Andrees Handatlas, 8e druk (1922-1930)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1922 (8e druk, 1e uitgave), 1924 (2e uitgave), 1924/25 (3e uitgave: atlas 1924, register 1925), 1928 (4e uitgave), 1930 (5e uitgave)

Titelpagina atlas (1e uitgave): Andrees Allgemeiner Handatlas in 228 Haupt- und 198 Nebenkarten.
Mit vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis in besonderem Bande.
Achte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage.
Herausgegeben von Dr. Ernst Ambrosius.
Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1922
Vertaling:
Andrees algemene Handatlas in 228 hoofd- en 198 bijkaarten.
Met volledig alfabetisch register in een aparte band.
Achtste druk, compleet vernieuwd en uitgebreid.
Onder redactie van Dr. Ernst Ambrosius.
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1922

Titelpagina register (1e uitgave): Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas
Achte Auflage
Bielefeld und Leipzig 1922 Verlag von Velhagen & Klasing
Vertaling:
Register bij Andrees Handatlas
Achtste druk.
Bielefeld en Leipzig, 1922, uitgeverij Velhagen & Klasing.

Band

Andrees Handatlas 1930
Voorkant atlasband Andrees Handatlas 1930
Voorkant atlasband

De atlas werd geleverd in een band (31 × 45 cm) van donkerblauw 'calico' (gedrukt katoen); zie de plaatjes. Op de voorkant daarvan staat een ovalen motief met daarin, verguld, de titel "Andrees Handatlas", de druk "Achte Auflage" en het oostelijk en westelijk halfrond. Op de rug staan 'horizontaal' titel en druk, de V&K-Chimaera, en de naam van de uitgever. Op de achterkant staat de naam van de boekbinder "H. Fikentscher Buchbinderei, Leipzig". Het schutblad is van blauw-paars papier met daarop vergulde ornamenten en de V&K-Chimaera.

Het register werd geleverd in een aparte kleinere band (23,5 × 29 cm). Op de voorkant en de rug staat de titel "Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas". De combinatie van atlas en register was blijkbaar te zwaar voor één enkele band. Jammer genoeg – voor de verzamelaar – is dat aparte register vaak kwijtgeraakt.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina en 4 bladzijden inhoudsopgave met een overzicht van alle kaarten en een systematisch overzicht van – vooral – de thematische kaarten. Verder bevat de atlas genummerde bladzijden met kaarten in kleur.

In de 1e uitgave (1922) loopt de nummering van 1 t/m 224, met extra nummers zoals 118a. In totaal zijn dat 232 bladzijden. De meeste van die bladzijden zijn enkelzijdig bedrukt, maar op 32 achterkanten staan details van de kaarten op de voorkant – meestal van dichter bevolkte gebieden. In totaal zijn er in de 1e uitgave dus 264 bladzijden met kaarten. In de latere uitgaven neemt het aantal bladzijden verder toe.

De achterkanten hebben het nummer van de voorkant, voorafgegaan door de R van Rückseite (achterkant). Zo bevat bladzijde R.85 kaarten van de omgeving van Amsterdam en van Brussel, als aanvulling op blad 85.86 (Nederland en België). De gedetailleerde inhoud van de atlas is te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

De bladzijden met kaarten zijn van stevig papier. De meeste kaarten – op de voorkanten – beslaan twee bladzijden. De kaarten zijn bijna allemaal, met maand en jaar, gedateerd in de linker benedenhoek. In de 4e en 5e uitgave (1928, 1930) zijn voor de maanden Romeinse cijfers gebruikt. De achterkanten van de kaarten zijn niet gedateerd. Zie voor de details het overzicht van kaarten en datering.

Op de meeste kaarten worden, onderaan links en rechts, de namen genoemd van de cartografen en graveurs; bij de tabellen staat daarvan een overzicht. Soms wordt ook de projectiemethode genoemd.

Het register bevat titelpagina, 1 bladzijde inhoudsopgave van de atlas, 3 bladzijden met afkortingen en vertalingen van geografische begrippen: "Abkürzungen und Erklärungen" en 528 bladzijden met in de atlas voorkomende namen. Aan het einde staan nog 64 bladzijden aanvullingen: "Nachtrag zum Alphabetischen Namenverzeichnis".

Uitgaven

Van deze atlas bestaan vijf uitgaven

De totale oplage van de 8e druk (van de Duitse uitgave) was ongeveer 25.000 exemplaren.

Band

Titelpagina atlas

Atlasband, aantal bladzijden met kaarten

Talenkaartjes vervallen in 4e en 5e uitgave (behalve van Elzas-Lotharingen); soms vervangen door nieuwe bijkaarten. Zie het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

Registerband

Dateringen van de kaarten in mijn exemplaren

Vergelijking met de 7e druk

De 8e druk wijkt niet substantieel af van de 7e druk. Het blauw van de banden van atlas en register is minder donker. Het papier van de kaarten van de 1e uitgave (1922) is nog van slechte kwaliteit, met veel hout erin en dus erg bruin. In de latere uitgaven is de kwaliteit van het papier veel beter. De kleuren van de kaarten lijken iets feller.

De nummering van de kaarten komt overeen met die in de 7e druk. In de 1e uitgave (1922) zijn er, in vergelijking met de 7e druk van de atlas, enkele kaarten bij gekomen: Noord-Scandinavië (118a), Finland (118b.118c), Luchtvaart in Europa (R.119), Rusland (144a.145a en 144b.145b in plaats van één enkele kaart 144.145), Java en Midden-Sumatra (163a) en het midden van Zuid-Amerika (214a.215a). De kaart van Zuid-Finland (R.111 in de 7e druk) is vervallen.

In de latere uitgaven is de oorspronkelijk kaart Sterrenkunde (1.2) vervangen door twee nieuwe kaarten (1.2 en 1a.2a). Verder zijn er natuurkundige kaarten toegevoegd van de werelddelen Azië (146.147), Noord-Amerika (192.193) en Zuid-Amerika (210.211). De nummering van die kaarten is daardoor iets gewijzigd.

Zie voor details het overzicht van kaarten en datering.Andrees Handatlas, 8th edition (1922-1930)


© M. Witkam, 2006
(rev. 2008-12-20)

valid HTML    valid CSS