Andrees Handatlas, 3e druk (1893-1897)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1893 (3e druk, 1e uitgave), 1895-96 (2e uitgave), 1896-97 (3e uitgave)

Titelpagina 1893 (1e uitgave): Andrees Allgemeiner Handatlas in 91 Haupt- und 86 Nebenkarten
nebst vollständigem Alphabetischem Namenverzeichnis.
Dritte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage.
Herausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing. 1893.
Vertaling:
Andrees algemene Handatlas in 91 hoofd- en 86 bijkaarten
met volledig alfabetisch register.
Derde druk, compleet vernieuwd en uitgebreid.
Uitgegeven door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1893.

Titelpagina 1895-96 (2e uitgave): Andrees Allgemeiner Handatlas in 99 Haupt- und 82 Nebenkarten
nebst vollständigem Alphabetischem Namenverzeichnis.
Dritte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage.
Revidierter und vermehrter Abdruck 1895.
Herausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing. 1896.

Titelpagina 1896-97 (3e uitgave): Andrees Allgemeiner Handatlas in 99 Haupt- und 82 Nebenkarten
nebst vollständigem Alphabetischem Namenverzeichnis.
Dritte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage.
Zweiter revidierter und vermehrter Abdruck.
Herausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing. 1896.

Band

Andrees Handatlas 1893, 1896-97
Enkele banden Andrees Handatlas 1893, 1896-97
Enkele banden

De atlas verscheen oorspronkelijk in 48 afleveringen (zie de plaatjes). Om de losse kaarten te bewaren werd een houten 'kaartendoos' geleverd. Daarin is voldoende ruimte voor de kaarten en (de katernen van) het register. Deze doos heeft hetzelfde uiterlijk als de gebonden atlas, met titel in goud op de voorkant, en leer op rug en hoeken. De afmetingen, 35 × 46 cm, zijn alleen iets groter (zie de plaatjes).

De complete atlas werd geleverd in een band van groen 'calico' (gedrukt katoen) met leer op rug en hoeken. Op de voorkant staat in vergulde letters de titel "Andrees Handatlas Dritte Auflage". De titel staat ook 'horizontaal' op de rug. De afmetingen van deze band zijn 30 × 43 cm, dus kleiner dan die van de 'kaartendoos'. De atlas werd ook met een andere band geleverd, vergelijkbaar met de 'luxe' band van de 1e druk.

De 2e en de 3e uitgave werden geleverd in een grotere band (31 × 46 cm). De kaartbladen zijn ook groter, maar het kaartbeeld zelf niet; alleen de marges zijn ruimer. Op de band staat nu extra: "Revidierter und vermehrter Abdruck" (bij de 2e uitgave) en "Zweiter revidierter und vermehrter Abdruck" (bij de 3e uitgave).

Voor de Oostenrijkse markt werd de 'Duitse' band gebruikt met op de voorkant de vermelding van de Oostenrijkse distributeur Moritz Perles in Wenen. De inhoud is verder gelijk aan die van de Duitse uitgave.

Voor de Zwitserse markt werd een band gebruikt die lijkt op de Duitse 'gewone' band. Deze atlas werd uitgegeven door J. Hallauer Sortiments­buchhandlung in Oerlikon (nu een voorstad van Zürich); het bindwerk was van Buchbinderei Gebrüder Hug & Co te Zürich. Op de voorkant van de band staat ook de titel 'Andrees Handatlas', maar in een wat grotere letter; onderaan staat de naam van de uitgever; de 'kaderlijnen' zijn hier zwart. Op de achterkant van de band staat in een ornament de naam van de boekbinder; ook hier zijn de kaderlijnen zwart. De rug heeft een iets afwijkend ontwerp. De schutbladen zien er totaal anders uit, zonder enige verwijzing naar Velhagen & Klasing. De inhoud is gelijk aan die van de Duitse uitgave, maar de extra kaart (117a.118a) van Midden-Afrika ontbreekt.
met dank aan J. Lansink

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 2 bladzijden inhoudsopgave en 142 (in de 2e en 3e uitgave 149) bladzijden met kaarten in kleur. Verder heeft de atlas een plaatsnamenregister van 166 (in de 2e en 3e uitgave 188) bladzijden: 'Abkürzungen und Erklärungen geographischer Namen', 'Alphabetisches Namenverzeichnis' en 'Nachträge und Berichtigungen'. De gedetailleerde inhoud is te vinden bij het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal bij de tabellen.

De bladzijden met kaarten zijn van stevig papier en, in tegenstelling tot de 2e druk, enkelzijdig bedrukt. De meeste kaarten beslaan twee bladzijden. De kaarten van de 1e uitgave zijn niet gedateerd. De kaarten van de 2e en 3e uitgave zijn meestal gedateerd in de linker onderhoek (maand en jaar). In mijn exemplaar van de 2e uitgave lopen de dateringen van januari 1895 (kaart 110) t/m oktober 1895 (kaarten 51.52, 73.73, 74.74 en 105.105). Bij de 3e uitgave lopen de dateringen van januari 1897 (kaarten 73.73 en 74.74) t/m april 1897 (kaarten 109, 110, 131, 132); zie ook de lijst van kaarten en datering.

Uitgaven

De totale oplage van de 3e druk was ongeveer 100.000 exemplaren. Van de 3e druk zijn drie uitgaven verschenen, de 1e in 1893, de 2e in 1895-96 en de 3e in 1896-97. Bij de 2e en 3e uitgave is de aanduiding op het titelblad: "Andrees Allgemeiner Handatlas in 99 Haupt- und 82 Nebenkarten nebst vollständigem Alphabetischem Namenverzeichnis". Bij de 2e uitgave is na "Dritte ... Auflage" toegevoegd: "Revidierter und vermehrter Abdruck 1895", in de 3e uitgave: "Zweiter revidierter und vermehrter Abdruck".

In de 2e en 3e uitgave is de extra kaart van Midden-Afrika (117a.118a) vervallen. Van sommige gebieden in Oostenrijk (51.52) en van Nederland en België (55, 56) is de indeling van de kaart(en) iets gewijzigd. Verder zijn er gedetailleerdere kaarten gekomen van Noordoost-Frankrijk (59a.60a), Scandinavië (73 en 74), West-Rusland (91) en Zuidoost-Azië (105). Het aantal bladzijden met kaarten neemt daardoor toe van 142 tot 149. De dieptekleuring met dieptelijnen, ook in de 1e uitgave al af en toe gebruikt, is nu consequent toegepast. Ook het register is uitgebreid, van 166 naar 188 bladzijden. Vooral de uitvergroting van West-Rusland, van 1 naar 4 bladzijden, is opvallend. Blijkbaar werd gehoopt op kopers onder de Duitstaligen in dat gebied. Zie voor de details lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Vanaf de 2e uitgave worden op ruim 30 kaartbladen, onderaan links en rechts, de namen genoemd van de cartografen en graveurs. Het betreft in het algemeen kaarten die in de 3e druk – of pas in de 2e uitgave van 1895-96 – nieuw verschenen zijn. Bij de tabellen staat een volledig overzicht van cartografen en graveurs.

Vergelijking met de 2e druk

Vergeleken met de 2e druk zijn er een aantal opvallende verschillen. De bladzijden met kaarten zijn nu enkelzijdig bedrukt. Daarom kon blijkbaar een minder dik, maar nog steeds stevig, soort papier gebruikt worden. De kleuren in de 3e druk zijn levendiger. In zeeën en (grotere) meren zijn soms dieptelijnen en een dieptekleuring aangebracht, van donkerblauw = ondiep naar lichtblauw = diep. In de 2e en 3e uitgave van de 3e druk is dat consequent gedaan. Het kaartbeeld van de nieuwe kaarten is daardoor scherper. Het schutblad van de atlas is niet langer van 'gemarmerd' papier, maar van rood-bruin papier met daarop vergulde ornamenten en de 'Velhagen & Klasing-chimaera' (zie de plaatjes).

De kaarten van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije zijn grotendeels vernieuwd. Ze hebben een andere indeling en een andere schaal dan de kaarten in de 2e druk. Daardoor is een vergelijking in tabelvorm voor deze landen niet goed mogelijk. Er zijn ook nieuwe kaarten, met meer detail, van Groot-Brittannië, Italië, Turkije, Perzië en Afghanistan, Brits-Indië, Canada en Australië. Deze nieuwe kaarten (behalve nr. 137: Südostaustralien), en de bijgewerkte kaarten van Afrika (ontdekkingen, kolonisatie), zijn opgenomen in het supplement van 1893 voor de bezitters van de 1e en 2e druk van de atlas.

Er zijn niet alleen kaarten bijgewerkt of toegevoegd. Vrijwel alle thematische kaarten die in de 2e druk voorkwamen, over etnografie en klimaat, zijn in de 3e druk vervallen. Voor dergelijke informatie moest je het handboek aanschaffen. De atlas bevat dus bijna alleen maar topografische kaarten.Andrees Handatlas, 3rd edition (1893-1897)


© M. Witkam, 2006
(rev. 2009-05-20, 2010-01-07)

valid HTML    valid CSS