Kiepert's Hand-Atlas, 2e druk (1871-1891)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Kiepert's Hand-Atlas
Uitgever: Dietrich Reimer, Berlijn
Jaar: 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1884, 1889, 1891 (2e druk)

Titelpagina (1871): Neuer Hand-Atlas über alle Theile der Erde
entworfen und bearbeitet von Dr. Heinrich Kiepert
Zweite vollständig berichtigte und vermehrte Auflage.
Inhalt:
...
Berlin  Verlag von Dietrich Reimer  1871.
Vertaling:
Nieuwe Handatlas der gehele Aarde
Ontworpen en bewerkt door Dr. Heinrich Kiepert
Tweede, volledig herziene en uitgebreide druk.
Inhoud
...
Berlijn  Uitgeverij Dietrich Reimer  1871.

Titelpagina (1877): Neuer Hand-Atlas über alle Theile der Erde
entworfen und bearbeitet von Dr. Heinrich Kiepert
Zweite vollständig berichtigte und vermehrte Auflage. Neue Ausgabe.
Inhalt:
...
Berlin  Verlag von Dietrich Reimer  1877.
Vertaling:
Nieuwe Handatlas der gehele Aarde
Ontworpen en bewerkt door Dr. Heinrich Kiepert
Tweede, volledig herziene en uitgebreide druk. Nieuwe uitgave.
Inhoud
...
Berlijn  Uitgeverij Dietrich Reimer  1877.

Band

Kiepert's Hand-Atlas, 1889
Titelpagina Kiepert's Hand-Atlas, 1889
Titelpagina

De atlas werd door de uitgever geleverd in een vrij sobere band (32 × 50 cm) van donkerbruin of donkerblauw 'calico' (gedrukt katoen) met de vergulde titel "Kiepert's Hand-Atlas". De atlas was ook leverbaar in een meer luxueuze band van rood linnen met gepreegde ornamenten.

Inhoud

De atlas bevat een gegraveerd titelblad (2 pagina's) met daarop ook de inhoudsopgave. De kleur ervan is per uitgave verschillend; in de uitgave van 1871 is het titelblad lichtblauw, in 1889 lichtpaars. De eerste uitgave van de atlas bevat een voorwoord en toelichting van 4 bladzijden, en 1 bladzijde errata bij kaart 19a (Oost-Frankrijk). In latere uitgaven is het voorwoord teruggebracht tot 2 bladzijden; het erratablad is vervallen. Verder zijn er 45 kaartbladen van ieder 2 pagina's (enkelzijdig bedrukt). Er is geen plaatsnamenregister.

De meeste kaarten zijn vervaardigd in lithografie. De kleuren (randkleur) zijn met de hand aangebracht. Tot ongeveer 1870 hebben de zeeën een vlakkleur, meestal lichtblauw maar soms lichtbruin tot bruin. In latere versies is dat vervangen door randkleuring. De meeste kaarten zijn gedateerd: zie de lijst van kaarten en datering. De kaarten zijn getekend door Heinrich Kiepert. Op alle kaarten komt de naam voor van de graveur of drukker; zie de lijst van graveurs.

Aan het begin van de atlas zijn er 3 wereldkaarten. De overige kaarten hebben meestal betrekking op Europa (26 bladen) en in het bijzonder Duitsland en Oostenrijk (11 bladen). Van de andere Europese landen en regio's zijn bijna alleen maar overzichtskaarten gegeven. Verder zijn er overzichtskaarten en enkele detailkaarten van Azië (5 bladen), Australië (2 bladen), Afrika (3 bladen) en Amerika (6 bladen): zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. De kaartbladen hebben een groot formaat: 59 × 49 cm. Daardoor bevat de atlas, ondanks het bescheiden aantal van 45 kaarten, veel gegevens.

Uitgaven

Van deze 2e druk van de atlas zijn 13 uitgaven bekend: uit 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1884, 1889 en 1891. De titelbladen hebben verschillende kleuren. Alle uitgaven bevatten 45 kaartbladen.

Vergelijking met de 1e druk

Vergeleken met de 1e druk is het aantal kaarten met 5 uitgebreid. De nummering van de oorspronkelijke kaarten is gelijk gebleven. De nieuwe kaarten hebben een nummer met de letter a gekregen. Het gaat steeds om detailkaarten van een gebied waarvan al een overzichtskaart beschikbaar was.


Bronnen:Kiepert's Hand-Atlas, 2nd edition (1871-1891)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS