Kiepert's Hand-Atlas, 3e druk (1892-1900)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Kiepert's Hand-Atlas
Uitgever: Dietrich Reimer, Berlijn
Jaar: 1892-1900 (3e druk)

Titelpagina: Kiepert's Grosser Hand-Atlas
mit Namensverzeichnissen und Bevölkerungsziffern.
Statistischer Text von Dr. Paul Lippert,
Bibliothekar des Königlichen Preussischen Statistischen Bureaus
und M. Busemann, Kandidat der Staatswissenschaften.
Dritte Auflage.
Berlin.  Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer.
Vertaling:
Kieperts Grote Handatlas
met namenregisters en bevolkingscijfers.
Statistische tekst door Dr. Paul Lippert,
bibliothecaris van het Koninklijke Pruisische Statistische Bureau
en M. Busemann, kandidaat in de Bestuurskunde.
Derde druk.
Berlijn.  Geographische Uitgeverij Dietrich Reimer.

Band

De atlas heeft een band van groen 'calico' (gedrukt katoen) met leren hoeken en rug; de afmetingen zijn  50,5 × 33 cm (H × B).  Op de voorkant staat de titel, met verdere informatie, in vergulde letters. Op de rug staat alleen de titel. De kaarten zijn gevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, met de gegevens van de samenstellers van de begeleidende tekst, een inhoudsopgave van 1 bladzijde, een alfabetisch overzicht (2 bladzijden) van landen en dergelijke met het kaartnummer, en 45 kaartbladen. Bij de meeste kaarten horen enkele tekstpagina's met statistische gegevens en een register van plaatsnamen; bij grotere plaatsen wordt het aantal inwoners vermeld. Bij elkaar zijn er 206 tekstpagina's waarvan 185 daadwerkelijk met tekst – de overige zijn blanco achterkanten.

De atlas begint met 3 wereldkaarten. Daarna komen 26 kaarten van Europa, waarvan 12 voor Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland. Verder zijn er 5 kaarten van Azië, 2 van Australië en Oceanië, 3 van Afrika en 6 van Noord- en Zuid-Amerika. De kaarten zijn zo groot  (50 × 62,5 cm, H × B)  dat de meeste landen en regio's in redelijk grote schaal op één kaart passen.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kleuring is staatkundig (randkleur met bies); de zeeën hebben een vlakkleur, de bergen zijn aangegeven met zwarte arcering. In de bovenmarge staat links de titel van de atlas "Kiepert's Grosser Handatlas", in het midden de naam van de kaart en rechts het kaartnummer. In de benedenmarge staan links gegevens over de cartograaf, de uitgave en het jaar. In het midden staat de tekst "Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer in Berlin, Inhaber Hoeffer & Vohsen". Rechts staan de namen van de graveurs.

Uitgaven

De eerste volledige uitgave van de atlas was in 1896 gereed. Er zijn ook uitgaven bekend van 1897 en 1900 (zoals dit exemplaar). Het jaar van uitgave is alleen vast te stellen door het jaartal van elke kaart te inspecteren. In alle uitgaven zijn de meeste kaarten gedateerd 1892-1895.

Vergelijking met de 2e druk

Vergeleken met de 2e druk zijn er een aantal opvallende verschillen. Allereerst is de atlas nu voorzien van uitgebreide statistische gegevens en een register, maar wel alleen voor de afzonderlijke kaarten. Verder is de titelpagina nu als tekst uitgevoerd; in de eerdere edities was die fraai gegraveerd. Nieuw in de 3e druk is het overzicht van landen met kaartnummers.

Het aantal kaarten (45) is gelijk gebleven. Er is een nieuwe kaart van Chili en Argentinië die in de plaats komt van de kaart van de westelijke Verenigde Staten. De kaart van Noordwest-Duitsland of Hannover en Sleeswijk-Holstein (Nº 8) is nu staand uitgevoerd, waardoor ook Noord-Sleeswijk – in 1866 door Pruisen geannexeerd – erop past. Aan de overige kaarten is niet veel veranderd: ze zijn bijgewerkt en de zeeën hebben een vlakkleur gekregen. Enkele kaarten (Nº 5, 39, 41, 44) hebben nieuwe of andere bijkaarten.

Alle details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide edities ter vergelijking naast elkaar.Kiepert's Hand-Atlas, 3rd edition (1892-1900)© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS