The Universal Atlas (Cassell, 1893)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: The Universal Atlas
Uitgever: Cassell & Company
Jaar: 1893

Titelpagina: The Universal Atlas.
Containing 117 Pages of Maps, and an Alphabetical Index of 125,000 Names.
Published for The Atlas Publishing Company, Limited, by Cassell & Company, Limited: London, Paris & Melbourne. 1893.
Vertaling:
De algemene atlas.
Bevat 117 bladzijden met kaarten en een alfabetisch register van 125.000 plaatsnamen.
Uitgegeven voor The Atlas Publishing Company, Limited, door Cassell & Company, Limited: Londen, Parijs & Melbourne. 1893.

Band

The Universal Atlas 1893
Band The Universal Atlas 1893
Band

De atlas is op verschillende manieren ingebonden. Een daarvan is een band die lijkt op de 'normale' band van de 2e druk van de Duitse uitgave: groen 'calico' (gedrukt katoen) met leer op hoeken en rug, met de titel in goud op de voorkant en 'verticaal' op de rug.

De atlas verscheen in afleveringen die je zelf moest (laten) inbinden. Er komen dus allerlei banden voor. Mijn exemplaar heeft een rood-beige band (31 × 43 cm) met rode leren hoeken en rug, zonder titel op de voorkant maar met titel (horizontaal) op de rug (zie de plaatjes).

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 2 bladzijden inhoudsopgave, 117 bladzijden kaarten in kleur, en een plaatsnamenregister van 106 bladzijden. De kaarten zijn enkelzijdig gedrukt op stevig papier. Sommige kaarten, met twee nummers in het kaartenoverzicht, beslaan twee bladzijden. Op de andere bladzijden, met één nummer in het overzicht, staan een of meer kleinere kaarten. De kaarten zijn niet gedateerd. Onderaan elke kaart staat links The Atlas Publishing Company, Limited en rechts Printed in Leipzig .

Vergelijking met de Duits uitgave

De Duitse Andrees Handatlas, 2e druk (1887-1890) is helemaal in het Engels vertaald. De indeling van de atlas komt in grote lijnen overeen met die van de Duitse uitgave, maar de kaarten van Groot-Brittannië staan natuurlijk wel vooraan. In tegenstelling tot de Duitse uitgave zijn in de Engelse uitgave de kaartbladen enkelzijdig bedrukt. Het papier is ook minder dik dan dat van de Duitse uitgave. De Duitse herkomst van de atlas blijkt eigenlijk alleen uit de mededeling Printed in Leipzig onderaan elke kaart.

De atlas bevat gedetailleerdere kaarten van Groot-Brittannië, India, Burma en Zuidoost-Australië. Die zijn in de Duitse Andrees Handatlas pas in de 3e druk verschenen. Verder zijn er kaarten van Canada (91, 92) die speciaal voor deze atlas zijn gemaakt. Van gebieden die voor een Engels publiek minder interessant zijn, zijn geen kaarten opgenomen. Dat zijn streken zoals het midden en oosten van Duitsland, Algerije en Duits Oost-Afrika. Zie verder de vergelijkende overzichten bij de tabellen.The Universal Atlas (Cassell, 1893)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS