Reichard, Neuer Hand-Atlas, 15e druk (1838-1851)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Reichard, Neuer Hand-Atlas über alle Theile der Erde
Uitgever: Friedrich Campe, Nürnberg
Jaar: 1838-1851 (15e druk)

Titelpagina (uitgave 1849): Neuer Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Nach den besten Hülfsmitteln und mit steter Rücksicht auf die neuesten politischen Ereignisse entworfen
von C.G. Reichard.
Inhalt. ...
Fünfzehnte, umgearbeitete und mit neuen Charten bereicherte Ausgabe.
Nürnberg  bei Friedrich Campe.  1849.
Vertaling:
Nieuwe Handatlas van de gehele Aarde
Met de beste hulpmiddelen en met voortdurende aandacht voor de laatste staatkundige gebeurtenissen ontworpen
door C.G. Reichard.
Inhoud. ...
Vijftiende druk, herzien en met nieuwe kaarten aangevuld.
Nürnberg  Friedrich Campe.  1849.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina waarop ook de inhoudsopgave staat. Daarna komen 29 kaarten. Er is geen register. Het bladformaat is  36 × 34 cm (B × H)  in de uitgave van 1840, en  38 × 32,5 cm  in de uitgave van 1849.

De atlas begint met een wereldkaart in Mercatorprojectie en een 'kaart' van het zonnestelsel, met ook enkele vroegere ideeën over de opbouw daarvan; de buitenste planeet is hier Uranus. Daarna komen 2 kaarten van het westelijk en het oostelijk halfrond, 5 kaarten van de werelddelen, 15 van de landen in Europa (7 van Midden-Europa), en 5 van regio's buiten Europa. De eerstgenoemde twee kaarten, in de inhoudsopgave niet genummerd, zijn hier van de letters A en B voorzien. De andere kaarten zijn in de inhoudsopgave (en op deze pagina's) genummerd 1-27.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd (staatkundige randkleuring). Vaak is er binnen het kaartkader een cartouche met de naam van de kaart en de namen van cartograaf Reichard en uitgever Campe. Op tien kaarten staat in de cartouche of onderaan de naam van de graveur: Hammer, Knittel of Serz.

De kaarten zijn niet gedateerd. Er staat ook geen schaal op de kaart maar meestal wel een schaalstok, waaruit de schaal is af te leiden; zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Er staat vaak ook geen bladnummer op de kaarten.

De afgebeelde staatkundige situatie op de kaarten is niet altijd actueel. Zo wordt bijvoorbeeld Olivenza (de facto Spaans) nog bij Portugal gerekend (kaart 9) en Mexico en Midden-Amerika (onafhankelijk) bij Spanje (kaart 25).

Uitgaven

Van de 15e druk zijn in ieder geval uitgaven verschenen in 1838, 1840 en 1849. Misschien is er ook een uitgave uit 1851. Onderling verschillen de uitgaven niet veel. In de hier beschreven uitgave van 1849 zijn op sommige kaarten (8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 en 19) ook spoorwegen ingetekend; die waren er in de uitgave van 1840 nog niet. Op dezelfe kaarten en op nog enkele andere (3, 12, 17) heeft in 1849 de uitgever Friedrich Campe een tweede voornaam Nap. of Napol. (Napoleon?).

Vergelijking met eerdere edities

Vergeleken met eerdere uitgaven, hier in het bijzonder de 9e druk uit 1823, zijn er weinig wijzigingen. Er is één kaart toegevoegd (14. Noord-Duitsland) waardoor de oorspronkelijke kaarten 14-26 zijn hernummerd in 15-17. Verder is de vormgeving van de cartouches soms veranderd.

In de titel wordt gesuggereerd dat de atlas voortdurend wordt bijgewerkt naar de meest recente staatkundige situatie. In werkelijkheid is er nauwelijks verschil tussen de kaarten van de 15e druk (1840, 1849) en de 9e druk (1823). Zie ook de vergelijkende tabel en de pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Reichard, Neuer Hand-Atlas, 15th edition (1838-1851)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS