Putzgera Atlas historyczny, 3e druk (1918)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgera Atlas historyczny
Uitgever: A. Pichlers Weduwe & Zoon, Wenen  (Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig)
Jaar: 1918 (3e druk)

Titelpagina: F. W. Putzgera Atlas historyczny
do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych
dla użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier
Wydali Alfred Baldamus i Ernest Schwab.
Zawiera 52 map wielkich i 61 mniejszych.
Wydanie polskie opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski.
Wydanie 3.
Niezmieniony przedruk pierwszego wydania ...

Cena egzemplarza oprawnego: 7 K 20 h. (18 K.)
Wiedeń 1918.  Nakładem Wdowy po A. Pichlerze i Syna.

Putzgera Atlas historyczny, 1918
Titelpagina Putzgera Atlas historyczny, 1918
Titelpagina   XL
Met dank aan RCIN

Vertaling:
F.W. Putzgers historische schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
voor gebruik in hogere en middelbare onderwijsinstellingen in Oostenrijk-Hongaarije
onder redactie van Alfred Baldamus en Ernest Schwab.
In 52 hoofd- en 61 bijkaarten.
Poolse uitgave samengesteld door J. Lewicki i Wł. Bojarski.
3e druk.
Ongewijzigde herdruk van de 1e druk ...

Prijs, gebonden, 7 kronen 20 heller. (18 kronen)
Wenen, 1918.  Uitgeverij van A. Pichlers Weduwe & Zoon.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met op de achterkant de tekst "Dom drukarski i nakładowy Karola Prochaski, c. i k. drukarza nadwornego w Cieszynie", dus de naam Karol Prochaska en de plaats Cieszyn, nu (Český) Těšín, van de drukkerij. Daarna komen twee bladzijden met de inhoudsopgave en zes bladzijden met toelichting bij de kaarten. Op de eerste bladzijde van de toelichting staat een noot waarin de gebruikte bronnen worden genoemd. Het kaartendeel bevat 32 kaartbladen met, volgens de titelpagina, 52 hoofd- en 61 bijkaarten. Er is geen register. De kaartbladen bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas begint met 12 kaartbladen over de Oudheid. Daarna komen 20 bladen met kaarten over de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waaronder een kaart over de geschiedenis van de noordelijke Slavische volkeren. De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart.

Vergelijking met de Oostenrijkse uitgave

Behalve een extra kaart over de geschiedenis van de noordelijke Slavische volkeren (Nº 20, niet helemaal dezelfde als die in de Tsjechische uitgave) zijn de kaarten in de Poolse uitgave exact dezelfde als in de Oostenrijke uitgave (bijvoorbeeld de 32e druk) inclusief alle bijkaarten. De tekst op de kaarten is natuurlijk wel in het Pools vertaald. Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Putzgera Atlas historyczny, 3rd edition (1918)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS