Putzgera Atlas historyczny, 6e-7e druk (1923-ca. 1927)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Putzgera Atlas historyczny
Uitgever 6e druk: M. Eizenkremer, Warschau
Uitgever 7e druk: Księgarnia Wysyłkowa G. Dorn, Warschau
Oorspronkelijk: Velhagen & Klasing, Bielefeld / Leipzig
Jaar: 1923 (6e druk), ca. 1927 (7e druk)

Titelpagina 6e druk: F. W. Putzgera Atlas historyczny
do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych
dla użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier
Wydali Alfred Baldamus i Ernest Schwabe.
Zawiera 52 map wielkich i 61 mniejszych.
Wydanie polskie opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski
Wydanie 6.
Vertaling:
F.W. Putzgers historische schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
voor gebruik in hogere en middelbare onderwijsinstellingen in Oostenrijk-Hongarije
onder redactie van Alfred Baldamus en Ernest Schwabe.
Bevat 52 hoofd- en 61 bijkaarten.
Poolse uitgave samengesteld door J. Lewicki i Wł. Bojarski.
6e druk

Omslagtitel 6e druk: F. W. Putzgera Atlas historyczny
opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski
Nakładem  M. Eizenkremer w Warszawie  1923

Titelpagina 7e druk: P. W. Putzgera Atlas historyczny
do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych
dla użytku wyższych i średnich zakładach naukowych
Zawiera 52 map wielkich i 61 mniejszych.
Opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski.
Wydanie VII.
Skład główny  Księgarnia Wysyłkowa G. Dorn  Warszawa.
Vertaling:
F.W. Putzgers historische schoolatlas
voor de geschiedenis van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
voor gebruik in hogere en middelbare onderwijsinstellingen
Bevat 52 hoofd- en 61 bijkaarten.
Samengesteld door J. Lewicki i Wł. Bojarski.
7e druk
Hoofddepot  Verzendboekhandel G. Dorn  Warschau.

Omslagtitel 7e druk: P. W. Putzgera Atlas historyczny
opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski
Skład główny  Księgarnia Wysyłkowa G. Dorn  Warszawa.

Band

Beide edities hebben een omslag van bruin papier met afmetingen  17,5 × 26 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titel, de namen van de Poolse medewerkers J. Lewicki en Wł. Bojarski – niet die van de Duitse auteurs A. Baldamus en E. Schwabe – en de naam van de uitgever. Bij de 6e druk staat nog het jaartal 1923 vermeld. Merkwaardigerwijs heeft Friedrich Wilhelm Putzger in de 7e druk de voorletter P gekregen, terwijl de Poolse versie van Friedrich toch Fryderyk met een F is.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, twee bladzijden met de inhoudsopgave en een kaartendeel van 32 kaartbladen met, volgens de titelpagina, 52 hoofd- en 61 bijkaarten. Er is geen register. Op de titelpagina worden in de 6e druk nog de Duitse auteurs A. Baldamus en E. Schwabe en de Oostenrijks-Hongaarse herkomst vermeld, in de 7e druk niet meer. De kaartbladen bevatten een of meer hoofdkaarten en meestal veel bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De atlas begint met 12 kaartbladen over de Oudheid. Daarna komen 20 bladen met kaarten over de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, waaronder een kaart over de geschiedenis van de noordelijke Slavische volkeren. De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Vergeleken met de 3e druk zijn er niet veel wijzigingen. Het omslag en de titelpagina zijn veranderd, de toelichtende tekst is weggelaten, de kaarten zijn zowat dezelfde. Enkele kleine wijzigingen

Voor de volledigheid is er een tabel met een vergelijking van deze Poolse edities met de oorspronkelijke Oostenrijkse uitgave.Putzgera Atlas historyczny, 6th-7th edition (1923-ca. 1927)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS