Supplement Andrees Handatlas 1887

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van het supplement. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Supplement bij Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1887

Titelpagina: Supplement zur ersten Auflage von Richard Andrees Handatlas
enthaltend die 33 Seiten neuer Karten der zweiten Auflage von 1887
Apart für die Besitzer der ersten Auflage
Herausgegeben von der Geograpischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig
Inhalt des Supplements: ... (zie kaartenoverzicht)
Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing, 1887
Vertaling:
Supplement bij de eerste druk van Richard Andrees Handatlas
met de 33 bladzijden nieuwe kaarten van de tweede druk van 1887
Apart verkrijgbaar voor de bezitters van de eerste druk
Uitgegeven door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Inhoud van het supplement: ... (zie kaartenoverzicht)
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1887

Supplement Andrees Handatlas 1887
Bewaarmap Supplement Andrees Handatlas 1887
Bewaarmap

Band

Het supplement verscheen vanaf 1886 in drie afleveringen van losse kaarten (zie de plaatjes). De kaarten konden net als de atlas ingebonden worden, maar dat was betrekkelijk duur. Daarom was een map (29 × 43 cm) leverbaar om de losse kaarten in te bewaren. Deze map van groen 'calico' (gedrukt katoen) sloot qua stijl aan bij de 'normale' band van de 1e druk van de atlas (zie de plaatjes).

Inhoud

Het supplement bevat de titelpagina met inhoudsopgave, die als blad 1 telt (zie de plaatjes), en 33 bladzijden met kaarten in kleur. Evenmin als bij de 1e druk is er een register. De bladzijden met kaarten zijn van dik papier, bijna karton, en tweezijdig bedrukt. Op de 'openslaande' bladzijden 4.5, 24.25, 28.29 en 32.33, staan grote kaarten; op de andere bladzijden een of meer kleinere.

De kaarten zijn meestal gedateerd in linker onderhoek (maand en jaar). Deze datering is gelijk aan die van de overeenkomstige kaarten uit de 2e druk van de atlas. Soms zijn er, ondanks de gelijke datering, kleine verschillen. De kaart van Duits Oost-Afrika in het supplement is duidelijk anders dan die in de 2e druk van de atlas (zie de plaatjes). Zie verder het kaartenoverzicht (bij de tabellen).Supplement Andrees Handatlas 1887


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS