Andree-Peschel, Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs (1878)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andree-Peschel, Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1878

Titelpagina: Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs
herausgegeben von Richard Andree und Oscar Peschel
ausgeführt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
25 Karten mit Text.
Inhalt: ...
Bielefeld und Leipzig  Verlag von Velhagen & Klasing  1878.
Vertaling:
Fysisch-statistische Atlas van het Duitse Rijk
onder redactie van Richard Andree en Oscar Peschel
geproduceerd door de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
25 kaarten met begeleidende tekst.
Inhoud: ...
Bielefeld en Leipzig  Uitgeverij Velhagen & Klasing  1878.

Band

Dit exemplaar van de atlas heeft een kartonnen band met linnen rug  (25 × 37 cm, B × H).  Op de voorkant staat de volledige titel en op de rug de korte titel "Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs". De achterkant is versierd met een ornament binnen een rechthoekig kader.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met daarop ook de inhouds­opgave. Daarna is er een bladzijde met het voorwoord. Vervolgens zijn er 60 bladzijden met verklarende tekst bij de kaarten en aan het einde enkele errata. Tenslotte zijn er 25 kaartbladen, van ieder twee bladzijden, met kaarten van Duitsland over allerlei thema's uit de fysische geografie. Op sommige bladen staan 2 kaarten, elk van één bladzijde, zoals ook blijkt uit de nummering in de inhoudsopgave: 9a en 9b enz.

Het kaartendeel van de atlas begint met een hoogtekaart. Daarna komen 5 bladen met meteorologische kaarten, 1 kaart over kolen- en turfwinning, 2 kaarten over het (staats)bos, 3 etnografische kaarten, 2 geologische kaarten, 6 demografische kaarten, 4 kaartbladen over de veeteelt, en tenslotte een blad met kaarten over het analfabetisme en over de plattelandsbevolking. De kaarten hebben vlakkleur voor de verschillende thema's.

Op de kaarten staan steeds de schaal en naam van de tekenaar genoemd – Richard Andree, Ernst Hasse, Julius Iwan Kettler, Otto Krümmel, Gustav Leipoldt, F.W. Putzger, Th.H. Schunke en K. Zittel. In de bovenmarge staat het bladnummer. In de benedenmarge staat links de titel van de atlas en rechts de naam van de uitgever. Op 16 van de 25 kaarten staat vermeld dat ze gedrukt zijn bij Wagner & Debes in Leipzig. Zie voor de details de lijst van kaarten, druk, auteur en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurendruk. Daarbij zijn de oorspronkelijke lithografieën (steengravures) overgezet op zinkplaten, waarmee in hoge oplage in kleur kon worden gedrukt.

Uitgaven

Oorspronkelijk verscheen de atlas in 2 banden. In 1876 verscheen de eerste band met de kaarten 1-12, in 1878 de tweede met de kaarten 13-25. Later is de volledige atlas ook verschenen in één band, zoals dit exemplaar.Andree-Peschel, Physikalisch-statistischer Atlas des Deutschen Reichs (1878)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS