Geschichtskarten aus Putzgers Historischem Schulatlas (1949)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de kaarten. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Geschichtskarten aus Putzgers Historischem Schulatlas
Uitgever: Volk und Wissen Verlag, Berlin / Leipzig
Cartografie: Velhagen & Klasing, Bielefeld, Leipzig
Jaar: 1949

Titelpagina: Für Lehrer bestimmte Behelfsausgabe
Geschichtskarten aus Putzgers Historischem Schulatlas
Volk und Wissen Verlag, Berlin / Leipzig
Vertaling:
Nooduitgave voor leraren
Kaarten uit Putzgers Historische Schoolatlas
Uitgeverij 'Volk und Wissen', Berlijn / Leipzig

Omslag

De kaarten zitten in een omslag van stevig grijsgroen papier met afmetingen  27 × 18 cm (H × B).  Daarin zit ook een vel papier met de titel, het voorwoord en de inhoudsopgave.

Inhoud

Het omslag bevat, naast het vel papier met titel enz., 21 losse bladen met kaarten. Daarvan hebben de eerste 20 bladen vier bladzijden, en het laatste blad twee. In theorie zijn er dus 82 bladzijden met kaarten, maar sommige daarvan zijn – door de censuur? – afgeplakt. Daardoor zijn er maar 79 bladzijden beschikbaar. Omdat 21 kaarten op twee bladzijden staan, is het aantal kaarten 58. Overigens zijn ook enkele bijkaarten afgeplakt, evenals de bijbehorende namen van de kaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten behandelen thema's uit de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot 1914. Ze zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Er is gebruik gemaakt van vlakkleur en randkleur om – meestal – de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart. Op alle kaarten staat, meestal rechtsonder, in kleine grijze letters de code PAl – in de 60e druk was dat PAk.

Vergelijking met Putzgers Historischer Schul-Atlas, 60e druk (1942)

Zoals in het voorwoord vermeld, bestaat deze uitgave uit 'restanten' van de 62e druk van Putzgers Historischer Schul-Atlas. Omdat exemplaren van die 62e druk nog nooit gesignaleerd zijn, staat hier een vergelijking met de laatst bekende editie van vóór 1949, de 60e druk (1942).

De 60e druk bevat 160 bladzijden met kaarten, en deze uitgave maar 79. Dat betekent dat ruim de helft van de kaarten is weggelaten. De overgebleven kaarten hebben vaak een ander nummer. Een overzicht is te vinden in de vergelijkende tabel. De belangrijkste reden voor het weglaten is natuurlijk de denazificatie van Duitsland. Ook kaarten die waarschijnlijk niet passen binnen de ideologie van de Russische bezetter, zijn weggelaten.

Intrigerend zijn de afgeplakte kaarten – en bijkaarten – in deze uitgave. Met enige moeite is te zien welke kaarten afgeplakt zijn.

Blijkbaar waren ook deze onderwerpen controversieel geworden.

De afgeplakte bijkaarten zijn te reconstrueren aan de hand van de overeenkomstige kaarten uit de 60e druk; zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van beide edities ter vergelijking naast elkaar.Geschichtskarten aus Putzgers Historischem Schulatlas (1949)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS