Атлас Мира / Atlas Mira, The World Atlas, 2e druk (1967/68)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Атлас Мира / Atlas Mira, The World Atlas
Uitgever: Главное Управление Геодезии и Картографии (ГУГК) / Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii (GUGK)
Jaar: 1967/68 (2e druk)

Titelpagina atlas (Russische uitgave): Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР
АТЛАС МИРА
Второе издание
Москва  1967

Transliteratie (ISO/R9): Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii pri Sovete Ministrov SSSR
ATLAS MIRA
Vtoroe izdanie
Moskva  1967

Vertaling:
Hoofdbureau voor Geodesie en Cartografie bij de Ministerraad van de USSR
WERELDATLAS
Tweede druk
Moskou  1967

Titelpagina atlas (Engelse uitgave): Chief Administration of Geodesy and Cartography under the Council of Ministers of the USSR
THE WORLD ATLAS
Second edition
Moscow  1967

Titelpagina register (Russische uitgave): Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР
АТЛАС МИРА
Указатель географических названий
Москва  1968 г.

Transliteratie (ISO/R9): Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii pri Sovete Ministrov SSSR
ATLAS MIRA
Ukazatelʹ geografičeskich nazvanij
Moskva  1968 g.

Vertaling:
Hoofdbureau voor Geodesie en Cartografie bij de Ministerraad van de USSR
WERELDATLAS
Register van geografische namen
Moskou  1968

Titelpagina register (Engelse uitgave): Chief Administration of Geodesy and Cartography under the Council of Ministers of the USSR
THE WORLD ATLAS
Index – Gazetteer
Moscow  1968

Band

De atlas heeft een donkergroene 'calico' (gedrukt katoenen) band van  33 × 51 cm (B × H).  Op de voorkant staat het insigne van de Sovjet-Unie – met de tekst "Proletariërs aller landen, verenigt u" in de talen van de 15 toenmalige Unierepublieken – en daaronder de vergulde titel "АТЛАС МИРА" (Wereldatlas) of "THE WORLD ATLAS". Op de rug staat dezelfde titel onder een vijfpuntige ster met wereldkaart.

Het register van de Engelse uitgave zit in een band van  22 × 29 cm (B × H)  met ook het insigne van de Sovjet-Unie, de titel "THE WORLD ATLAS" en de toevoegingen "Second edition" en "Index of geographical names". Het register van mijn Russische uitgave heeft niet de oorspronkelijke band.

Inhoud

Het dekblad, met een portret van Lenin, herinnert aan het 50-jarig jubileum van de Oktoberrevolutie. De atlas bevat verder de titelpagina met op de achterkant het vignet van de Sovjet-Unie, 2 bladzijden voorwoord, 2 bladzijden met de namen van de leden van de redactieraad en de andere medewerkers (en enkele andere gegevens zoals de prijs: 42 roebel en de oplage: 25.000 exemplaren), 2 bladzijden inhoudsopgave en 2 bladzijden legenda en afkortingen (ook als los blad bijgevoegd). Daarna komen de 250 bladzijden met kaarten.

In het voorwoord wordt onder andere ingegaan op de veranderingen ten opzichte van de 1e druk van de atlas. Verder wordt daar uitgelegd waarom deze 2e druk in zowel een Russische als een Engelse uitgave verschijnt: de 1e druk werd ook buiten de Sovjet-Unie gunstig ontvangen maar het gebruikte cyrillische schrift was een belemmering bij het gebruik van de atlas (zie ook de transliteratie van de Russische uitgave en de pagina over het Russisch). Daarom is besloten ook een versie met Latijnse letters te laten verschijnen, met teksten en commentaar in het Engels. Op deze pagina's wordt die uitgave kort de 'Engelse uitgave' genoemd.

Veel kaarten zijn 63 cm breed en beslaan daarmee twee bladzijden. De achterkant van het linkerdeel, dat eerst komt bij het bladeren in de atlas – de 'titelzijde' – bevat dan meestal een schema met het grote kaartblad en kaarten van aanliggende gebieden. Op de achterkant van het rechterdeel staat ook steeds een kaart. Sommige kaarten zijn nog iets breder dan 63 cm en moeten dus verder uitgevouwen worden; zie de inhoudsopgave.

Het register, een apart boekdeel, heeft in de Russische uitgave een titelpagina met op de achterkant de namen van redacteuren en andere medewerkers, een bladzijde met de inhoudsopgave, drie bladzijden met het voorwoord waarin ook uitleg wordt gegeven over de gebruikte methoden van transcriptie in het Russisch, een bladzijde met gebruiksaanwijzing van het register, en een bladzijde met gebruikte afkortingen. Daarna komt het eigenlijke namenregister van 493 pagina's. Tenslotte zijn er 28 bladzijden met afkortingen en vertalingen van niet-Russische geografische termen en andere woorden die in plaatsnamen kunnen voorkomen.

De Engelse uitgave van het register heeft een titelpagina met op de achterkant de namen van redacteuren en andere medewerkers, een bladzijde met de inhoudsopgave, twee bladzijden met het voorwoord waarin de systematiek van het register wordt beschreven, negen bladzijden met gebruikte afkortingen van geografische namen en begrippen, en 967 bladzijden met de in de atlas voorkomende namen – de Engelse uitgave heeft een kleiner formaat dan de Russische. Daarna is er een lijst met vertalingen van geografische begrippen van 22 bladzijden. Tenslotte zijn er tabellen met de gebruikte transliteratie van het Bulgaars, Grieks, Mongools (in cyrillisch schrift) en Russisch, en met het voor het Chinees gebruikte fonetische alfabet, alles ook in vergelijking met de 'Times Atlas of the World'.

De atlas begint met enkele wereldkaarten (6 bladzijden). Daarna komen de kaarten van de Sovjet-Unie (39 bladzijden), Europa (56), Azië (53), Afrika (21), Amerika (57), Australië en Oceanië (9) en de oceanen en poolgebieden (9); zie de inhoudsopgave.

Bijna elke afdeling begint met een natuurkundige kaart – met hoogtelijnen en hoogtekleuring – een staatkundige kaart en een kaart met de verbindingen in dat deel van de wereld. De rest van de afdeling bestaat dan uit natuurkundige kaarten op grotere schaal; zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de rechterachterkanten staan vaak kaarten van gebieden waarvoor maar een bladzijde nodig is, of uitvergrotingen van gebieden op de 'hoofdkaart'. Daarbij is, in tegenstelling tot de hoofdkaart, het reliëf vaak wel met een schaduweffect weergegeven, wat een veel ruimtelijker beeld geeft. Soms is ook een staatkundige kaart toegevoegd. Op enkele kaarten zijn bosgebieden ingetekend; zie het overzicht van kaarttypen.

Door het grote formaat van de atlas en het grote aantal kaarten zijn veel gebieden gedetailleerd afgebeeld, vaak op een schaal van 1:5.000.000, 1:3.000.000, 1:2.500.000 of 1:1.250.000. Dat geldt in het bijzonder voor de Sovjet-Unie zelf en de 'bevriende' staten in de wereld – zoals Oost-Europa, China, Cuba – maar ook voor West-Europa en de Verenigde Staten. Van omgevingen van grote steden zijn vaak bijkaarten op een schaal van 1:250.000 gegeven.

Uitgaven

Zoals in het voorwoord is uitgelegd, verscheen deze 2e druk van de atlas parallel in een Russische en een Engelse uitgave. De inhoud van beide atlassen is identiek; alleen de teksten zijn respectievelijk in het cyrillische en het Latijnse alfabet geschreven. Namen van zeeën zijn meestal ook in het Engels vertaald, maar op de kaarten van de Sovjet-Unie vaak niet. Zie ook de pagina met naast elkaar plaatjes van de kaarten van beide uitgaven.

Vergelijking met de 1e druk

In het voorwoord van de atlas worden uitgebreid de verschillen tussen de 1e druk (1954) en de 2e druk (1967) beschreven. Een belangrijk argument voor de wijzigingen was dat de atlas niet nog omvangrijker moest worden. De belangrijkste verschillen zijn de volgende.

Zie voor alle details de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de kaarten van de 1e en de 2e druk ter vergelijking naast elkaar.Атлас Мира / Atlas Mira, The World Atlas, 2nd edition (1967/68)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS