Spehr's geographischer Schul- und Hand-Atlas, 1e druk (1834-1835)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Geographischer Schul- und Hand-Atlas
Uitgever: Johann Peter Spehr, Braunschweig
Jaar: 1834-1835 [1e druk]

Titelpagina: Geographischer Schul- und Hand-Atlas über alle Theile der Erde
nach dem gegenwärtigen Zustande und den neuesten und zuverlässigsten Quellen entworfen
24 Blätter.
Preis: 2 Thaler oder 3 Gulden 36 Kr. Rhein.
Braunschweig  bei Johann Peter Spehr.
gest. v. L. Schulze
Vertaling:
Geografische School- en Handatlas van de gehele Aarde
ontworpen naar de huidige toestand en volgens de nieuwste en betrouwbaarste bronnen
24 bladen.
Prijs: 2 thaler of 3 gulden 36 kr. Rijnlands.
Braunschweig,  Johann Peter Spehr.
gegraveerd door L. Schulze

Band

Dit exemplaar heeft een kartonnen band  (33,5 × 43,5 cm, H × B)  beplakt met gemarmerd papier, met leren rug en hoeken. De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina en 23 kaartbladen. Omdat de kaarten genummerd zijn van 2 t/m 24, en omdat er geen kaart lijkt te ontbreken, veronderstel ik dat blad 1 de titelpagina is. De atlas begint met een wereldkaart. Daarna komen 14 kaarten van de landen in Europa, waaronder 4 van Duitsland. Tenslotte zijn er 8 kaarten voor de overige werelddelen. Zie ook de inhoudsopgave.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. Ze hebben een decoratief kader met daarbinnen de kaart, de legenda bij de kaart, soms een schaalstok, en de naam van de kaart in een decoratieve cartouche. Er staat geen jaartal op de kaarten. Op 19 kaarten staat Friedrich Wilhelm Spehr als cartograaf genoemd, op de 4 andere Gustav Spehr. Alleen op de titelpagina wordt de graveur vermeld: L. Schulze. Zie voor de details de lijst van cartografen en graveurs.

Vergelijking met Spehr's geographischer Universal-Atlas (1825)

Van de geplande 90 kaarten in Spehr's geographischer Universal-Atlas (1825) zijn er maar 36 daadwerkelijk verschenen. Na het overlijden van Friedrich Wilhelm Spehr in 1833 is geprobeerd daaruit toch een wereldatlas samen te stellen. Dat was alleen mogelijk met enkele aanvullende kaarten.

Van de Universal-Atlas waren bijna alle 30 geplande (deel)kaarten van Duitsland en Oostenrijk niet verschenen. Daarvoor in de plaats bevat deze Schul- und Hand-Atlas drie deelkaarten van Duitsland en het westelijke deel van Oostenrijk. Met de, enigszins aangepaste, oro-hydrografische overzichtskaart van Duitsland ontstond zo een redelijk beeld van Midden-Europa. Het oostelijke deel van het keizerrijk Oostenrijk – Galicië, Hongarije, Kroatië, Dalmatië – is alleen summier te vinden op andere kaarten. Verder is een kaart van Zweden en Noorwegen toegevoegd, evenals een van Oost-Indië. De kaart van de Verenigde Staten van (Noord-)Amerika kwam niet voor in de Universal-Atlas maar wel in de later verschenen 'Hand-Atlas von America' (1827), waarin ook de 8 kaarten van Amerikaanse landen die wel in de Universal-Atlas stonden. De kaart van Zweden en Noorwegen en de drie deelkaarten van Duitsland zijn getekend door Gustav Spehr. De kaarten van Oost-Indië en de Verenigde Staten zijn nog gemaakt door Friedrich Wilhelm Spehr.

De kaarten die wel uit de Universal-Atlas zijn overgenomen, zijn natuurlijk geactualiseerd; dat is bijvoorbeeld goed te zien aan de kaart van Afrika. Opvallend is verder dat op geen enkele kaart in deze Schul- und Hand-Atlas nog een jaartal voorkomt – in de Universal-Atlas waren alle kaarten gedateerd. Ook de namen van de graveurs L. Schulze en H. Wildt, meestal vermeld in de Universal-Atlas, zijn weggelaten; allen op de titelpagina staat nog de naam van L. Schulze.

Zie verder de vergelijkende tabel en de pagina met plaatjes van beide edities ter vergelijking naast elkaar.Spehr's geographischer Schul- und Hand-Atlas, 1st edition (1834-1835)© M. Witkam, 2014
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper

valid HTML    valid CSS