Auswahl aus Kiepert's Hand-Atlas (1871-1880)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Auswahl aus Kiepert's Hand-Atlas
Uitgever: Dietrich Reimer, Berlin
Jaar: 1871-1880 (3e druk van de beknopte uitgave)

Titelpagina (1873): Auswahl aus dem Neuen Handatlas von Heinrich Kiepert.
Inhalt: ...
Neue verbesserte Auflage.
Berlin, Verlag von Dietrich Reimer.
Vertaling:
Selectie uit de Nieuwe Handatlas van Heinrich Kiepert.
Inhoud: ...
Nieuwe verbeterde uitgave.
Berlijn, Uitgeverij Dietrich Reimer.

Band

Auswahl aus Kiepert's Hand-Atlas (1873)
Voorkant band Auswahl aus Kiepert's Hand-Atlas (1873)
Voorkant band

De atlas is gebonden in een band van groen 'calico' (gedrukt katoen). Op de voorkant daarvan staat de vergulde titel "Auswahl aus H. Kiepert's Hand-Atlas" (Selectie uit H. Kiepert's Hand-Atlas). De afmetingen van de band zijn  32 × 50 cm (B × H).

Inhoud

De atlas heeft aan de binnenkant van de band 2 pagina's met een fondslijst van uitgeverij Dietrich Reimer. Daarna komt de titelpagina met inhoudsopgave van de atlas, gevolgd door 18 kaartbladen op 2 pagina's.

De nummering van de kaarten is een beetje verwarrend. In de inhoudsopgave worden de nummers 1-18 gebruikt, maar op de kaarten zelf staat het nummer dat de betreffende kaart heeft in de volledige Hand-Atlas. Die nummers worden ook in een kleine letter in de inhoudsopgave vermeld.

De meeste kaarten zijn vervaardigd in lithografie. De kleuren (randkleur) zijn met de hand aangebracht. De kaarten zijn gedateerd; zie de lijst van kaarten en datering. De kaarten zijn getekend door Heinrich Kiepert. Op alle kaarten komt de naam voor van de graveur of drukker; zie de lijst van graveurs.

Aan het begin van de atlas zijn er 2 wereldkaarten. Daarna komen 10 kaarten van Europa en 6 van de andere werelddelen: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. De kaartbladen hebben een groot formaat:  60 × 49 cm (B × H). Daardoor bevat de atlas relatief veel gegevens.

Uitgaven

Deze 3e druk van de beknopte atlas wordt in de fondslijst van 1873 de "Dritte berichtigte Auflage. Neue Ausgabe" genoemd. Van de 3e druk zijn waarschijnlijk uitgaven verschenen in 1871, 1873, 1877 en 1880. Volgens dezelfde fondslijst is er ook een uitgave voor Oostenrijk verschenen met 3 extra kaarten van delen van Oostenrijk: 6. Galizien, Ungern u. Nebenländer, 7. Böhmen, Mähren u. Oesterreich, 8. Ost-Alpenländer.

Vergelijking met Kiepert's Hand-Atlas

De belangrijkste verschillen met de volledige Hand-Atlas zijn de volgende.Auswahl aus Kiepert's Hand-Atlas (1871-1880)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS