Andree's Handatlas, 1e druk (1881)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andree's Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1881 (1e druk)

Titelpagina:
Richard Andree's Allgemeiner Handatlas in sechsundachtzig Karten mit erläuterndem Text.
Herausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing, 1881.
Vertaling:
Richard Andree's algemene Handatlas in 86 kaarten met toelichtende tekst.
Uitgegeven door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1881.

N.B. Deze eerste druk heeft dus als titel "Andree's Handatlas" met een apostrof. De latere drukken heten steeds "Andrees Handatlas" zonder apostrof.

Band

Andree's Handatlas 1881 
Voorkant luxe band Andree's Handatlas 1881
Voorkant luxe band

De atlas verscheen in eerste instantie vanaf 1880 in losse afleveringen, waarbij apart een band gekocht kon worden. Toen de atlas voltooid was verschenen er gebonden exemplaren. Van de band (30 × 43 cm) bestaan een paar varianten (zie de plaatjes).

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave en 86 kaarten in kleur op 96 bladzijden. De bladzijden met kaarten zijn van dik papier, bijna karton, en tweezijdig bedrukt. Op de 'openslaande' bladzijden, met twee nummers in het kaartenoverzicht, staan grote kaarten. Op de achterkanten daarvan, met één nummer in het overzicht, staan een of meer kleinere kaarten.

Voor sommige gebieden was blijkbaar geen grote kaart meer beschikbaar. Daarom is bijvoorbeeld Italië op twee enkele bladzijden gedrukt. De meeste kaarten zijn gedateerd in de linker onderhoek van het kaartkader: maand (in Romeinse cijfers) en jaar: zie het overzicht van kaarten en datering.

In tegenstelling tot de meeste andere atlassen uit die tijd bevat de atlas ook thematische kaarten. Zo zijn er verschillende etnografische kaarten, enkele klimatologische kaarten en een kaart van flora en fauna op de aarde. Zie voor alle details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas bevat verder een tekstdeel van 96 bladzijden (zie de inhoudsopgave), met informatie over de verschillende landen, en vooral heel veel tabellen en andere statistische gegevens. Tenslotte is er een lijst van geografische begrippen in verschillende talen, en een land- en zaakregister. Er is dus géén register van alle plaatsnamen.

De statistische informatie is vaak heel grondig. Zo worden bijvoorbeeld van Nederland alle steden (gemeenten) genoemd met meer dan 10.000 inwoners (zie de plaatjes), dus bijvoorbeeld ook Lonneker (12.032 inwoners) en Kralingen (10.313 inwoners). Mijn favoriet is het overzicht, op bladzijde 57, van de talen die in België worden gesproken:
"Nach dem Zensus vom 31. Dezbr. 1876 sprechen 2.659.890 flämisch, 2.256.860 französisch, 38.070 deutsch (bei Arlon), 340.770 französisch und flämisch, 22.700 französisch und deutsch, 1790 flämisch und deutsch, 5490 alle drei Sprachen, 7640 verschiedene andere Sprachen, 2070 sind Taubstumme."
Dat mag je grondig noemen!

Uitgaven

De atlas was een groot succes, ook vanwege de toen zeer concurrerende prijs. De oplage was oorspronkelijk 30.000 exemplaren, later 60.000. In het najaar van 1881 verscheen daarom een tweede uitgave. Daarin zijn wat fouten verbeterd en een paar kleine veranderingen aangebracht. De totale oplage van de eerste druk, tot 1887, is meer dan 100.000 exemplaren.

De datering van de kaarten van de eerste uitgave loopt van juli 1879 (blad 69) t/m februari 1881 (bladen 85-88). In de tweede uitgave zijn ook dateringen te vinden t/m september 1881 (bladen 10.11, 22.23, 28, en 32-36) (zie het kaartenoverzicht). Verder is een duidelijk verschil te zien op de kaart van het noordpoolgebied (blad 10.11): in de eerste uitgave zijn daar ijsbergen ingetekend (zie de plaatjes); in de tweede uitgave zijn die weggelaten.

Drukprocédé

De atlas was een groot succes vanwege de concurrerende prijs. Die lage prijs was mogelijk door het innovatieve produktieproces. De grote atlassen uit deze periode, zoals Stielers Hand-Atlas, werden in koperdruk vervaardigd. De kaarten werden dan later met de hand ingekleurd: een bewerkelijk procédé.

Andree's Handatlas werd gedrukt met een techniek die afgeleid was van de lithografie (steendruk). Daardoor kon meteen in kleur worden gedrukt, zelfs in kleurvlakken. Een latere bewerkinging met de hand was dus niet meer nodig. Voor dit procédé was het stevige papier wel noodzakelijk.Andree's Handatlas, 1st edition (1881)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS