Neuer Volks- und Familien-Atlas (1901-1909)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Neuer Volks- und Familien-Atlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1901, 1902, 1905, 1907, 1909

Titelpagina (1e uitgave, 1901): Velhagen & Klasings Neuer Volks- und Familien-Atlas in einhundert Kartenseiten
Herausgegeben von A. Scobel
Ausgeführt von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig
Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing, 1901
(achterop: Kartendruck von C. Schönert in Leipzig)
Vertaling:
Velhagen & Klasings Nieuwe Volks- en Familie-atlas met 100 bladzijden kaarten
Uitgegeven door A. Scobel
Uitgevoerd door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig
Bielefeld en Leipzig, Uitgeverij Velhagen & Klasing, 1901
(kaarten gedrukt bij C. Schönert in Leipzig)

N.B. De uitgever gebruikt in de titel, onder andere in Klaſing, de letter ſ (een 'lange s'), die erg op een f lijkt. De atlas wordt daarom regelmatig beschreven onder de titel "Velhagen & Klafings ..." met een f.

Band

Volks u. Familien-Atlas 1907
Voorkant band Volks u. Familien-Atlas 1907
Voorkant band

De atlas werd, in de stijl van de tijd, geleverd in een Jugendstil-band van beige 'calico' (gedrukt katoen). De afmetingen van de band zijn 30 × 45 cm (breedte × hoogte), dus net iets kleiner dan die van Andrees Handatlas. Op de voorkant van de band staat de titel "Velhagen & Klasings Neuer Volks- u. Familien-Atlas" in rode letters, in een Jugendstil-variant van 'Fraktur' ('gebroken schrift' of 'gotisch schrift'). De voorkant is verder voorzien van gestileerde bladeren. Op de achterkant staat in het midden het logo van de uitgever V&K (Velhagen & Klasing) en onderaan de naam van de boekbinder (Julius Hager, Buchbinderei, Leipzig).

Op de schutbladen, voorin en achterin, staat het oostelijk halfrond afgebeeld, eenmaal met en eenmaal zonder V&K-logo, op een achtergrond van gestileerde bladeren - ook weer helemaal in Jugendstil.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 2 bladzijden inhoudsopgave en 100 bladzijden met kaarten in kleur (vanaf 1902: 102 bladzijden). De atlas heeft geen plaatsnamenregister.

De bladzijden met kaarten zijn van stevig papier en enkelzijdig bedrukt. De meeste kaarten beslaan twee bladzijden. De gedetailleerde inhoud is te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal bij de tabellen.

De kaarten in de atlas zijn overgenomen uit Andrees Handatlas van dezelfde periode. De kaarten zijn bijna allemaal, met maand en jaar, gedateerd in de linker onderhoek. Zie voor details de tabel van kaarten en datering.

Uitgaven

Van de atlas zijn uitgaven bekend uit 1901, 1902, 1905, 1907 en 1909. De totale oplage was ongeveer 80.000 exemplaren. De uitgaven vanaf 1902 hebben geen jaartal meer op het titelblad. Ze zijn te dateren aan de hand van de kaarten. Vanaf 1902 heeft de atlas twee extra kaarten (101: Nieuw-Zeeland, 102: Palestina).

In mijn exemplaar uit 1901 loopt de datering van de kaarten van januari 1900 t/m mei 1901. Opvallend is dat in de latere uitgaven maar enkele kaarten geactualiseerd zijn. In mijn exemplaar uit 1905 hebben vijf kaarten een datum van januari 1905, waaronder de twee extra kaarten 101 en 102. De overige kaarten zijn dus nog steeds uit 1900/1901. In mijn exemplaar uit 1907 hebben vier van die vijf een nieuwe datum van augustus/september 1907. Zie verder het overzicht van kaarten en datering bij de tabellen.

Vergelijking van de Volksatlas met Andrees Handatlas 1899 (4e druk)

De Volksatlas is een beknopte uitgave van de 4e druk van Andrees Handatlas. Het aantal bladzijden met kaarten, 100 of 102, is aanmerkelijk kleiner dan het aantal van 186 in de Handatlas. Uit de Handatlas zijn vooral die kaarten weggelaten die voor een 'populaire' Duitse atlas van minder belang werden geacht: de thematische kaarten en de detailkaarten van andere landen dan Duitsland.

Ook het register van de Handatlas ontbreekt in de Volksatlas. De prijs was wel een heel stuk lager: 12,50 mark voor de Volksatlas en 32 mark voor de Handatlas. Aan het uiterlijk van de atlas, band en schutbladen, is veel zorg besteed. De uitgeverij probeerde met het aantrekkelijke uiterlijk en de lage prijs duidelijk een groter publiek aan te spreken.Neuer Volks- und Familien-Atlas (1901-1909)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS