Putzgers Historischer Schul-Atlas, Oostenrijk, 8e druk (1887)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgers Historischer Schul-Atlas
Uitgever: A. Pichlers Weduwe & Zoon, Wenen  (Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig)
Jaar: 1887 (8e druk)

Titelpagina: F.W. Putzger's Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte
in zweiunddreissig Haupt- und fünfundfünfzig Nebenkarten.
Für die höheren und mittleren Unterrichtsanstalten Österreich-Ungarns.
Achte Auflage.
Inhalt: ...
Wien, 1887.
Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn, Buchhandlung für pädagogische Literatur und Lehrmittel-Anstalt,
V. Margaretenplatz 2.
Vertaling:
F.W. Putzgers Historische Schoolatlas voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
in 32 hoofd- en 55 bijkaarten.
voor het hoger en middelbaar onderwijs in Oostenrijk-Hongarije
Achtste druk.
Inhoud: ...
Wenen, 1887.
Uitgeverij van A. Pichlers Weduwe & Zoon, boekhandel voor pedagogische literatuur en instituut voor lesmateriaal,
V. Margaretenplatz 2.

Band

De atlas heeft een kartonnen band van  25 × 33 cm (H × B).  Op de voorkant is de titelpagina met de inhoudsopgave geplakt, op de achterkant een lijst met andere uitgaven van A. Pichler's Witwe & Sohn. De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat 14 dubbelzijdig bedrukte kaartbladen, dus 28 bladzijden, met 32 kaarten; op sommige bladen staan twee kaarten. De bladen zelf zijn niet genummerd, de kaarten zijn genummerd 1-32. De atlas begint met 13 kaarten (12 bladzijden) over de Oudheid. Daarna komen 8 kaarten (6 bladzijden) over de Middeleeuwen en tenslotte 11 (10) over de Nieuwe Tijd. De kaarten zijn rijkelijk van bijkaarten voorzien. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van randkleur en vlakkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart. De verdere gegevens staan binnen het kaartkader.

Vergelijking met de Duitse uitgave

De inhoud van deze Oostenrijkse uitgave is bijna gelijk aan de overeenkomstige Duitse uitgave – de 13e druk uit 1887. In de inhoudsopgave staat een andere benaming van de kaarten 17 en 18. In de Oostenrijke uitgave is dit "Reich der Kalifen im 9. Jahrhundert" en "Die östlichen Mittelmeerländer um 1100", in de Duitse uitgave "Mittelmeerländer zur Zeit des 1. Kreuzzuges (1097)" en "Mittelmeerländer nach dem 4. Kreuzzuge (1204)". Maar het zijn dezelfde kaarten.

De enige echt verschillende kaart is nummer 29. In de Oostenrijkse uitgave, "Entwickelung der österreichischen Monarchie", geeft die een beeld van de geschiedenis van Oostenrijk. De overeenkomstige kaart in de Duitse uitgave is "Entwickelung des brandenburgisch-preussischen Staates", dus met gegevens over de geschiedenis van Pruisen.Putzgers Historischer Schul-Atlas, Austria, 8th edition (1887)© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS