Andrees Handatlas, 2e druk (1887-1890)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1887 (2e druk, 1e uitgave), 1889 (2e uitgave), 1890 (3e uitgave)

Titelpagina 1e uitgave (1887): Richard Andrees Allgemeiner Handatlas in hundertzwanzig Kartenseiten und zwei Ergänzungskarten nebst alphabetischem Namenverzeichnis
Herausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig
Zweite, wesentlich verbesserte und um ein Viertel des Umfanges vermehrte, Auflage
Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing, 1887
Vertaling:
Richard Andrees algemene Handatlas in 120 kaarten en 2 extra kaarten met alfabetisch register.
Uitgegeven door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Tweede druk, sterk verbeterd en een kwart groter.
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1887.

Band

Andrees Handatlas 1887
Voorkant band Andrees Handatlas 1887
Voorkant band

De normale band (30 × 43 cm) is van groen 'calico' (gedrukt katoen) met leer op rug en hoeken. Op de voorkant staan de titel, in vergulde letters, en de tekst "Zweite Auflage". De titel staat ook 'verticaal' op de rug van de band (zie de plaatjes).

De atlas werd ook verkocht met andere banden, zoals de bruine 'luxe' band van de 1e druk. Voor de Oostenrijkse markt werd de 'Duitse' band gebruikt met op de voorkant de vermelding van de Oostenrijkse distributeur (vanaf 1889 Moritz Perles in Wenen). De inhoud is verder gelijk aan die van de Duitse uitgave.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave, en 120 bladzijden met kaarten in kleur. In de 1e uitgave (1887) staan twee extra kaarten met de recente ontdekkingen in Afrika en de kolonisatie van dat werelddeel. Verder bevat de atlas een plaatsnamenregister ('Alphabetisches Namen­verzeichnis'). In de 1e uitgave beslaat dat 112 bladzijden en in de 3e uitgave 119 (met 7 bladzijden 'Nachtrag').

De bladzijden met kaarten zijn van dik papier, bijna karton, en tweezijdig bedrukt. Op de 'openslaande' bladzijden, met twee nummers in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal, staan grote kaarten. Op de achterkanten daarvan, met één nummer in het overzicht, staan een of meer kleinere kaarten.

De kaarten zijn meestal gedateerd in linker onderhoek (maand en jaar). De kaarten in de 1e uitgave hebben een datum van november 1885 (blad 32) t/m mei 1887 (blad 84). In de 3e uitgave is op de meeste kaarten het 'herzieningsjaar' – vaak 1890, soms 1889 of 1891 – vermeld in de vorm 'Rev. 1890'. Zie voor de details het overzicht van kaarten en datering.

Uitgaven

Van de 2e druk zijn drie uitgaven verschenen, in 1887, 1889 en 1890. De totale oplage was ongeveer 45.000 exemplaren. Bij de 2e uitgave is de aanduiding op het titelblad: "Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, revidierter Abdruck, Bielefeld und Leipzig 1889"; het register bevat nu 116 bladzijden. Bij de 3e uitgave staat op het titelblad: "Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, zweiter rev. Abdruck, Bielefeld und Leipzig 1890"; het register heeft 119 bladzijden.

In de 2e en 3e uitgave zijn de twee extra kaarten, met de recente ontwikkelingen in Afrika, vervallen. Die gegevens zijn inmiddels in de reguliere kaarten verwerkt.

Vergelijking met de 1e druk

In vergelijking met de 1e druk is het aantal kaarten met 25% toegenomen: van 96 naar 120 bladzijden. Dat komt voornamelijk doordat gedetailleerdere kaarten zijn opgenomen van enkele Europese landen (onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië) en vooral van Afrika. Enkele thematische kaarten zijn vervallen. Alle gegevens staan in de tabellen van vergelijking tussen beide drukken.

Enkele kaarten die nieuw zijn in de Duitse 2e druk, komen wel voor in de Franse uitgave van de 1e druk. Dat zijn vooral de gedetailleerdere kaarten van Frankrijk (en Algerije), maar ook van Polen (West-Rusland), Griekenland en de Kaukasus.

Verder is het tekstdeel dat in de 1e druk stond, vervallen. De bezitter van de atlas werd blijkbaar geacht voor die gegevens ook het handboek aan te schaffen. De atlas had nu wel een register, waardoor hij veel beter toegankelijk was dan andere atlassen uit die tijd.Andrees Handatlas, 2nd edition (1887-1890)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS