Kiepert's Hand-Atlas, 1e druk (1860-1865)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Kiepert's Hand-Atlas
Uitgever: Dietrich Reimer, Berlijn
Jaar: 1860, 1861, 1863, 1865 (1e druk)

Titelpagina (1860): Neuer Hand Atlas über alle Theile der Erde
Entworfen und bearbeitet von Dr. Heinrich Kiepert
Mitglied d. Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin.
Inhalt.
...
Berlin  Verlag von Dietrich Reimer  1860.
Vertaling:
Nieuwe Handatlas der gehele Aarde
Ontworpen en bewerkt door Dr. Heinrich Kiepert
Lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Berlijn
Inhoud
...
Berlijn  Uitgeverij Dietrich Reimer  1860.

Band

De atlas werd door de uitgever geleverd in een vrij sobere band (32 × 50 cm) van donkerbruin 'calico' (gedrukt katoen) met de vergulde titel "Kiepert's Hand-Atlas". De atlas was ook leverbaar in een meer luxueuze band van rood linnen met gepreegde ornamenten.

Inhoud

De atlas bevat een gegraveerd titelblad (2 pagina's) met daarop ook de inhoudsopgave. De kleur ervan is per uitgave verschillend; in de uitgave van 1860 is het titelblad blauwgrijs. De atlas bevat verder 17 pagina’s met toelichting bij de kaarten. In mijn exemplaar (1860) is daarna ingebonden een kleinere kaart met de nieuwste spoorwegen. Tenslotte bevat de atlas 40 kaartbladen (ieder 2 pagina's, enkelzijdig bedrukt). Er is geen plaatsnamenregister.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie. De kleuren (randkleur) zijn met de hand aangebracht. De vlakkleur van de zeeën is bijna altijd lithografisch gedrukt, meestal in lichtblauw maar soms in lichtbruin tot bruin. De meeste kaarten zijn gedateerd, van 1854 tot en met 1860 (in de uitgave van 1860): zie de lijst van kaarten en datering. De kaarten zijn getekend door Heinrich Kiepert. Op alle kaarten komt de naam voor van de graveur of drukker; zie de lijst van graveurs.

Aan het begin van de atlas zijn er 3 wereldkaarten. De overige kaarten hebben meestal betrekking op Europa (22 bladen) en in het bijzonder Duitsland en Oostenrijk (11 bladen). Van de andere Europese landen en regio's zijn alleen overzichtskaarten gegeven. Verder zijn er overzichtskaarten en enkele detailkaarten van Azië (5 bladen), Australië (2 bladen), Afrika (3 bladen) en Amerika (5 bladen): zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. De kaartbladen hebben een groot formaat: 59 × 48,5 cm. Daardoor bevat de atlas, ondanks het bescheiden aantal van 40 kaarten, veel gegevens.

Uitgaven

Van deze 1e druk van de atlas zijn 4 uitgaven bekend: uit 1860, 1861, 1863 en 1865. De titelbladen hebben verschillende kleuren; in de uitgave van 1863 is het titelblad lichtgroen. Alle uitgaven bevatten 40 kaartbladen.Kiepert's Hand-Atlas, 1st edition (1860-1865)


© M. Witkam, 2008

valid HTML    valid CSS