Supplement Andrees Handatlas 1899

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van het supplement. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Supplement bij Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1899

Titelpagina: Supplement zur zweiten und dritten Auflage von Andrees Handatlas
enthaltend die 53 Seiten neuer Karten der vierten Auflage von 1899.
Herausgegeben von A. Scobel.
Ausgeführt von der Geograpischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld und Leipzig    Verlag von Velhagen & Klasing    1899
Vertaling:
Supplement bij de tweede en derde druk van Andrees Handatlas
met de 53 bladzijden met nieuwe kaarten van de vierde druk van 1899.
Onder redactie van A. Scobel.
Uitgevoerd door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Bielefeld en Leipzig    Uitgeverij Velhagen & Klasing    1899

Map

Supplement Andrees 1899
Bewaarmap Supplement Andrees 1899
Bewaarmap

Het supplement verscheen in vier afleveringen van losse kaarten. Omdat het betrekkelijk duur was om de kaarten net als de atlas in te binden, werd een map (30 × 47,5 cm) geleverd om de losse kaarten in te bewaren. Deze map is van groen 'calico' (gedrukt katoen) met een rode 'gemarmerde' binnenkant, in dezelfde stijl als de 'normale' band van de 1e en de 2e druk (zie de plaatjes). Op de voorkant staat de titel: "Supplement zur zweiten und dritten Auflage von Andrees Handatlas" en op de rug staat 'verticaal' in zwarte letters: "Supplement Andrees Handatlas".

Inhoud

Het supplement bevat titelpagina met inhoudsopgave en 53 bladzijden met kaarten in kleur, op stevig papier en enkelzijdig bedrukt. Er is geen register bij de kaarten. Zie voor de volledige lijst het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn meestal gedateerd in de linker benedenhoek. De dateringen zijn vrijwel gelijk aan die van de overeenkomstige kaarten in de 4e druk van de atlas. Verdere details staan in het overzicht van kaarten en datering.

De kaarten van het supplement zijn, net als veel kaarten in de atlas zelf, voorzien van de namen van de cartografen (linksonder) en graveurs (rechtsonder).Supplement Andrees Handatlas 1899


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS