Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas (1894)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van het handboek. Daarbij hoort ook de pagina

Titelgegevens

Titel: Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1894 (1e druk; niet als zodanig aangegeven, maar de uitgave van 1895 was de 2e druk)

Titelpagina: Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas mit besonderer Berücksichtigung der politischen, kommerziellen und statistischen Verhältnisse.
Unter Mitwirkung von A. von Danckelmann, H. Gebauer, E. Jung, F. v. Juraschek, O. Krümmel, Ph. Paulitschke, W. Petzold, H. Polakowsky, J. Rein, S. Ruge herausgegeben von A. Scobel.
Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing. 1894.
Vertaling:
Geografisch handboek bij Andrees Handatlas met speciale aandacht voor de politieke, commerciële en statistische omstandigheden.
Met medewerking van A. von Danckelmann, H. Gebauer, E. Jung, F. v. Juraschek, O. Krümmel, Ph. Paulitschke, W. Petzold, H. Polakowsky, J. Rein, S. Ruge uitgegeven door A. Scobel, redacteur.
Bielefeld en Leipzig. Uitgeverij Velhagen & Klasing. 1894.

Inhoud

Handboek Andrees 1894
Band Handboek Andrees 1894
Band

Het boek bevat titelpagina (zie de plaatjes), 4 bladzijden inhoudsopgave, 650 bladzijden tekst, een uitgebreid register van ruim 35 bladzijden, een lijst met errata, en tenslotte een advertentie voor de atlas (zie de plaatjes). Het boek is helemaal gedrukt in 'Fraktur' ('gebroken schrift' of 'gotisch schrift'). Voor de hedendaagse lezer is dat pas na enige oefening goed te lezen.

Het boek begint met een 'algemeen deel', met gegevens over de planeet Aarde, weer en klimaat, en de oceanen. Daarna worden de werelddelen in detail beschreven: grootte, ligging, klimaat, flora en fauna, bevolking enz. Van elk werelddeel worden vervolgens de verschillende gebieden of landen beschreven: tekst, kaartjes (zwart-wit), tabellen en grafieken.

In tegenstelling tot de uitgave van 1882 bevat het handboek nu dus ook kaartjes en grafieken. De auteur is niet langer Richard Andree maar A. (Albert) Scobel.

InhoudsopgaveGeographisches Handbuch zu Andrees Handatlas (1894)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS