Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas (1909-1910)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van het handboek. Daarbij hoort ook de volgende pagina

Titelgegevens

Titel: Geographisches Handbuch zu Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1909-10 (5e druk, 2 delen)

Titelpagina: Geographisches Handbuch
Allgemeine Erdkunde, Länderkunde und Wirtschaftsgeographie
Unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben von Albert Scobel
Fünfte neubearbeitete und vermehrte Auflage    In zwei Bänden

Erster Band
Allgemeine Erdkunde, Länder- und Staatenkunde von Europa
Mit 522 Abbildungen und Karten im Text, 7 schwarzen und 5 bunten Einschaltbildern und einer farbigen Karte (1909)

Zweiter Band
Länder- und Staatenkunde der aussereuropäische Gebiete, Wirtschaftsgeographie
Mit 244 Abbildungen im Text, 7 schwarzen und 7 bunten Einschaltbildern (1910)

Bielefeld und Leipzig 1909/10
Verlag von Velhagen & Klasing
Vertaling:

Geographisch Handboek
Algemene, staatkundige en economische geografie
Met medewerking van de beste deskundigen uitgegeven door A. Scobel, redacteur
Vijfde, vernieuwde en uitgebreide, druk    In twee delen

Deel 1
Algemene aardrijkskunde, algemene en staatkundige aardrijkskunde van Europa
Met 522 illustraties en kaartjes in de tekst, 7 zwart-witte en 5 gekleurde illustraties buiten de tekst, en een kaart in kleur. (1909)

Deel 2
Algemene en staatkundige aardrijkskunde van de overige werelddelen, economische aardrijkskunde.
Met 244 illustraties en kaartjes in de tekst, 7 zwart-witte en 7 gekleurde illustraties buiten de tekst. (1910)

Bielefeld en Leipzig 1909/10
Uitgeverij Velhagen & Klasing.

Inhoud

Handboek Andrees 1909-10
Banden Handboek Andrees 1909-10
Banden

Deel 1 bevat titelpagina (ontbreekt in mijn exemplaar), een overzicht van de auteurs, 6 bladzijden inhoudsopgave, een overzicht van kaartjes en illustraties, 957 bladzijden tekst, foto's, kaartjes, grafieken en tabellen, en de in de titel genoemde kaart in kleur (geologische en tectonische kaart van Midden-Europa) en de 12 illustraties buiten de tekst.

Deel 2 bevat titelpagina (ontbreekt in mijn exemplaar), een overzicht van de auteurs, 7 bladzijden inhoudsopgave, een overzicht van kaartjes en illustraties, 757 bladzijden tekst, foto's, kaartjes, grafieken en tabellen, en de in de titel genoemde 14 illustraties buiten de tekst. Verder zijn er 10 bladzijden literatuuroverzicht, 47 bladzijden register (voor de beide delen) en een lijst met errata.

Het handboek begint met een 'algemeen deel', met gegevens over de planeet Aarde, weer en klimaat, geologie, de oceanen, flora, fauna en bevolking. Daarna worden Europa (in deel 1) en de overige werelddelen (in deel 2) in detail beschreven: grootte, ligging, klimaat, specifieke flora en fauna, bevolking enz.

Van elk werelddeel worden vervolgens de verschillende landen of gebieden beschreven: tekst, kaartjes, tabellen, grafieken, heel veel zwart-wit foto's, en de genoemde illustraties buiten de tekst (grotere zwart-wit foto's en reprodukties in kleur van aquarellen: zie de plaatjes). Van de grotere havensteden zijn ook steeds kaartjes opgenomen.

De boeken zijn helemaal gedrukt in 'Fraktur' ('gebroken schrift' of 'gotisch schrift'). Voor de hedendaagse lezer is dat pas na enige gewenning goed te lezen. Opvallend is, vergeleken met eerdere drukken van het handboek, het grote aantal zwart-wit foto's. Blijkbaar was de techniek van het reproduceren van foto's zo ver gevorderd dat dit nu ook mogelijk was. Op de hedendaagse lezer maakt dat niet veel indruk – de kwaliteit is niet geweldig – maar voor de toenmalige lezer moet het spectaculair geweest zijn.


InhoudsopgaveGeographisches Handbuch zu Andrees Handatlas (1909-1910)


© M. Witkam, 2006
(rev. 2008-11-07)

valid HTML    valid CSS