Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas

See below for (a summary of) this text in English.

Handboeken bij Andrees Handatlas van uitgeverij Velhagen & Klasing, Bielefeld en Leipzig.

Uitgaven


Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas

Handbooks for Andrees Handatlas from Velhagen & Klasing Publishers, Bielefeld and Leipzig.

Editions© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS