William R. Shepherd, Historical Atlas, 6e druk (1927) en
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 41e druk (1918)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van Shepherd, Historical Atlas en Putzgers Historischer Schul-Atlas ter vergelijking naast elkaar. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


William R. Shepherd, Historical Atlas, 6th edition (1927) and
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 41st edition (1918)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Band, titelpagina / Binding, title page
Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorkant band / Front cover Shepherd, Historical Atlas, 1927
Voorkant band / Front cover   XL
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
Voorkant band / Front cover Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
Voorkant band / Front cover   XL

Shepherd, Historical Atlas, 1927
Titelpagina / Title page Shepherd, Historical Atlas, 1927
Titelpagina / Title page   XL
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
Schutblad voorin, titelpagina / Front endpaper, title page Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
Schutblad voorin, titelpagina / Front endpaper, title page   XL

Kaarten / Maps
Shepherd, Historical Atlas, 1927
4. Mycenean Greece and the Orient about 1450 B. C. Shepherd, Historical Atlas, 1927
4. Mycenean Greece and the Orient about 1450 B. C.   XL
Myceens Griekenland en het Oosten, ca. 1450 v. Chr.
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
2b. Ägypten. Assyrien
3a. Peutingersche Tafel. Kelten. Nordwestafrika Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
2b. Ägypten. Assyrien   XL
Egypte. Assyrië / Egypt. Assyria
3a. Peutingersche Tafel. Kelten. Nordwestafrika   XL
Tabula Peutingeriana. Kelten. Noordwest-Afrika / Tabula Peutingeriana. Celts. Northwest Africa

Shepherd, Historical Atlas, 1927
6.7. Reference Map of Ancient Palestine Shepherd, Historical Atlas, 1927
6.7. Reference Map of Ancient Palestine   XL
Palestina in de Oudheid
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
1. Palästina Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
1. Palästina   XL
Palestina / Palestine

Shepherd, Historical Atlas, 1927
8. The Orient 600-500 B. C. The Beginnings of Historic Greece, 700-600 B. C.
9. Vicinity of Troy. The Shores of the Propontis. Plan of Olympia Shepherd, Historical Atlas, 1927
8. The Orient 600-500 B. C. The Beginnings of Historic Greece, 700-600 B. C.   XL
Het Oosten 600-500 v. Chr. Het vroege historische Griekenland, 700-600 v. Chr.
9. Vicinity of Troy. The Shores of the Propontis. Plan of Olympia   XL
Troje en omgeving. Propontis (Zee van Marmara). Olympia
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
4a. Der Orient um 600 und 500 v. Chr. Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
4a. Der Orient um 600 und 500 v. Chr.   XL
Het Oosten rond 600 en 500 v. Chr. / The Orient around 600 and 500 BC

Shepherd, Historical Atlas, 1927
8. The Orient 600-500 B. C. The Beginnings of Historic Greece, 700-600 B. C.
9. Vicinity of Troy. The Shores of the Propontis. Plan of Olympia Shepherd, Historical Atlas, 1927
8. The Orient 600-500 B. C. The Beginnings of Historic Greece, 700-600 B. C.   XL
Het Oosten 600-500 v. Chr. Het vroege historische Griekenland, 700-600 v. Chr.
9. Vicinity of Troy. The Shores of the Propontis. Plan of Olympia   XL
Troje en omgeving. Propontis (Zee van Marmara). Olympia
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
4b. Griechenland beim Beginne des Peloponnesischen Krieges. Propontis. Troja Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
4b. Griechenland beim Beginne des Peloponnesischen Krieges. Propontis. Troja   XL
Griekenland bij het begin van de Peloponnesische Oorlog. Propontis. Troja / Greece at the beginning of the Peloponnesian War. Propontis. Troja

Shepherd, Historical Atlas, 1927
10.11. Reference Map of Ancient Greece. Northern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
10.11. Reference Map of Ancient Greece. Northern Part   XL
Griekenland in de Oudheid, noordelijk deel
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
6. Griechenland. Nördlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
6. Griechenland. Nördlicher Teil   XL
Griekenland, noordelijk deel / Greece, northern part

Shepherd, Historical Atlas, 1927
14.15. Reference Map of Ancient Greece. Southern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
14.15. Reference Map of Ancient Greece. Southern Part   XL
Griekenland in de Oudheid, zuidelijk deel
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
7. Griechenland. Südlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
7. Griechenland. Südlicher Teil   XL
Griekenland, zuidelijk deel / Greece, southern part

Shepherd, Historical Atlas, 1927
16. Reference Map of Attica. Plan of Thermopylae
17. Greece at the Beginning of the Peloponnesian War. Greece under Theban Headship Shepherd, Historical Atlas, 1927
16. Reference Map of Attica. Plan of Thermopylae   XL
Attica. Thermopylae
17. Greece at the Beginning of the Peloponnesian War. Greece under Theban Headship   XL
Griekenland aan het begin van de Peloponnesische Oorlog. Griekenland onder hegemonie van Thebe
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
6b. Attica. Olympia
7a. Griechische Stämme. Thermopylae Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
6b. Attica. Olympia   XL
Attica. Olympia
7a. Griechische Stämme. Thermopylae   XL
Griekse volkeren. Thermopylae / Greek nations. Thermopylae

Shepherd, Historical Atlas, 1927
16. Reference Map of Attica. Plan of Thermopylae
17. Greece at the Beginning of the Peloponnesian War. Greece under Theban Headship Shepherd, Historical Atlas, 1927
16. Reference Map of Attica. Plan of Thermopylae   XL
Attica. Thermopylae
17. Greece at the Beginning of the Peloponnesian War. Greece under Theban Headship   XL
Griekenland aan het begin van de Peloponnesische Oorlog. Griekenland onder hegemonie van Thebe
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
4b. Griechenland beim Beginne des Peloponnesischen Krieges. Propontis. Troja Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
4b. Griechenland beim Beginne des Peloponnesischen Krieges. Propontis. Troja   XL
Griekenland bij het begin van de Peloponnesische Oorlog. Propontis. Troja / Greece at the beginning of the Peloponnesian War. Propontis. Troja

Shepherd, Historical Atlas, 1927
18.19. The Macedonian Empire, 336-323 B. C. Shepherd, Historical Atlas, 1927
18.19. The Macedonian Empire, 336-323 B. C.   XL
Het Macedonische Rijk, 336-323 v. Chr.
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
5. Reich Alexanders des Grossen Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
5. Reich Alexanders des Grossen   XL
Het Rijk van Alexander de Grote / The Empire of Alexander the Great

Shepherd, Historical Atlas, 1927
22.23. Plans of Rome and Athens Shepherd, Historical Atlas, 1927
22.23. Plans of Rome and Athens   XL
Rome en Athene
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
8. Rom. Athen Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
8. Rom. Athen   XL
Rome, Athene / Rome, Athens

Shepherd, Historical Atlas, 1927
24. Republican Forum. Imperial Forums Shepherd, Historical Atlas, 1927
24. Republican Forum. Imperial Forums   XL
Forum tijdens de Republiek. Fora in de Keizertijd
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
7b. Wachstum Macedoniens unter Philipp II
8a. Republikanisches Forum. Kaiserfora Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
7b. Wachstum Macedoniens unter Philipp II   XL
Groei van Macedonië onder Philippus II / Growth of Macedonia under Philip II
8a. Republikanisches Forum. Kaiserfora   XL
Forum tijdens de Republiek. Fora in de Keizertijd / Forum during the Republic. Fora in the Imperial period

Shepherd, Historical Atlas, 1927
26.27. Reference Map of Ancient Italy. Northern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
26.27. Reference Map of Ancient Italy. Northern Part   XL
Italië in de Oudheid, noordelijk deel
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
10. Italien. Nördlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
10. Italien. Nördlicher Teil   XL
Italië, noordelijk deel / Italy, northern part

Shepherd, Historical Atlas, 1927
30.31. Reference Map of Ancient Italy. Southern Part Shepherd, Historical Atlas, 1927
30.31. Reference Map of Ancient Italy. Southern Part   XL
Italië in de Oudheid, zuidelijk deel
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
11. Italien. Südlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
11. Italien. Südlicher Teil   XL
Italië, zuidelijk deel / Italy, southern part

Shepherd, Historical Atlas, 1927
32. Rome and Carthage at the Beginning of the Second Punic War, 218 B. C.
33. The Growth of Roman Power in Asia Minor Shepherd, Historical Atlas, 1927
32. Rome and Carthage at the Beginning of the Second Punic War, 218 B. C.   XL
Rome en Carthago aan het begin van de Tweede Punische Oorlog, 218 v. Chr.
33. The Growth of Roman Power in Asia Minor   XL
Toename van de macht van Rome in Klein-Azië
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
9a. Kleinasien unter den Römern Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
9a. Kleinasien unter den Römern   XL
Klein-Azië onder de Romeinen / Asia Minor under the Romans

Shepherd, Historical Atlas, 1927
34.35. Territorial Expansion of Rome Shepherd, Historical Atlas, 1927
34.35. Territorial Expansion of Rome   XL
Groei van het Romeinse Rijk
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
9. Entwickelung des Römischen Reiches Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
9. Entwickelung des Römischen Reiches   XL
Ontwikkeling van het Romeinse Rijk / Development of the Roman Empire

Shepherd, Historical Atlas, 1927
38.39. Reference Map of the European Provinces of the Roman Empire Shepherd, Historical Atlas, 1927
38.39. Reference Map of the European Provinces of the Roman Empire   XL
Europese provincies van het Romeinse Rijk
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
12. Europäische Provinzen des Römischen Reiches Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
12. Europäische Provinzen des Römischen Reiches   XL
Europese provincies van het Romeinse Rijk / European provinces of the Roman Empire

Shepherd, Historical Atlas, 1927
45. Germanic Migrations and Conquests, 150-1066 Shepherd, Historical Atlas, 1927
45. Germanic Migrations and Conquests, 150-1066   XL
Germaanse volksverhuizingen en veroveringen, 150-1066
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
13a. Zur Völkerwanderung Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
13a. Zur Völkerwanderung   XL
De Volksverhuizing / The Migration Period

Shepherd, Historical Atlas, 1927
50.51. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 486 Shepherd, Historical Atlas, 1927
50.51. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire in 486   XL
De Germaanse koninkrijken en het Oost-Romeinse Rijk in 486
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
13. Europa zur Zeit der Völkerwanderung Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
13. Europa zur Zeit der Völkerwanderung   XL
Europa aan het einde van de Volksverhuizing / Europe at the end of the Migration Period

Shepherd, Historical Atlas, 1927
52. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire, 526-600
53. The Califate in 750. Growth of Frankish Power, 481-814 Shepherd, Historical Atlas, 1927
52. The Germanic Kingdoms and the East Roman Empire, 526-600   XL
De Germaanse koninkrijken en het Oost-Romeinse Rijk, 526-600
53. The Califate in 750. Growth of Frankish Power, 481-814   XL
Het Kalifaat in 750. Groei van het Frankische Rijk, 481-814
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
13b. Christentum ca. 814, Religionen ca. 1100
14a. Wachsen des Frankenreichs Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
13b. Christentum ca. 814, Religionen ca. 1100   XL
Christendom ca. 814, godsdiensten ca. 1100 / Christianity ca. 814, religions ca. 1100
14a. Wachsen des Frankenreichs   XL
Groei van het Frankische Rijk / Growth of the Frankish Empire

Shepherd, Historical Atlas, 1927
57. The Peoples of Europe about 900 Shepherd, Historical Atlas, 1927
57. The Peoples of Europe about 900   XL
Volkeren in Europa, ca. 900
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
14b. Bevölkerung Mitteleuropas um 895
15a. Ostdeutsche Kolonisation Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
14b. Bevölkerung Mitteleuropas um 895   XL
Volkeren in Midden-Europa rond 895 / Nations in Central Europa around 895
15a. Ostdeutsche Kolonisation   XL
Duitse kolonisatie naar het oosten / German colonization towards the east

Shepherd, Historical Atlas, 1927
62.63. Central Europe, 919-1125 Shepherd, Historical Atlas, 1927
62.63. Central Europe, 919-1125   XL
Midden-Europa, 919-1125
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
15. Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
15. Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser   XL
Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers / Germany during the Saxon and Frankish dynasties

Shepherd, Historical Atlas, 1927
64. Italy about 1050. Dominions of Cnut, 1014-1035
65. Dominions of William the Conqueror about 1087 Shepherd, Historical Atlas, 1927
64. Italy about 1050. Dominions of Cnut, 1014-1035   XL
Italië, ca. 1050. Gebieden van Knoet, 1014-1035
65. Dominions of William the Conqueror about 1087   XL
Gebied van Willem de Veroveraar, ca. 1087
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
14. Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
14. Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger   XL
Midden-Europa in de tijd van de Karolingen / Central Europe during the Carolingian dynasty

Shepherd, Historical Atlas, 1927
64. Italy about 1050. Dominions of Cnut, 1014-1035
65. Dominions of William the Conqueror about 1087 Shepherd, Historical Atlas, 1927
64. Italy about 1050. Dominions of Cnut, 1014-1035   XL
Italië, ca. 1050. Gebieden van Knoet, 1014-1035
65. Dominions of William the Conqueror about 1087   XL
x
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
17a. Nord- und Ostseeherrschaft I/II Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
17a. Nord- und Ostseeherrschaft I/II   XL
Heerschappij rond de Noord- en Oostzee I/II / Rule in the North Sea and Baltic region I/II

Shepherd, Historical Atlas, 1927
72. The Holy Roman Empire under the Hohenstaufen, 1138-1254 Shepherd, Historical Atlas, 1927
72. The Holy Roman Empire under the Hohenstaufen, 1138-1254   XL
Het Heilige Roomse Rijk onder de Hohenstaufen
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
17. Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
17. Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer   XL
Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen / Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen

Shepherd, Historical Atlas, 1927
73. The Mediterranean Lands after 1204 Shepherd, Historical Atlas, 1927
73. The Mediterranean Lands after 1204   XL
Het Middellandse Zeegebied na 1204
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
16. Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
16. Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge   XL
Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten / The Mediterranean region during the Crusades

Shepherd, Historical Atlas, 1927
78.79. Central Europe in 1378 Shepherd, Historical Atlas, 1927
78.79. Central Europe in 1378   XL
Midden-Europa in 1378
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
18. Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
18. Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) / Germany and Northern Italy in the 14th century (1378)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
80. Spread of German Settlements to the Eastward, 800-1400
81. The Great Schism, 1378-1417. France in 1453 Shepherd, Historical Atlas, 1927
80. Spread of German Settlements to the Eastward, 800-1400   XL
Uitbreiding van Duitse vestiging naar het oosten, 800-1400
81. The Great Schism, 1378-1417. France in 1453   XL
Het Westers Schisma, 1378-1417. Frankrijk in 1453
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
14b. Bevölkerung Mitteleuropas um 895
15a. Ostdeutsche Kolonisation Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
14b. Bevölkerung Mitteleuropas um 895   XL
Volkeren in Midden-Europa rond 895 / Nations in Central Europa around 895
15a. Ostdeutsche Kolonisation   XL
Duitse kolonisatie naar het oosten / German colonization towards the east

Shepherd, Historical Atlas, 1927
84. England and France, 1455-1494
85. Brandenburg 1320-1515. The Wettin Lands, 1221-1485 Shepherd, Historical Atlas, 1927
84. England and France, 1455-1494   XL
Engeland en Frankrijk, 1455-1494
85. Brandenburg 1320-1515. The Wettin Lands, 1221-1485   XL
Brandenburg 1320-1515. Het gebied van het Huis Wettin, 1221-1485
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
19a. Die großen Fürstenhäuser IIb/III Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
19a. Die großen Fürstenhäuser IIb/III   XL
De grote dynastieën IIb/III / The great dynasties IIb/III

Shepherd, Historical Atlas, 1927
86.87. Central Europe about 1477 Shepherd, Historical Atlas, 1927
86.87. Central Europe about 1477   XL
Midden-Europa, ca. 1477
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
19. Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
19. Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477) / Germany and Northern Italy in the 15th century (1477)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
88. Decline of German Power in the Baltic Region, 1380-1560 Shepherd, Historical Atlas, 1927
88. Decline of German Power in the Baltic Region, 1380-1560   XL
Verval van de Duitse macht in het Oostzeegebied, 1380-1560
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
17b. Nord- und Ostseeherrschaft III
18a. Nord- und Ostseeherrschaft IV Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
17b. Nord- und Ostseeherrschaft III   XL
Heerschappij rond de Noord- en Oostzee III / Rule in the North Sea and Baltic region III
18a. Nord- und Ostseeherrschaft IV   XL
Heerschappij rond de Noord- en Oostzee IV / Rule in the North Sea and Baltic region IV

Shepherd, Historical Atlas, 1927
92. The Mongol Dominions, 1300-1405 Shepherd, Historical Atlas, 1927
92. The Mongol Dominions, 1300-1405   XL
Mongoolse rijken, 1300-1405
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
16b. Mongolenreiche Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
16b. Mongolenreiche   XL
Mongoolse rijken / Mongol empires

Shepherd, Historical Atlas, 1927
113. The Imperial Circles about 1512 Shepherd, Historical Atlas, 1927
113. The Imperial Circles about 1512   XL
De kreitsen, ca. 1512
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
19. Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
19. Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477) / Germany and Northern Italy in the 15th century (1477)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
114.115. Central Europe about 1547 Shepherd, Historical Atlas, 1927
114.115. Central Europe about 1547   XL
Midden-Europa, ca. 1547
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
21. Deutschland zur Zeit der Reformation (1547) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
21. Deutschland zur Zeit der Reformation (1547)   XL
Duitsland in de tijd van de Reformatie (1547) / Germany during the Protestant Reformation (1547)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
118.119. Europe about 1560 Shepherd, Historical Atlas, 1927
118.119. Europe about 1560   XL
Europa, ca. 1560
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
20. Europa im 16. Jahrhundert (1559) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
20. Europa im 16. Jahrhundert (1559)   XL
Europa in de 16e eeuw (1559) / Europe in the 16th century (1559)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
121. Principal Seats of War, 1618-1660. Treaty Adjustments, 1648-1660 Shepherd, Historical Atlas, 1927
121. Principal Seats of War, 1618-1660. Treaty Adjustments, 1648-1660   XL
Oorlogen, 1618-1660. Vredesverdragen, 1648-1660
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
22b. Kriegszusammenhänge I (1618-1660)
23a. Kriegszusammenhänge II (1672-1699) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
22b. Kriegszusammenhänge I (1618-1660)   XL
Oorlogen in Europa I (1618-1660) / European wars I (1618-1660)
23a. Kriegszusammenhänge II (1672-1699)   XL
Oorlogen in Europa II (1672-1699) / European wars II (1672-1699)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
121. Principal Seats of War, 1618-1660. Treaty Adjustments, 1648-1660 Shepherd, Historical Atlas, 1927
121. Principal Seats of War, 1618-1660. Treaty Adjustments, 1648-1660   XL
Oorlogen, 1618-1660. Vredesverdragen, 1648-1660
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)   XL
De belangrijkste vredesverdragen I (1648-1721) / The main peace treaties I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812)   XL
De belangrijkste vredesverdragen II (1735-1812) / The main peace treaties II (1735-1812)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
122.123. Central Europe about 1648 Shepherd, Historical Atlas, 1927
122.123. Central Europe about 1648   XL
Midden-Europa, ca. 1648
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
22. Deutschland im 17. Jahrh. (1648) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
22. Deutschland im 17. Jahrh. (1648)   XL
Duitsland in de 17e eeuw (1648) / Germany in the 17th century (1648)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699 Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699   XL
Oorlogen, 1672-1699. Vredesverdragen, 1668-1699
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
22b. Kriegszusammenhänge I (1618-1660)
23a. Kriegszusammenhänge II (1672-1699) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
22b. Kriegszusammenhänge I (1618-1660)   XL
Oorlogen in Europa I (1618-1660) / European wars I (1618-1660)
23a. Kriegszusammenhänge II (1672-1699)   XL
Oorlogen in Europa II (1672-1699) / European wars II (1672-1699)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699 Shepherd, Historical Atlas, 1927
125. Principal Seats of War, 1672-1699. Treaty Adjustments, 1668-1699   XL
Oorlogen, 1672-1699. Vredesverdragen, 1668-1699
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)   XL
De belangrijkste vredesverdragen I (1648-1721) / The main peace treaties I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812)   XL
De belangrijkste vredesverdragen II (1735-1812) / The main peace treaties II (1735-1812)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
129. Principal Seats of War in Europe, III. 1700-1721 Shepherd, Historical Atlas, 1927
129. Principal Seats of War in Europe, III. 1700-1721   XL
Oorlogen in Europa, III. 1700-1721
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
23b. Kriegszusammenhänge III (1700-1721)
24a. Kriegszusammenhänge IV (1740-1763) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
23b. Kriegszusammenhänge III (1700-1721)   XL
Oorlogen in Europa III (1700-1721) / European wars III (1700-1721)
24a. Kriegszusammenhänge IV (1740-1763)   XL
Oorlogen in Europa IV (1740-1763) / European wars IV (1740-1763)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
130.131. Europe about 1740 Shepherd, Historical Atlas, 1927
130.131. Europe about 1740   XL
Europa, ca. 1740
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
23. Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
23. Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740)   XL
Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) / Europe in the 17th and 18th century (1740)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
132. Principal Seats of War, 1740-1763
133. Treaty Adjustments, 1713-1763 Shepherd, Historical Atlas, 1927
132. Principal Seats of War, 1740-1763   XL
Oorlogen, 1740-1763
133. Treaty Adjustments, 1713-1763   XL
Vredesverdragen, 1713-1763
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
23b. Kriegszusammenhänge III (1700-1721)
24a. Kriegszusammenhänge IV (1740-1763) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
23b. Kriegszusammenhänge III (1700-1721)   XL
Oorlogen in Europa III (1700-1721) / European wars III (1700-1721)
24a. Kriegszusammenhänge IV (1740-1763)   XL
Oorlogen in Europa IV (1740-1763) / European wars IV (1740-1763)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
132. Principal Seats of War, 1740-1763
133. Treaty Adjustments, 1713-1763 Shepherd, Historical Atlas, 1927
132. Principal Seats of War, 1740-1763   XL
Oorlogen, 1740-1763
133. Treaty Adjustments, 1713-1763   XL
Vredesverdragen, 1713-1763
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)   XL
De belangrijkste vredesverdragen I (1648-1721) / The main peace treaties I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812)   XL
De belangrijkste vredesverdragen II (1735-1812) / The main peace treaties II (1735-1812)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
134.135. Central Europe about 1786 Shepherd, Historical Atlas, 1927
134.135. Central Europe about 1786   XL
Midden-Europa, ca. 1786
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
24. Deutschland im 18. Jahrh. (1786) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
24. Deutschland im 18. Jahrh. (1786)   XL
Duitsland in de 18e eeuw (1786) / Germany in the 18th century (1786)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
142.143. Typical German States before and since the French Revolution. I. Baden. II. Wurtemberg Shepherd, Historical Atlas, 1927
142.143. Typical German States before and since the French Revolution. I. Baden. II. Wurtemberg   XL
Enkele Duitse staten voor en na de Franse Revolutie. I. Baden. II. Württemberg
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
34. Bayern II. Baden 1771 Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
34. Bayern II. Baden 1771   XL
Beieren II, Baden 1771 / Bavaria II, Baden 1771

Shepherd, Historical Atlas, 1927
142.143. Typical German States before and since the French Revolution. I. Baden. II. Wurtemberg Shepherd, Historical Atlas, 1927
142.143. Typical German States before and since the French Revolution. I. Baden. II. Wurtemberg   XL
Enkele Duitse staten voor en na de Franse Revolutie. I. Baden. II. Württemberg
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
35. Württemberg 1789 Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
35. Württemberg 1789   XL
Württemberg 1789

Shepherd, Historical Atlas, 1927
150.151. Napoleon's Campaign in Egypt and Northern Italy. Germany and Italy, 1803 and 1806 Shepherd, Historical Atlas, 1927
150.151. Napoleon's Campaign in Egypt and Northern Italy. Germany and Italy, 1803 and 1806   XL
Veldtochten van Napoleon in Egypte en Noord-Italië. Duitsland en Italië, 1803 en 1806
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
26. Napoleonische Zeit I Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
26. Napoleonische Zeit I   XL
Tijd van Napoleon I / Era of Napoleon I

Shepherd, Historical Atlas, 1927
152. Treaty Adjustments, 1801-1812 Shepherd, Historical Atlas, 1927
152. Treaty Adjustments, 1801-1812   XL
Vredesverdragen, 1801-1812
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
25b. Die großen Friedensschlüsse I (1648-1721)   XL
De belangrijkste vredesverdragen I (1648-1721) / The main peace treaties I (1648-1721)
26a. Die großen Friedensschlüsse II (1735-1812)   XL
De belangrijkste vredesverdragen II (1735-1812) / The main peace treaties II (1735-1812)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
153. Principal Seats of War, 1788-1815 Shepherd, Historical Atlas, 1927
153. Principal Seats of War, 1788-1815   XL
Oorlogen, 1788-1815
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
26b. Kriegszusammenhänge V (1788-1815) Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
26b. Kriegszusammenhänge V (1788-1815)   XL
Oorlogen in Europa V (1788-1815) / European wars V (1788-1815)

Shepherd, Historical Atlas, 1927
154.155. Central Europe in 1812 Shepherd, Historical Atlas, 1927
154.155. Central Europe in 1812   XL
Midden-Europa in 1812
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
27. Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812 Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
27. Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812   XL
Tijd van Napoleon II: Duitsland in 1812 / Era of Napoleon II: Germany in 1812

Shepherd, Historical Atlas, 1927
158.159. Central Europe, 1815-1866 Shepherd, Historical Atlas, 1927
158.159. Central Europe, 1815-1866   XL
Midden-Europa, 1815-1866
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
28. Deutschland 1815 bis 1866 Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
28. Deutschland 1815 bis 1866   XL
Duitsland 1815-1866 / Germany 1815-1866

Shepherd, Historical Atlas, 1927
160. The Unification of Germany, 1815-1871, I, II
161. The Unification of Germany, 1815-1871, III. The Unification of Italy, 1815-1870 Shepherd, Historical Atlas, 1927
160. The Unification of Germany, 1815-1871, I, II   XL
Duitse eenwording, 1815-1871, I, II
161. The Unification of Germany, 1815-1871, III. The Unification of Italy, 1815-1870   XL
Duitse eenwording, 1815-1871, III. Italiaanse eenwording, 1815-1870
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
28b. Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche I
29a. Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche II Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
28b. Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche I   XL
Duitse eenwording I / German unification I
29a. Zusammenschluß der deutschen Staaten zum Reiche II   XL
Duitse eenwording II / German unification II

Shepherd, Historical Atlas, 1927
160. The Unification of Germany, 1815-1871, I, II
161. The Unification of Germany, 1815-1871, III. The Unification of Italy, 1815-1870 Shepherd, Historical Atlas, 1927
160. The Unification of Germany, 1815-1871, I, II   XL
Duitse eenwording, 1815-1871, I, II
161. The Unification of Germany, 1815-1871, III. The Unification of Italy, 1815-1870   XL
Duitse eenwording, 1815-1871, III. Italiaanse eenwording, 1815-1870
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
29. Völkerkarte von Mittel und Südost-Europa. Italien 1815 bis zur Gegenwart Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
29. Völkerkarte von Mittel und Südost-Europa. Italien 1815 bis zur Gegenwart   XL
Etnografische kaart van Midden- en Zuidoost Europa. Italië van 1815 tot heden / Ethnographic map of Central end Southeastern Europe. Italy from 1815 until today

Shepherd, Historical Atlas, 1927
174.175. The Partition of Africa Shepherd, Historical Atlas, 1927
174.175. The Partition of Africa   XL
Opdeling van Afrika
Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
40b. Aufteilung Afrikas
41. Westlicher Kriegsschauplatz I Putzgers Historischer Schul-Atlas, 1918
40b. Aufteilung Afrikas   XL
Opdeling van Afrika / Scramble for Africa
41. Westlicher Kriegsschauplatz I   XL
Westelijk strijdtoneel I / Western theater of war I© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS