Velhagen & Klasings Kleiner Geschichtsatlas, 3e druk (1900)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Velhagen & Klasings Kleiner Geschichtsatlas
Uitgever: Velhagen & Klasings, Bielefeld / Leipzig
Jaar: 1900 (3e druk)

Titelpagina: Velhagen & Klasings Kleiner Geschichtsatlas
in 17 Haupt- und 23 Nebenkarten
für den ersten Geschichtsunterricht bearbeitet und herausgegeben von F.W. Putzger.
Ausgeführt von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.
Dritte durchgesehene Auflage.
Bielefeld und Leipzig  Verlag von Velhagen & Klasing  1900.
Vertaling:
Velhagen & Klasings beknopte historische atlas
in 17 hoofd- en 23 bijkaarten
voor het eerste geschiedenisonderwijs bewerkt door F.W. Putzger.
Uitgevoerd in de Geografische Afdeling van Velhagen & Klasing in Leipzig.
Derde herziene druk.
Bielefeld en Leipzig  Uitgeverij Velhagen & Klasing  1900.

Band

De atlas heeft een kartonnen band met linnen rug; de afmetingen zijn  22 × 28,5 cm (B × H).  Op de voorkant staan de titelgegevens binnen een Jugendstil-kader. Op de achterkant staat een advertentie voor de twee versies van de schoolatlas van R. Lehmann en W. Petzold, ook uitgegeven door Velhagen & Klasing, in de periode 1897-1912. Aan de binnenkant van de band zijn advertenties voor "Putzgers Historischer Schul-Atlas" en enkele leerboeken voor geschiedenis.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina en een bladzijde met het voorwoord en de inhoudsopgave. Daarna komen 18 bladzijden met kaarten. De meeste daarvan beslaan één bladzijde, maar er zijn twee kaarten op ieder twee bladzijden. Er is geen register.

De eerste 7 bladzijden bevatten kaarten van de wereld in de Oudheid. Op de overige 11 bladzijden staan kaarten over de Middeleeuwen (3) en de Nieuwe Tijd (8). De kaartbladzijden bevatten in het algemeen een hoofdkaart en enkele bijkaarten. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn duidelijk bedoeld voor gebruik bij de beginfase van het geschiedenisonderwijs. In tegenstelling tot die in de "Historischer Schul-Atlas" zijn ze tamelijk leeg, met weinig namen en details. Het formaat van de bladzijden is ook iets groter. De kaarten maken daardoor een heel heldere indruk.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en afgedrukt in zinkdruk. Hierdoor was kleurendruk vrij eenvoudig te realiseren en kon in grote oplagen worden gedrukt. Er is vlakkleur of randkleur gebruikt om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staan nummer en naam van de kaart. De verdere gegevens staan binnen het kaartkader.

Vergelijking met Putzgers Historischer Schul-Atlas

Zowel "Putzgers Historischer Schul-Atlas" als deze "Kleiner Geschichtsatlas" zijn samengesteld door Putzger, maar dat is dan ook wel zo'n beetje de enige overeenkomst. Op een enkele kaart, zoals die van Palestina, zijn wel een paar overeenkomsten te zien, maar de meeste kaarten zijn duidelijk voor deze atlas getekend. Daarin is de hand van de ervaren leraar te herkennen die weet hoe hij de grote lijn moet schetsen en waar hij minder relevante details moet weglaten.Velhagen & Klasings Kleiner Geschichtsatlas, 3rd edition (1900)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS