William R. Shepherd, Historical Atlas, 6e druk (1927)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


William R. Shepherd, Historical Atlas, 6th edition (1927)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Band / Binding
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorkant band / Front cover Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorkant band / Front cover   XL

Titelpagina, voorwoord enz. / Title page, preface etc.
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Titelpagina / Title page Shepherd, Historical Atlas, 1927
Titelpagina / Title page   XL
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorwoord 1 / Preface 1 Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorwoord 1 / Preface 1   XL

Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorwoord 2 / Preface 2 Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorwoord 2 / Preface 2   XL
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Inhoudsopgave 1 / Table of contents 1 Shepherd, Historical Atlas, 1927
Inhoudsopgave 1 / Table of contents 1   XL

Shepherd, Historical Atlas, 1927
Inhoudsopgave 2 / Table of contents 2 Shepherd, Historical Atlas, 1927
Inhoudsopgave 2 / Table of contents 2   XL
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Inhoudsopgave 3 / Table of contents 3 Shepherd, Historical Atlas, 1927
Inhoudsopgave 3 / Table of contents 3   XL

Shepherd, Historical Atlas, 1927
Register 1 / Index 1 Shepherd, Historical Atlas, 1927
Register 1 / Index 1   XL
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Register 2, ... / Index 2, ... Shepherd, Historical Atlas, 1927
Register 2, ... / Index 2, ...   XL

Kaarten / Maps
Shepherd, Historical Atlas, 1927
2.3. Physical Map of Europe, Western Asia and Northern Africa Shepherd, Historical Atlas, 1927
2.3. Physical Map of Europe, Western Asia and Northern Africa   XL
Europa, West-Azië en Noord-Afrika, natuurkundig
Shepherd, Historical Atlas, 1927
4. Mycenean Greece and the Orient about 1450 B. C. Shepherd, Historical Atlas, 1927
4. Mycenean Greece and the Orient about 1450 B. C.   XL
Myceens Griekenland en het Oosten, ca. 1450 v. Chr.

Shepherd, Historical Atlas, 1927
5. The Assyrian Empire and the Region about the Eastern Mediterranean, 750-625 B. C. Shepherd, Historical Atlas, 1927
5. The Assyrian Empire and the Region about the Eastern Mediterranean, 750-625 B. C.   XL
Het Rijk van de Assyriërs en het oostelijke Middellandse Zeegebied, 750-625 v. Chr.
Shepherd, Historical Atlas, 1927
6.7. Reference Map of Ancient Palestine Shepherd, Historical Atlas, 1927
6.7. Reference Map of Ancient Palestine   XL
Palestina in de Oudheid

Shepherd, Historical Atlas, 1927
8. The Orient 600-500 B. C. The Beginnings of Historic Greece, 700-600 B. C.
9. Vicinity of Troy. The Shores of the Propontis. Plan of Olympia Shepherd, Historical Atlas, 1927
8. The Orient 600-500 B. C. The Beginnings of Historic Greece, 700-600 B. C.   XL
Het Oosten 600-500 v. Chr. Het vroege historische Griekenland, 700-600 v. Chr.
9. Vicinity of Troy. The Shores of the Propontis. Plan of Olympia   XL
Troje en omgeving. Propontis (Zee van Marmara). Olympia
Shepherd, Historical Atlas, 1927
10.11. Reference Map of Ancient Greece. Northern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
10.11. Reference Map of Ancient Greece. Northern Part   XL
Griekenland in de Oudheid, noordelijk deel

Shepherd, Historical Atlas, 1927
12. Greek and Phoenician Settlements in the Mediterranean Basin, about 550 B. C. Shepherd, Historical Atlas, 1927
12. Greek and Phoenician Settlements in the Mediterranean Basin, about 550 B. C.   XL
Griekse en Fenicische nederzettingen in het Middellandse Zeegebied, ca. 550 v. Chr.
Shepherd, Historical Atlas, 1927
13. Greece at the Time of the War with Persia. The Athenian Empire at its Height Shepherd, Historical Atlas, 1927
13. Greece at the Time of the War with Persia. The Athenian Empire at its Height   XL
Griekenland tijdens de Perzische Oorlogen. Het hoogtepunt van het Atheense Rijk

Shepherd, Historical Atlas, 1927
14.15. Reference Map of Ancient Greece. Southern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
14.15. Reference Map of Ancient Greece. Southern Part   XL
Griekenland in de Oudheid, zuidelijk deel
Shepherd, Historical Atlas, 1927
16. Reference Map of Attica. Plan of Thermopylae
17. Greece at the Beginning of the Peloponnesian War. Greece under Theban Headship Shepherd, Historical Atlas, 1927
16. Reference Map of Attica. Plan of Thermopylae   XL
Attica. Thermopylae
17. Greece at the Beginning of the Peloponnesian War. Greece under Theban Headship   XL
Griekenland aan het begin van de Peloponnesische Oorlog. Griekenland onder hegemonie van Thebe

Shepherd, Historical Atlas, 1927
18.19. The Macedonian Empire, 336-323 B. C. Shepherd, Historical Atlas, 1927
18.19. The Macedonian Empire, 336-323 B. C.   XL
Het Macedonische Rijk, 336-323 v. Chr.
Shepherd, Historical Atlas, 1927
20. Reference Map of Asia Minor under the Greeks and Romans Shepherd, Historical Atlas, 1927
20. Reference Map of Asia Minor under the Greeks and Romans   XL
Klein-Azië onder de Grieken en Romeinen

Shepherd, Historical Atlas, 1927
22.23. Plans of Rome and Athens Shepherd, Historical Atlas, 1927
22.23. Plans of Rome and Athens   XL
Rome en Athene
Shepherd, Historical Atlas, 1927
24. Republican Forum. Imperial Forums Shepherd, Historical Atlas, 1927
24. Republican Forum. Imperial Forums   XL
Forum tijdens de Republiek. Fora in de Keizertijd

Shepherd, Historical Atlas, 1927
26.27. Reference Map of Ancient Italy. Northern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
26.27. Reference Map of Ancient Italy. Northern Part   XL
Italië in de Oudheid, noordelijk deel
Shepherd, Historical Atlas, 1927
29. The Growth of Roman Power in Italy Shepherd, Historical Atlas, 1927
29. The Growth of Roman Power in Italy   XL
Toename van de macht van Rome in Italië

Shepherd, Historical Atlas, 1927
30.31. Reference Map of Ancient Italy. Southern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
30.31. Reference Map of Ancient Italy. Southern Part   XL
Italië in de Oudheid, zuidelijk deel
Shepherd, Historical Atlas, 1927
32. Rome and Carthage at the Beginning of the Second Punic War, 218 B. C.
33. The Growth of Roman Power in Asia Minor Shepherd, Historical Atlas, 1927
32. Rome and Carthage at the Beginning of the Second Punic War, 218 B. C.   XL
Rome en Carthago aan het begin van de Tweede Punische Oorlog, 218 v. Chr.
33. The Growth of Roman Power in Asia Minor   XL
Toename van de macht van Rome in Klein-Azië

Shepherd, Historical Atlas, 1927
34.35. Territorial Expansion of Rome Shepherd, Historical Atlas, 1927
34.35. Territorial Expansion of Rome   XL
Groei van het Romeinse Rijk
Shepherd, Historical Atlas, 1927
38.39. Reference Map of the European Provinces of the Roman Empire Shepherd, Historical Atlas, 1927
38.39. Reference Map of the European Provinces of the Roman Empire   XL
Europese provincies van het Romeinse Rijk

Shepherd, Historical Atlas, 1927
42.43. The Roman Empire about 395 Shepherd, Historical Atlas, 1927
42.43. The Roman Empire about 395   XL
Het Romeinse Rijk, ca. 395
Shepherd, Historical Atlas, 1927
45. Germanic Migrations and Conquests, 150-1066 Shepherd, Historical Atlas, 1927
45. Germanic Migrations and Conquests, 150-1066   XL
Germaanse volksverhuizingen en veroveringen, 150-1066

Shepherd, Historical Atlas, 1927
46.47. Development of Christianity to 1300 Shepherd, Historical Atlas, 1927
46.47. Development of Christianity to 1300   XL
Uitbreiding van het Christendom tot 1300
Shepherd, Historical Atlas, 1927
48. The Roman and Hunnic Empires about 450 Shepherd, Historical Atlas, 1927
48. The Roman and Hunnic Empires about 450   XL
Het Romeinse Rijk en het Rijk van de Hunnen, ca. 450

Shepherd, Historical Atlas, 1927
49. Physical Map of the British Isles Shepherd, Historical Atlas, 1927
49. Physical Map of the British Isles   XL
Britse Eilanden, natuurkundig
Shepherd, Historical Atlas, 1927
50.51. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 486 Shepherd, Historical Atlas, 1927
50.51. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 486   XL
De Germaanse koninkrijken en het Oost-Romeinse Rijk in 486

Shepherd, Historical Atlas, 1927
50.51. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 486 Shepherd, Historical Atlas, 1927
50.51. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 486   XL
De Germaanse koninkrijken en het Oost-Romeinse Rijk in 486
Shepherd, Historical Atlas, 1927
52. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire, 526-600
53. The Califate in 750. Growth of Frankish Power, 481-814 Shepherd, Historical Atlas, 1927
52. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire, 526-600   XL
De Germaanse koninkrijken en het Oost-Romeinse Rijk, 526-600
53. The Califate in 750. Growth of Frankish Power, 481-814   XL
Het Kalifaat in 750. Groei van het Frankische Rijk, 481-814

Shepherd, Historical Atlas, 1927
54.55. The Carolingian and Byzantine Empires and the Califate about 814 Shepherd, Historical Atlas, 1927
54.55. The Carolingian and Byzantine Empires and the Califate about 814   XL
Het Frankische Rijk, het Byzantijnse Rijk en het Kalifaat, ca. 814
Shepherd, Historical Atlas, 1927
56. Disruption of the Carolingian Empire, 843-888 Shepherd, Historical Atlas, 1927
56. Disruption of the Carolingian Empire, 843-888   XL
Verdeling van het Frankische Rijk, 843-888

Shepherd, Historical Atlas, 1927
57. The Peoples of Europe about 900 Shepherd, Historical Atlas, 1927
57. The Peoples of Europe about 900   XL
Volkeren in Europa, ca. 900
Shepherd, Historical Atlas, 1927
58.59. Europe and the Byzantine Empire about 1000 Shepherd, Historical Atlas, 1927
58.59. Europe and the Byzantine Empire about 1000   XL
Europa en het Byzantijnse Rijk, ca. 1000

Shepherd, Historical Atlas, 1927
60. The British Isles in the Ninth and Tenth Centuries
61. France about 1035 Shepherd, Historical Atlas, 1927
60. The British Isles in the Ninth and Tenth Centuries   XL
Britse Eilanden in de 9e en 10e eeuw
61. France about 1035   XL
Frankrijk, ca. 1035
Shepherd, Historical Atlas, 1927
62.63. Central Europe, 919-1125 Shepherd, Historical Atlas, 1927
62.63. Central Europe, 919-1125   XL
Midden-Europa, 919-1125

Shepherd, Historical Atlas, 1927
64. Italy about 1050. Dominions of Cnut, 1014-1035
65. Dominions of William the Conqueror about 1087 Shepherd, Historical Atlas, 1927
64. Italy about 1050. Dominions of Cnut, 1014-1035   XL
Italië, ca. 1050. Gebieden van Knoet, 1014-1035
65. Dominions of William the Conqueror about 1087   XL
Gebied van Willem de Veroveraar, ca. 1087
Shepherd, Historical Atlas, 1927
66.67. Europe and the Mediterranean Lands about 1097 Shepherd, Historical Atlas, 1927
66.67. Europe and the Mediterranean Lands about 1097   XL
Europa en het Middellandse Zeegebied, ca. 1097

Shepherd, Historical Atlas, 1927
68. Asia Minor and the States of the Crusaders in Syria, about 1140
69. France, 1154-1184 Shepherd, Historical Atlas, 1927
68. Asia Minor and the States of the Crusaders in Syria, about 1140   XL
Klein-Azië en de Kruisvaardersstaten in Syrië, ca. 1140
69. France, 1154-1184   XL
Frankrijk, 1154-1184
Shepherd, Historical Atlas, 1927
70.71. Europe and the Mediterranean Lands about 1190 Shepherd, Historical Atlas, 1927
70.71. Europe and the Mediterranean Lands about 1190   XL
Europa en het Middellandse Zeegebied, ca. 1190

Shepherd, Historical Atlas, 1927
72. The Holy Roman Empire under the Hohenstaufen, 1138-1254 Shepherd, Historical Atlas, 1927
72. The Holy Roman Empire under the Hohenstaufen, 1138-1254   XL
Het Heilige Roomse Rijk onder de Hohenstaufen
Shepherd, Historical Atlas, 1927
73. The Mediterranean Lands after 1204 Shepherd, Historical Atlas, 1927
73. The Mediterranean Lands after 1204   XL
Het Middellandse Zeegebied na 1204

Shepherd, Historical Atlas, 1927
74.75. The British Isles about 1300. Plan of London about 1300. Vicinity of London, 1200-1600 Shepherd, Historical Atlas, 1927
74.75. The British Isles about 1300. Plan of London about 1300. Vicinity of London, 1200-1600   XL
Britse Eilanden, ca. 1300. Londen, ca. 1300. Omgeving van Londen, 1200-1600
Shepherd, Historical Atlas, 1927
76. France in 1328 Shepherd, Historical Atlas, 1927
76. France in 1328   XL
Frankrijk in 1328

Shepherd, Historical Atlas, 1927
77. Europe in 1360 Shepherd, Historical Atlas, 1927
77. Europe in 1360   XL
Europa in 1360
Shepherd, Historical Atlas, 1927
78.79. Central Europe in 1378 Shepherd, Historical Atlas, 1927
78.79. Central Europe in 1378   XL
Midden-Europa in 1378

Shepherd, Historical Atlas, 1927
80. Spread of German Settlements to the Eastward, 800-1400
81. The Great Schism, 1378-1417. France in 1453 Shepherd, Historical Atlas, 1927
80. Spread of German Settlements to the Eastward, 800-1400   XL
Uitbreiding van Duitse vestiging naar het oosten, 800-1400
81. The Great Schism, 1378-1417. France in 1453   XL
Het Westers Schisma, 1378-1417. Frankrijk in 1453
Shepherd, Historical Atlas, 1927
82.83. Spain, 910-1492 Shepherd, Historical Atlas, 1927
82.83. Spain, 910-1492   XL
Spanje, 910-1492

Shepherd, Historical Atlas, 1927
84. England and France, 1455-1494
85. Brandenburg 1320-1515. The Wettin Lands, 1221-1485 Shepherd, Historical Atlas, 1927
84. England and France, 1455-1494   XL
Engeland en Frankrijk, 1455-1494
85. Brandenburg 1320-1515. The Wettin Lands, 1221-1485   XL
Brandenburg 1320-1515. Het gebied van het Huis Wettin, 1221-1485
Shepherd, Historical Atlas, 1927
86.87. Central Europe about 1477 Shepherd, Historical Atlas, 1927
86.87. Central Europe about 1477   XL
Midden-Europa, ca. 1477

Shepherd, Historical Atlas, 1927
88. Decline of German Power in the Baltic Region, 1380-1560 Shepherd, Historical Atlas, 1927
88. Decline of German Power in the Baltic Region, 1380-1560   XL
Verval van de Duitse macht in het Oostzeegebied, 1380-1560
Shepherd, Historical Atlas, 1927
89. The Byzantine Empire, 1265-1355 Shepherd, Historical Atlas, 1927
89. The Byzantine Empire, 1265-1355   XL
Het Byzantijnse Rijk, 1265-1355

Shepherd, Historical Atlas, 1927
90. Italy about 1494 Shepherd, Historical Atlas, 1927
90. Italy about 1494   XL
Italië, ca. 1494
Shepherd, Historical Atlas, 1927
91. The Swiss Confederation, 1291-1513 Shepherd, Historical Atlas, 1927
91. The Swiss Confederation, 1291-1513   XL
Zwitsers Eedgenootschap, 1291-1513

Shepherd, Historical Atlas, 1927
92. The Mongol Dominions, 1300-1405 Shepherd, Historical Atlas, 1927
92. The Mongol Dominions, 1300-1405   XL
Mongoolse rijken, 1300-1405
Shepherd, Historical Atlas, 1927
93. The Ottoman Empire, 1451-1481. Constantinople Shepherd, Historical Atlas, 1927
93. The Ottoman Empire, 1451-1481. Constantinople   XL
Het Ottomaanse Rijk, 1451-1481. Constantinopel

Shepherd, Historical Atlas, 1927
94.95. Ecclesiastical Map of Western Europe in the Middle Ages Shepherd, Historical Atlas, 1927
94.95. Ecclesiastical Map of Western Europe in the Middle Ages   XL
Bisdommen in West-Europa in de Middeleeuwen
Shepherd, Historical Atlas, 1927
96. Plan of Rome in the Middle Ages. The Roman Suburbicarian Bishoprics
97. Ecclesiastical Map of the British Isles in the Middle Ages Shepherd, Historical Atlas, 1927
96. Plan of Rome in the Middle Ages. The Roman Suburbicarian Bishoprics   XL
Rome in de Middeleeuwen. De suburbicaire bisdommen bij Rome
97. Ecclesiastical Map of the British Isles in the Middle Ages   XL
Bisdommen op de Briste Eilanden in de Middeleeuwen

Shepherd, Historical Atlas, 1927
98.99. Mediaeval Commerce (Europe) Shepherd, Historical Atlas, 1927
98.99. Mediaeval Commerce (Europe)   XL
Handelsroutes in de Middeleeuwen (Europa)
Shepherd, Historical Atlas, 1927
100. Rural Deaneries. Mediaeval Universities
101. Ground-Plan of a Monastery (St. Gall, Switzerland) Shepherd, Historical Atlas, 1927
100. Rural Deaneries. Mediaeval Universities   XL
Landelijke decanaten. Universiteiten in de Middeleeuwen
101. Ground-Plan of a Monastery (St. Gall, Switzerland)   XL
Plattegrond van een klooster (Sankt Gallen, Zwitserland)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
102.103. Mediaeval Commerce (Asia) Shepherd, Historical Atlas, 1927
102.103. Mediaeval Commerce (Asia)   XL
Handelsroutes in de Middeleeuwen (Azië)
Shepherd, Historical Atlas, 1927
104. Plan of a Mediaeval Manor Shepherd, Historical Atlas, 1927
104. Plan of a Mediaeval Manor   XL
Een middeleeuwse havezate

Shepherd, Historical Atlas, 1927
105. The West Indies and Central America, 1492-1525 Shepherd, Historical Atlas, 1927
105. The West Indies and Central America, 1492-1525   XL
West-Indië en Midden-Amerika, 1492-1525
Shepherd, Historical Atlas, 1927
106. The Conquest of Mexico, 1519-1521 Shepherd, Historical Atlas, 1927
106. The Conquest of Mexico, 1519-1521   XL
Verovering van Mexico, 1519-1521

Shepherd, Historical Atlas, 1927
111. The Conquest of Peru, 1531-1533 Shepherd, Historical Atlas, 1927
111. The Conquest of Peru, 1531-1533   XL
Verovering van Peru, 1531-1533

Shepherd, Historical Atlas, 1927
107-110. The Age of Discovery 1340-1600 Shepherd, Historical Atlas, 1927
107-110. The Age of Discovery 1340-1600   XL
Het tijdperk van de grote ontdekkingen

Shepherd, Historical Atlas, 1927
112. The Portuguese Colonial Dominions in India and the Malay Archipelago, 1498-1580 Shepherd, Historical Atlas, 1927
112. The Portuguese Colonial Dominions in India and the Malay Archipelago, 1498-1580   XL
De Portugese koloniën in Indië en de Indische Archipel, 1498-1580
Shepherd, Historical Atlas, 1927
113. The Imperial Circles about 1512 Shepherd, Historical Atlas, 1927
113. The Imperial Circles about 1512   XL
De kreitsen, ca. 1512

Shepherd, Historical Atlas, 1927
114.115. Central Europe about 1547 Shepherd, Historical Atlas, 1927
114.115. Central Europe about 1547   XL
Midden-Europa, ca. 1547
Shepherd, Historical Atlas, 1927
116. The Religious Situation in Europe about 1560
117. The Netherlands, 1559-1609 Shepherd, Historical Atlas, 1927
116. The Religious Situation in Europe about 1560   XL
Godsdiensten in Europa, ca. 1560
117. The Netherlands, 1559-1609   XL
De Nederlanden, 1559-1609

Shepherd, Historical Atlas, 1927
118.119. Europe about 1560 Shepherd, Historical Atlas, 1927
118.119. Europe about 1560   XL
Europa, ca. 1560
Shepherd, Historical Atlas, 1927
120. The Religious Situation in Central Europe about 1618. Sweden about 1658 Shepherd, Historical Atlas, 1927
120. The Religious Situation in Central Europe about 1618. Sweden about 1658   XL
Godsdiensten in Midden-Europa, ca. 1618. Zweden, ca. 1658

Shepherd, Historical Atlas, 1927
121. Principal Seats of War, 1618-1660. Treaty Adjustments, 1648-1660 Shepherd, Historical Atlas, 1927
121. Principal Seats of War, 1618-1660. Treaty Adjustments, 1648-1660   XL
Oorlogen, 1618-1660. Vredesverdragen, 1648-1660
Shepherd, Historical Atlas, 1927
122.123. Central Europe about 1648 Shepherd, Historical Atlas, 1927
122.123. Central Europe about 1648   XL
Midden-Europa, ca. 1648

Shepherd, Historical Atlas, 1927
124. The Ottoman Empire, 1481-1683 Shepherd, Historical Atlas, 1927
124. The Ottoman Empire, 1481-1683   XL
Het Ottomaanse Rijk, 1481-1683
Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699 Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699   XL
Oorlogen, 1672-1699. Vredesverdragen, 1668-1699

Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699 Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699   XL
Oorlogen, 1672-1699. Vredesverdragen, 1668-1699
Shepherd, Historical Atlas, 1927
126.127. Extension of the French Frontiers, 1601-1766. The British Isles, 1603-1688 Shepherd, Historical Atlas, 1927
126.127. Extension of the French Frontiers, 1601-1766. The British Isles, 1603-1688   XL
Gebiedsuitbreiding van Frankrijk, 1601-1766. De Britse Eilanden, 1603-1688

Shepherd, Historical Atlas, 1927
128. The Spread of Colonization, 1600-1700 Shepherd, Historical Atlas, 1927
128. The Spread of Colonization, 1600-1700   XL
Kolonisatie, 1600-1700
Shepherd, Historical Atlas, 1927
129. Principal Seats of War in Europe, III. 1700-1721 Shepherd, Historical Atlas, 1927
129. Principal Seats of War in Europe, III. 1700-1721   XL
Oorlogen in Europa, III. 1700-1721

Shepherd, Historical Atlas, 1927
130.131. Europe about 1740 Shepherd, Historical Atlas, 1927
130.131. Europe about 1740   XL
Europa, ca. 1740
Shepherd, Historical Atlas, 1927
132. Principal Seats of War, 1740-1763
133. Treaty Adjustments, 1713-1763 Shepherd, Historical Atlas, 1927
132. Principal Seats of War, 1740-1763   XL
Oorlogen, 1740-1763
133. Treaty Adjustments, 1713-1763   XL
Vredesverdragen, 1713-1763

Shepherd, Historical Atlas, 1927
134.135. Central Europe about 1786 Shepherd, Historical Atlas, 1927
134.135. Central Europe about 1786   XL
Midden-Europa, ca. 1786
Shepherd, Historical Atlas, 1927
136. The Struggle for Colonial Dominion, 1700-1763 Shepherd, Historical Atlas, 1927
136. The Struggle for Colonial Dominion, 1700-1763   XL
Kolonisatie, 1700-1763

Shepherd, Historical Atlas, 1927
137. India, 1700-1792 Shepherd, Historical Atlas, 1927
137. India, 1700-1792   XL
Indië, 1700-1792
Shepherd, Historical Atlas, 1927
138.139. The Growth of Russia in Europe, 1300-1796 Shepherd, Historical Atlas, 1927
138.139. The Growth of Russia in Europe, 1300-1796   XL
Groei van Europees Rusland, 1300-1796

Shepherd, Historical Atlas, 1927
142.143. Typical German States before and since the French Revolution. I. Baden. II. Wurtemberg Shepherd, Historical Atlas, 1927
142.143. Typical German States before and since the French Revolution. I. Baden. II. Wurtemberg   XL
Enkele Duitse staten voor en na de Franse Revolutie. I. Baden. II. Württemberg
Shepherd, Historical Atlas, 1927
146.147. France in 1789 Shepherd, Historical Atlas, 1927
146.147. France in 1789   XL
Frankrijk in 1789

Shepherd, Historical Atlas, 1927
148. Ecclesiastical Map of France, 1789 and 1802. France in 1791
149. Plans of Versailles and Paris in 1789 Shepherd, Historical Atlas, 1927
148. Ecclesiastical Map of France, 1789 and 1802. France in 1791   XL
Bisdommen in Frankrijk, 1789 en 1802. Frankrijk in 1791
149. Plans of Versailles and Paris in 1789   XL
Versailles en Parijs in 1789
Shepherd, Historical Atlas, 1927
150.151. Napoleon's Campaign in Egypt and Northern Italy. Germany and Italy, 1803 and 1806 Shepherd, Historical Atlas, 1927
150.151. Napoleon's Campaign in Egypt and Northern Italy. Germany and Italy, 1803 and 1806   XL
Veldtochten van Napoleon in Egypte en Noord-Italië. Duitsland en Italië, 1803 en 1806

Shepherd, Historical Atlas, 1927
152. Treaty Adjustments, 1801-1812 Shepherd, Historical Atlas, 1927
152. Treaty Adjustments, 1801-1812   XL
Vredesverdragen, 1801-1812
Shepherd, Historical Atlas, 1927
153. Principal Seats of War, 1788-1815 Shepherd, Historical Atlas, 1927
153. Principal Seats of War, 1788-1815   XL
Oorlogen, 1788-1815

Shepherd, Historical Atlas, 1927
154.155. Central Europe in 1812 Shepherd, Historical Atlas, 1927
154.155. Central Europe in 1812   XL
Midden-Europa in 1812
Shepherd, Historical Atlas, 1927
156. The Waterloo Campaign
157. Treaty Adjustments, 1814, 1815 Shepherd, Historical Atlas, 1927
156. The Waterloo Campaign   XL
Slag bij Waterloo
157. Treaty Adjustments, 1814, 1815   XL
Vredesverdragen, 1814, 1815

Shepherd, Historical Atlas, 1927
158.159. Central Europe, 1815-1866 Shepherd, Historical Atlas, 1927
158.159. Central Europe, 1815-1866   XL
Midden-Europa, 1815-1866
Shepherd, Historical Atlas, 1927
160. The Unification of Germany, 1815-1871, I, II
161. The Unification of Germany, 1815-1871, III. The Unification of Italy, 1815-1870 Shepherd, Historical Atlas, 1927
160. The Unification of Germany, 1815-1871, I, II   XL
Duitse eenwording, 1815-1871, I, II
161. The Unification of Germany, 1815-1871, III. The Unification of Italy, 1815-1870   XL
Duitse eenwording, 1815-1871, III. Italiaanse eenwording, 1815-1870

Shepherd, Historical Atlas, 1927
162. Industrial England since 1750
163. England and Wales in 1832 Shepherd, Historical Atlas, 1927
162. Industrial England since 1750   XL
Industrie in Engeland vanaf 1750
163. England and Wales in 1832   XL
Engeland en Wales in 1832
Shepherd, Historical Atlas, 1927
164. Dismemberment of the Ottoman Empire since 1683
165. Distribution of Races in the Balkan Peninsula and Asia Minor Shepherd, Historical Atlas, 1927
164. Dismemberment of the Ottoman Empire since 1683   XL
Versnippering van het Ottomaanse Rijk vanaf 1683
165. Distribution of Races in the Balkan Peninsula and Asia Minor   XL
Volkeren op het Balkanschiereiland en in Klein-Azië

Shepherd, Historical Atlas, 1927
166.167. Europe, 1871-1914 Shepherd, Historical Atlas, 1927
166.167. Europe, 1871-1914   XL
Europa, 1871-1914
Shepherd, Historical Atlas, 1927
168. Distribution of Races in Former Austria-Hungary Shepherd, Historical Atlas, 1927
168. Distribution of Races in Former Austria-Hungary   XL
Volkeren in voormalig Oostenrijk-Hongarije

Shepherd, Historical Atlas, 1927
168B.168C. Europe in 1924 Shepherd, Historical Atlas, 1927
168B.168C. Europe in 1924   XL
Europa in 1924
Shepherd, Historical Atlas, 1927
170.171. The Growth of European and Japanese Dominions in Asia since 1801 Shepherd, Historical Atlas, 1927
170.171. The Growth of European and Japanese Dominions in Asia since 1801   XL
Groei van de Europese en Japanse gebieden in Azië vanaf 1801

Shepherd, Historical Atlas, 1927
172. Australia and New Zealand, 1788-1911 Shepherd, Historical Atlas, 1927
172. Australia and New Zealand, 1788-1911   XL
Australië en Nieuw-Zeeland, 1788-1911
Shepherd, Historical Atlas, 1927
174.175. The Partition of Africa Shepherd, Historical Atlas, 1927
174.175. The Partition of Africa   XL
Opdeling van Afrika

Shepherd, Historical Atlas, 1927
176 Distribution of the Principal European Languages in 1914
177. Present Distribution of Europeans, Chinese, Japanese and Negroes Shepherd, Historical Atlas, 1927
176. Distribution of the Principal European Languages in 1914   XL
Verspreiding van de belangrijkste Europese talen in 1914
177. Present Distribution of Europeans, Chinese, Japanese and Negroes   XL
Verspreiding van Europeanen, Chinezen, Japanners en Negers

Shepherd, Historical Atlas, 1927
179-182. Colonies, Dependencies and Trade Routes Shepherd, Historical Atlas, 1927
179-182. Colonies, Dependencies and Trade Routes   XL
Koloniën en handelsroutes

Shepherd, Historical Atlas, 1927
184. Localities in Western Europe connected with American History
185. Localities in England connected with American History Shepherd, Historical Atlas, 1927
184. Localities in Western Europe connected with American History   XL
Plaatsen in West-Europa verbonden met de geschiedenis van Amerika
185. Localities in England connected with American History   XL
Plaatsen in Engeland verbonden met de geschiedenis van Amerika
Shepherd, Historical Atlas, 1927
186.187. Physical Map of North America Shepherd, Historical Atlas, 1927
186.187. Physical Map of North America   XL
Noord-Amerika, natuurkundig

Shepherd, Historical Atlas, 1927
188. The Indians in the United States Shepherd, Historical Atlas, 1927
188. The Indians in the United States   XL
De Indianen in de Verenigde Staten
Shepherd, Historical Atlas, 1927
189. Reference Map of the New England Colonies, 1607-1760 Shepherd, Historical Atlas, 1927
189. Reference Map of the New England Colonies, 1607-1760   XL
Koloniën in New England, 1607-1760

Shepherd, Historical Atlas, 1927
190.191. European Exploration and Settlement in the United States, 1513-1776 Shepherd, Historical Atlas, 1927
190.191. European Exploration and Settlement in the United States, 1513-1776   XL
Europese onderzoekingen en vestigingen in de Verenigde Staten, 1513-1776
Shepherd, Historical Atlas, 1927
192. Reference Map of the Middle Colonies, 1607-1760
193. Reference Map of the Southern Colonies, 1607-1760 Shepherd, Historical Atlas, 1927
192. Reference Map of the Middle Colonies, 1607-1760   XL
Middenkoloniën in Noord-Amerika, 1607-1760
193. Reference Map of the Southern Colonies, 1607-1760   XL
Zuidelijke koloniën in Noord-Amerika, 1607-1760

Shepherd, Historical Atlas, 1927
194. The British Colonies in North America, 1763-1775 Shepherd, Historical Atlas, 1927
194. The British Colonies in North America, 1763-1775   XL
Britse koloniën in Noord-Amerika, 1763-1775
Shepherd, Historical Atlas, 1927
195. Campaigns of the American Revolution, 1775-1781 Shepherd, Historical Atlas, 1927
195. Campaigns of the American Revolution, 1775-1781   XL
Veldtochten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, 1775-1781

Shepherd, Historical Atlas, 1927
196. The United States, 1783-1803 Shepherd, Historical Atlas, 1927
196. The United States, 1783-1803   XL
Verenigde Staten, 1783-1803
Shepherd, Historical Atlas, 1927
198.199. Territorial Expansion of the United States since 1803 Shepherd, Historical Atlas, 1927
198.199. Territorial Expansion of the United States since 1803   XL
Gebiedsuitbreiding van de Verenigde Staten vanaf 1803

Shepherd, Historical Atlas, 1927
200. Campaigns of the War of 1812
201. Campaigns of the Mexican War, 1846-1847 Shepherd, Historical Atlas, 1927
200. Campaigns of the War of 1812   XL
Veldtochten in de Anglo-Amerikaanse oorlog van 1812
201. Campaigns of the Mexican War, 1846-1847   XL
Veldtochten in de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog, 1846-1847
Shepherd, Historical Atlas, 1927
202.203. The Organization of Territories in the United States since 1803 Shepherd, Historical Atlas, 1927
202.203. The Organization of Territories in the United States since 1803   XL
Organisatie van Gebieden in de Verenigde Staten vanaf 1803

Shepherd, Historical Atlas, 1927
204. Slavery and the Staple Agricultural Products in the Southern States, 1790-1860 Shepherd, Historical Atlas, 1927
204. Slavery and the Staple Agricultural Products in the Southern States, 1790-1860   XL
Slavernij en de belangrijkste landbouwproducten in de Zuidelijke Staten, 1790-1860
Shepherd, Historical Atlas, 1927
206.207. Slavery and Emancipation in the United States, 1777-1865 Shepherd, Historical Atlas, 1927
206.207. Slavery and Emancipation in the United States, 1777-1865   XL
Slavernij en bevrijding in de Verenigde Staten, 1777-1865

Shepherd, Historical Atlas, 1927
208. Seat of the Civil War, 1861-1865 Shepherd, Historical Atlas, 1927
208. Seat of the Civil War, 1861-1865   XL
Amerikaanse Burgeroorlog, 1861-1865
Shepherd, Historical Atlas, 1927
210.211. Westward Development of the United States Shepherd, Historical Atlas, 1927
210.211. Westward Development of the United States   XL
Uitbreiding van de Verenigde Staten naar het westen

Shepherd, Historical Atlas, 1927
212. Canada and Newfoundland Shepherd, Historical Atlas, 1927
212. Canada and Newfoundland   XL
Canada en Newfoundland
Shepherd, Historical Atlas, 1927
213. Mexico, Central America and the West Indies Shepherd, Historical Atlas, 1927
213. Mexico, Central America and the West Indies   XL
Mexico, Midden-Amerika en West-Indië

Shepherd, Historical Atlas, 1927
214.215. South America Shepherd, Historical Atlas, 1927
214.215. South America   XL
Zuid-Amerika
Shepherd, Historical Atlas, 1927
216. The Panamá Canal Shepherd, Historical Atlas, 1927
216. The Panamá Canal   XL
Panamakanaal© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS