The Times Atlas (1895-1900)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: The Times Atlas
Uitgever: The Office of The Times
Jaar: 1895-1900 (diverse uitgaven)

Titelpagina (1897): The Times Atlas.
Containing 117 Pages of Maps, and comprising 173 Maps
and an Alphabetical Index to 130,000 Names.
Published at the Office of The Times,
Printing House Square, London, E.C.  1897.
Vertaling:
The Times Atlas.
Bevat 117 bladzijden met, in totaal, 173 kaarten
en een register van 130.000 plaatsnamen.
Uitgegeven door het Bureau van The Times,
Printing House Square, Londen, E.C.  1897.

Titelpagina (1900): The Times Atlas (new edition)
Containing 132 Pages of Maps, and comprising 196 Maps
and an Alphabetical Index to 150,000 Names.
Published at the Office of The Times,
Printing House Square, London, E.C.  1900

Band

The Times Atlas 1897
Detail van de band
(scan, geretoucheerd) The Times Atlas 1897
Detail van de band

De atlas verscheen in 1895 in 15 wekelijkse afleveringen van 1 shilling (1/20 pond) per stuk. Daarbij werden verschillende banden geleverd. Dit exemplaar heeft een band (30 × 42 cm; in nogal desolate toestand) die lijkt op de band van de Duitse uitgave: groen 'calico' (gedrukt katoen) met leer op rug en hoeken. Op de voorkant staan de titel "The Times Atlas" in vergulde 'gotische' letters, een klok en eikebladeren. Op de rug staat dezelfde titel verticaal. De bladzijden zijn verguld op snee.

De uitgave van 1900, in feite een geheel nieuwe druk, verscheen vanaf 1899 in 24 wekelijkse aflevering, ook van elk 1 shilling. Het kaartformaat was groter, dus de band ook: 30 × 45 cm. De 'luxe-uitvoering' is van donkerblauw 'calico', met daarin gepreegd het oostelijk halfrond, en met vergulde titel, klok en eikebladeren. Rug en hoeken zijn weer voorzien van leer. Op de rug staat de titel weer verticaal, en de bladzijden zijn verguld op snee. Er waren ook minder luxueuze banden leverbaar.

Inhoud

De uitgaven tot en met 1899 hebben een titelpagina, 2 bladzijden inhoudsopgave: 'List of Maps' en 117 bladzijden met kaarten in kleur (enkelzijdig bedrukt, veel kaarten op 2 pagina's). In 1898 werd één bladzijde toegevoegd met een kaart van Nieuw-Zeeland. De atlas heeft een plaatsnamenregister: 112 bladzijden in de uitgave van 1897. De uitgave van 1900 is uitgebreid tot 132 bladzijden met kaarten en 120 bladzijden register. De gedetailleerde inhoud is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal (uitgave 1897 en uitgave 1900).

De kaarten zijn enkelzijdig gedrukt op stevig papier. De kaarten zijn niet gedateerd. Wel staan er, linksonder op de kaarten, 'symbolen'
 asterisk (asterisk)
 ster6 (zespunts ster)
 ster8 (achtpunts ster)
 kruis (kruis)
op de plaats waar in de Duitse uitgave de datum staat (zie het overzicht van kaarten en 'symbolen'). Het is niet duidelijk of die symbolen iets met een datering te maken hebben. Op de kaarten van de uitgave van 1900 komen deze symbolen niet meer voor.

Uitgaven

Er zijn uitgaven van 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 en 1900. Vanaf 1898 heeft de atlas 118 bladzijden met kaarten, vanaf 1900 zelfs 132. De meest opvallende aanvullingen in 1900 zijn de geologische kaarten van de Briste Eilanden en detailkaarten van de Verenigde Staten. De uitgave van 1900 bevat ook kaarten die ontleend zijn aan de 4e druk van de Duitse Andrees Handatlas.

Vergelijking met Andrees Handatlas (3e druk)

De atlas is helemaal in het Engels; de Duitse oorsprong is dus niet te herkennen. Er zijn ook verder duidelijke verschillen met de Duitse uitgave. Natuurlijk staan de kaarten van Groot-Brittannië vooraan. Verder is er minder aandacht voor gebieden in Europa die voor een Engels publiek weinig relevant zijn, zoals het oosten van Duitsland, delen van Oostenrijk-Hongarije en West-Rusland. Ook van gebieden buiten Europa, zoals Algerije en Duits Oost-Afrika, is soms minder of geen kaartmateriaal opgenomen.

Wel zijn er twee aparte kaarten van Canada die speciaal voor de Engelse uitgave vervaardigd zijn. Ook de geologische kaarten van de Britse Eilanden (in de uitgave van 1900) komen niet voor in de Andrees Handatlas. De ondergrond ervan is wel ontleend aan kaarten uit de Duitse atlas.

Opvallend is dat voor sommige kaarten gebruik is gemaakt van materiaal uit de 2e druk van de Duitse atlas (1887-1890). Dat geldt vooral voor detailkaarten van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, maar bijvoorbeeld ook voor de kaarten van Perzië en Afghanistan. Ook enkele thematische kaarten die in de Duitse 3e druk waren vervallen, zijn wel in de Engelse uitgave opgenomen. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in de vergelijkende tabel.The Times Atlas (1895-1900)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS