Atlas manuel de géographie moderne (1882-1884)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas manuel de géographie moderne
Uitgever: Librairie Hachette & Cie, Paris
Jaar: 1882 (1e en 2e uitgave), 1883 (3e uitgave), 1884 (4e uitgave)

Titelpagina: Atlas manuel de géographie moderne contentant cinquante-quatre cartes en couleurs
Paris, Librairie Hachette & Cie, 79, Boulevard Saint-Germain, 79
Vertaling:
Handatlas van de hedendaagse geografie in 54 gekleurde kaarten
Parijs, Boekhandel Hachette & Cie, 79, Boulevard Saint-Germain, 79

Band

Atlas manuel 1882
Rug met titel Atlas manuel 1882
Rug met titel

De band (30 × 43 cm) is van zwart 'calico' (gedrukt katoen) met leer op rug en hoeken. De rug is voorzien van vergulde ornamenten. Op de rug staan de titel "Atlas manuel de géographie moderne", en de namen van uitgever "Hachette et Cie." en boekbinder "Ch. Magnier, rel." (zie ook de plaatjes)

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave, een inleiding en 72 bladzijden met kaarten in kleur. In de inleiding staan twee bladzijden over de Franse schrijfwijze van plaatsnamen en over de uitspraak van verschillende talen. Verder bevat de inleiding vier bladzijden met Franse vertalingen van geografische begrippen ('Glossaire topographique'). De atlas heeft géén register van plaatsnamen.

De bladzijden van de inleiding en de kaarten zijn van dik papier, bijna karton, en tweezijdig bedrukt. Op de 'openslaande' kaartbladzijden, met twee nummers in het kaartenoverzicht, staan grote kaarten. Op de achterkanten daarvan, met één nummer in het overzicht, staan een of meer kleinere kaarten. Voor sommige gebieden was blijkbaar geen grote kaart meer beschikbaar. Daarom is bijvoorbeeld Italië op twee enkele bladzijden gedrukt (zie de plaatjes). De kaarten zijn niet gedateerd.

Ondanks de Duitse herkomst zijn er consequent Franse benamingen gebruikt (dus ook bijvoorbeeld in Alsace-Lorraine). Op elke vierde bladzijde staat onderaan de tekst "Paris, Hachette & Cie, imprimeurs-éditeurs, 79, boulevard St. Germain".

Uitgaven

Van deze atlas zijn vier uitgaven bekend. In de eerste uitgave was de inhoudsopgave onjuist omdat de dubbele bladen daarin één enkel nummer hadden gekregen (nummers 1 t/m 54 in plaats van 1 t/m 72). Dit is in de tweede uitgave gecorrigeerd.

De derde en vierde uitgave, van 1883 resp. 1884, vermelden het jaar op de titelpagina. In de uitgave van 1884 wordt, voor het eerst, de Duitse oorsprong van de atlas vermeld. Eerder was in de inleiding alleen sprake van "une édition française d'un ouvrage qui a obtenu à l'étranger un immense succès."

Vergelijking met de Duitse uitgave

De indeling van de atlas komt in grote lijnen overeen met die van de Duitse uitgave van Andree's Handatlas (1e druk, 1881). In tegenstelling tot de Duitse uitgave heeft de atlas geen afdeling met verklarende tekst en ook geen land- en zaakregister. De atlas heeft wel een inleiding van 6 pagina's.

De Franse uitgave bevat meer en gedetailleerdere kaarten van Frankrijk, en enkele hoogtekaarten. De thematische kaarten ontbreken. Er zijn ook veel minder kaarten van Duitsland. Enkele kaarten in de Franse uitgave zijn in de Duitse uitgave pas in de 2e druk (1887) verschenen. Zie verder de vergelijkende tabellen.

De kaarten van de Franse uitgave zijn steeds getekend met de meridiaan van Parijs; de kaarten van de Duitse uitgave met die van Greenwich. Het duidelijkst is dat verschil te zien bij de kaart van het noordpoolgebied (zie de plaatjes). Die is, in vergelijking met de kaart in de Duitse uitgave, ruim 2 graden gedraaid is (inderdaad: het verschil tussen Parijs en Greenwich).Atlas manuel de géographie moderne (1882-1884)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS