Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas (1899)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van het handboek. Daarbij hoort ook de pagina

Titelgegevens

Titel: Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1899 (3e druk)

Titelpagina: Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas mit besonderer Berücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und statistischen Verhältnisse.
Unter Mitwirkung von R. Credner, A. von Danckelmann, O. Drude, B. Foerster, W. Geistbeck, E. Jung, F. v. Juraschek, O. Krümmel, O. Lenz, K. Möbius, A. Penck, H. Polakowsky, J. Rein, S. Ruge, E. Schmidt herausgegeben von A. Scobel.
Dritte, völlig neubearbeitete Auflage. Mit 171 Kärtchen und Figuren im Text.
Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing. 1899.
Vertaling:
Geografisch handboek bij Andrees Handatlas met speciale aandacht voor de politieke, economische en statistische omstandigheden.
Met medewerking van R. Credner, A. von Danckelmann, O. Drude, B. Foerster, W. Geistbeck, E. Jung, F. v. Juraschek, O. Krümmel, O. Lenz, K. Möbius, A. Penck, H. Polakowsky, J. Rein, S. Ruge, E. Schmidt uitgegeven door A. Scobel, redacteur.
Derde druk, compleet vernieuwd. Met 171 kaartjes en grafieken.
Bielefeld en Leipzig. Uitgeverij Velhagen & Klasing. 1899.

Inhoud

Handboek Andrees 1899
Band Handboek Andrees 1899
Band

Het boek bevat titelpagina (zie de plaatjes), 6 bladzijden inhoudsopgave, een overzicht van kaartjes en grafieken, 947 bladzijden tekst en tabellen, een register van 46 bladzijden, en een lijst met errata. Het boek is helemaal gedrukt in 'Fraktur' ('gebroken schrift' of 'gotisch schrift'). Voor de hedendaagse lezer is dat pas na enige gewenning goed te lezen.

Het boek begint met een 'algemeen deel', met gegevens over de planeet Aarde, weer en klimaat, geologie, de oceanen, flora, fauna en bevolking.

Daarna worden de werelddelen in detail beschreven: grootte, ligging, klimaat, specifieke flora en fauna, bevolking enz. Van elk werelddeel worden vervolgens de verschillende gebieden of landen beschreven: tekst, kaartjes (zwart-wit), tabellen en grafieken. In de atlas zelf staan ook allerlei thematische kaarten in kleur.

InhoudsopgaveGeographisches Handbuch zu Andrees Handatlas (1899)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS