1921, 1911 Atlas portátil, Atlante tascabile (Wereldatlas)
Andere uitgaven: 1910, [1912], 1921, 1911

Taschen-Atlas, Atlante tascabile, Atlas portátil (Wereldatlas)

Duitse uitgaven

Oostenrijkse uitgaven

Zwitserse uitgaven

Italiaanse uitgaven

Spaanse uitgaven

Zuid-Amerikaanse uitgaven

Braziliaanse uitgave

Taschen-Atlas vom Deutschen Reich, Taschenatlas von Deutschland (Atlas van Duitsland)
Uitgaven: 1908, 1922, 1938, 1951 Taschen-Atlas vom Deutschen Reich, Taschenatlas von Deutschland (Atlas van Duitsland)
Uitgaven: 1908, 1922, 1938, 1951

Taschen-Atlas vom Deutschen Reich (Atlas van Duitsland)

Atlas portátil de España y Portugal (Atlas van Spanje en Portugal)

Spaanse uitgaven

Portugese uitgaven

Atlas antiquus (Atlas van de Oudheid)
Uitgaven: [1908], 1895 (Frans), [1931], 1958 Atlas antiquus (Atlas van de Oudheid)
Uitgaven: [1908], 1895 (Frans), [1931], 1958

Atlas antiquus (Atlas van de Oudheid)

Duitse uitgaven

Uitgaven in andere talen (1893?-1938?)

See-Atlas (Zeeatlas): 1914, 1940, 1944
Staatsbürger-Atlas (Atlas voor Duitse staatsburgers): 1904
Geschichts-Atlas (Atlas van de latere Geschiedenis): 1898, 1927 See-Atlas (Zeeatlas): 1914, 1940, 1944
Staatsbürger-Atlas (Atlas voor Duitse staatsburgers): 1904
Geschichts-Atlas (Atlas van de latere Geschiedenis): 1898, 1927

Geschichts-Atlas (Atlas van de latere Geschiedenis)

See-Atlas (Zeeatlas)

Staatsbürger-Atlas (Atlas voor Duitse staatsburgers)


Bronnen:Justus Perthes' Taschen-Atlas
Justus Perthes Pocket Atlases

Below is an overview of the pocket atlases from Justus Perthes, Gotha. Related pages

Pocket atlases from Justus Perthes, Gotha

Chronological schemes of the editions

Taschen-Atlas (World Atlas)
German versions: 1874, 1878, 1916, 1927, 1940, 1953 Taschen-Atlas (World Atlas)
German versions: 1874, 1878, 1916, 1927, 1940, 1953
Atlas portátil, Atlante tascabile (World Atlas)
Other versions: 1910, [1912], 1921, 1911 Atlas portátil, Atlante tascabile (World Atlas)
Other versions: 1910, [1912], 1921, 1911

Taschen-Atlas, Atlante tascabile, Atlas portátil (World Atlas)

German versions

Austrian versions

Swiss versions

Italian versions

Spanish versions

South American versions

Brazilian version

Taschen-Atlas vom Deutschen Reich, Taschenatlas von Deutschland (Atlas of Germany)
Editions: 1908, 1922, 1938, 1951 Taschen-Atlas vom Deutschen Reich, Taschenatlas von Deutschland (Atlas of Germany)
Editions: 1908, 1922, 1938, 1951

Taschen-Atlas vom Deutschen Reich (Atlas of Germany)

Atlas portátil de España y Portugal (Atlas of Spain and Portugal)

Spanish versions

Portuguese versions

Atlas antiquus (Atlas of the Ancient World)
Editions: [1908], 1895 (French), [1931], 1958 Atlas antiquus (Atlas of the Ancient World)
Editions: [1908], 1895 (French), [1931], 1958

Atlas antiquus (Atlas of the Ancient World)

German versions

Versions in other languages (1893?-1938?)

See-Atlas (Sea Atlas): 1914, 1940, 1944
Staatsbürger-Atlas (Atlas for German citizens): 1904
Geschichts-Atlas (Atlas of later History): 1898, 1927 See-Atlas (Sea Atlas): 1914, 1940, 1944
Staatsbürger-Atlas (Atlas for German citizens): 1904
Geschichts-Atlas (Atlas of later History): 1898, 1927

Geschichts-Atlas (Atlas of later History)

See-Atlas (Sea Atlas)

Staatsbürger-Atlas (Atlas for German citizens)


Sources:Taschen-Atlas: Duitse en andere uitgaven / Taschen-Atlas: German and other versions
jaar Duits Oos­ten­rijks Zwit­sers Ita­li­aans Spaans Zuid-Am. Bra­zi­liaans jaar
1845-1890 1855/78 1845-1890
1891-1892 1891-1892
1893 1893
1894-1909 ? 1894-1909
1910 1910
1911 1911
1912 1912
1913-1915 ? 1913-1915
1916-1918 ? 1916-1918
1919-1931 1919-1931
1932-1933 ? 1932-1933
1934 ? 1934
1935-1938 ? 1935-1938
1939-1967 1939-1967Alle zakatlassen (Duitse uitgaven) / All pocket atlases (German versions)
jaar Ta­schen Deutsch Es­pa­ña Anti­quus Ge­schichts See Staats­b. jaar
1845-1892 1845-1892
1893 1893
1894-1895 1894-1895
1896-1897 1896-1897
1898-1904 1898-1904
1905-1906 1905-1906
1907-1909 1907-1909
1910-1923 1910-1923
1924-1927 1924-1927
1928 1928
1929-1938 1929-1938
1939-1944 ? 1939-1944
1949 1949
1950-1953 1950-1953
1954-1955 1954-1955
1956-1961 1956-1961
1962 1962
1963-1966 1963-1966
1967 1967© M. Witkam, 2011
(rev. 2014-10-30)

valid HTML    valid CSS